Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych

Wg stanu na dzień 17 kwietnia 2023 r., TBS Wrocław Sp. z o.o. zarządza jednym budynkiem prywatnym, w którym znajduje się 16 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni ok. 971 m.kw.

Przejście do okna logowania systemu IOK (Internetowej Obsługi Kontrahenta) TBS Wrocław 

 

 

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu