Pliki do pobrania

Klauzula informacyjna RODO

01

Klauzula Informacyjna RODO

Wnioski

01

Wniosek o najem lokalu zwalnianego w zasobie mieszkaniowym TBS Wrocław dla lokali mieszkalnych, których umowa najmu została wypowiedziana od dnia 1 września 2020 r.

Deklaracje

Wzory umów

01

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

02

Umowa partycypacyjna rynek pierwotny

03

Umowa poręczenia

04

Wzór umowy najmu lokalu użytkowego

05

Przedwstępna umowa najmu lokalu użytkowego

06

Umowa partycypacyjna rynek wtórny

Przepisy prawne

01

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

02

Ustawa o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

03

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

Pozostałe druki

01

Oświadczenie do umowy partycypacyjnej

02

Regulamin rozliczania energii cieplnej oraz wody i ścieków

03

Regulamin porządku domowego

04

Dane do Urzędu Skarbowego

05

Klauzula w celu rekrutacji

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu