Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych

Wg stanu na dzień 31 marca 2022 r., TBS Wrocław Sp. z o.o. zarządza 16 wspólnotami mieszkaniowymi. W budynkach, którymi Spółka zarządza na zlecenie, znajduje się:

  • 236 lokali mieszkalnych o powierzchni ok. 12 tys. m.kw.;
  • 11 lokali użytkowych o powierzchni użytkowej ok. 625 m.kw.

TBS Wrocław Sp. z o.o. jest też zarządcą jednego budynku prywatnego, w którym znajduje się 16 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni ok. 971 m.kw.

Przejście do okna logowania systemu PWI  (Platformy Wymiany Informacji)  — dotyczy lokali wspólnot mieszkaniowych (wykupionych) 

 

 

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu