Wyjaśnienia do SWZ z dnia 20.01.2022r


Data wyjaśnienia: 20.01.2022

Dotyczy: Wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania polegającej na utrzymaniu czystości i wykonywaniu prac porządkowych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych i na terenach zewnętrznych przy budynkach[..] Numer referencyjny: ZZP.360.32.2021


Wrocław dnia 20.01.2022

 

Informacja

Zamawiający w trybie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 dokonuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu:

 

Odpowiedzi na pytania oferentów, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu (plik do pobrania)

Załączniki do SWZ do pobrania po zmianach (plik zip do pobrania)

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu