Pliki do pobrania

Klauzula informacyjna RODO

01

Klauzula Informacyjna RODO

Wnioski

01

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z rynku wtórnego, maj 2023

Deklaracje

Wzory umów

01

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

02

Umowa partycypacyjna rynek pierwotny

03

Umowa poręczenia

04

Wzór umowy najmu lokalu użytkowego

05

Przedwstępna umowa najmu lokalu użytkowego

06

Umowa partycypacyjna rynek wtórny

Przepisy prawne

01

Ustawa o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

02

Ustawa o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

03

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

04

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Pozostałe druki

01

Oświadczenie do umowy partycypacyjnej

02

Regulamin rozliczania energii cieplnej oraz wody i ścieków (obowiązuje od 01.07.2022 roku)

03

Regulamin porządku domowego (obowiązuje od 01.07.2022 roku)

04

Regulamin korzystania z boksów garażowych, garaży, miejsc postojowych w garażach podziemnych i naziemnych, miejsc parkingowych (obowiązuje od 01.07.2022 roku

05

Dane do Urzędu Skarbowego

06

Klauzula w celu rekrutacji

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu