Wyjaśnienia do SWZ

Wyjaśnienia z dnia 18.10.2021 r

Dotyczy: Dostawa i montaż manualnych stacji naprawy rowerów

Data dodania:

18.10.2021

Odpowiedzi na pytania do postępowania "Świadczenia usług napraw bieżących oraz remontów dźwigów budynkach TBS Wrocław Sp. z o.o. zlokalizowanych na terenie Miasta Wrocławia"

Dotyczy: Świadczenia usług napraw bieżących oraz remontów dźwigów budynkach TBS Wrocław Sp. z o.o. zlokalizowanych na terenie Miasta Wrocławia”

Data dodania:

15.10.2021

Zmiany w SWZ z dnia 12.10.2021r

Dotyczy: Świadczenia usług napraw bieżących oraz remontów dźwigów budynkach TBS Wrocław Sp. z o.o. zlokalizowanych na terenie Miasta Wrocławia”

Data dodania:

12.10.2021

Wyjaśnienie z dnia 08.09.2021r

Dotyczy: Wymiana stolarki budowlanej w budynkach stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o Numer postępowania: ZZP.360.12.2021

Data dodania:

08.09.2021

Wyjaśnienie z dnia 28.07.2021r

Dotyczy: „Świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.”. Zamówienie udzielane w częściach

Data dodania:

28.07.2021

Wyjaśnienie z dnia 26.07.2021r

Dotyczy: „Świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.”. Zamówienie udzielane w częściach

Data dodania:

26.07.2021

Wyjaśnienia do SWZ z dnia 14.07.2021r

Dotyczy: Modernizacja osłon śmietnikowych na terenie osiedli zabudowanych budynkami mieszkalnymi TBS Wrocław sp.z o.o (2)

Data dodania:

14.07.2021

Wyjaśnienie z dnia 08.07.2021r

Dotyczy: Modernizacja oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie LED w budynkach będących w zasobach TBS Wrocław na osiedlu Stabłowice we Wrocławiu

Data dodania:

08.07.2021

Wyjaśnienia do postępowania z dnia 25.06.2021r

Dotyczy: Wykonanie remontów dachów i kominów w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o.

Data dodania:

25.06.2021

Wyjaśnienia do SWZ z dnia 18.05.2021r

Dotyczy: Budowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu przy ul. Dolnobrzeskiej na dz. nr 3/5, AM-8, obręb Leśnica oraz sporządzeniem charakterystyki energetycznej budynków.

Data dodania:

18.05.2021

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu