Tablica ogłoszeń dla Mieszkańców

W tej sekcji naszej strony internetowej znajdą Państwo najnowsze informacje o wszelkich awariach, usterkach oraz utrudnieniach w dostępie do mediów (elektryczność, ogrzewanie, woda), wynikających zarówno z prac prowadzonych przez nas, jak też przez podmioty zewnętrzne (np. MPWiK Wrocław lub dostawców energii elektrycznej lub gazu).

16 lipca: przerwa w dostawie wody przy ulicach: Cedrowej 15-23 oraz Topolowej 5

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 16 lipca (wtorek) br. w godz. 9:00-17:00 w budynku przy ul. Cedrowej, numery: 15, 17, 19, 21, 23 i ul. Topolowa 5 nie będzie dostępu do ciepłej wody oraz mogą pojawić się zakłócenia w dostawie zimnej wody. Przerwa w dostępie do wody będzie wynikała z awaryjnych prac naprawczych na instalacji ciepłej wody. Postaramy się wykonać te prace jak najszybciej.

Przepraszamy za utrudnienia! 

9 lipca: możliwe przerwy w dostawie elektryczności przy ul. Syjamskiej 4, ul. Pionierów 8-9 oraz przy ul. Wileńskiej 2-24

Szanowni Państwo, w dniu 9 lipca (wtorek), w godz. 08:00-10:00, w budynkach przy ulicach: Syjamskiej 4, Pionierów 8-9 oraz Wileńskiej 2-24 odbędzie się kontrola poprawności działania głównego wyłącznika prądu. 

W czasie wykonywania tych prac wystąpią chwilowe zaniki napięcia elektrycznego. Dlatego prosimy, aby w czasie prowadzenia kontroli odłączyli Państwo wszelkie możliwe urządzenia z gniazd elektrycznych w mieszkaniach. Wszystko po to, żeby nieuniknione skoki napięcia w gniazdkach nie uszkodziły urządzeń podłączonych do prądu. 

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za współpracę! 

9 lipca: możliwe przerwy w dostawie elektryczności przy ul. Cedrowej 1-23 oraz przy ul. Pionierów 4-6

Szanowni Państwo, w dniu 9 lipca (wtorek), w godz. 12:00-14:00, w budynkach przy ul. Cedrowej 1-23 oraz przy ul. Pionierów 4-6 odbędzie się kontrola poprawności działania głównego wyłącznika prądu. 

W czasie wykonywania tych prac wystąpią chwilowe zaniki napięcia elektrycznego. Dlatego prosimy, aby w czasie prowadzenia kontroli odłączyli Państwo wszelkie możliwe urządzenia z gniazd elektrycznych w mieszkaniach. Wszystko po to, żeby nieuniknione skoki napięcia w gniazdkach nie uszkodziły urządzeń podłączonych do prądu. 

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za współpracę! 

9 lipca: możliwe przerwy w dostawie elektryczności przy ul. Cedrowej 2-28

Szanowni Państwo, w dniu 9 lipca (wtorek), w godz. 10:00-12:00, w budynkach przy ul. Cedrowej 2-28 odbędzie się kontrola poprawności działania głównego wyłącznika prądu. 

W czasie wykonywania tych prac wystąpią chwilowe zaniki napięcia elektrycznego. Dlatego prosimy, aby w czasie prowadzenia kontroli odłączyli Państwo wszelkie możliwe urządzenia z gniazd elektrycznych  w mieszkaniach. Wszystko po to, żeby nieuniknione skoki napięcia w gniazdkach nie uszkodziły urządzeń podłączonych do prądu. 

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za współpracę! 

3 lipca: rozpoczynamy remont balkonów przy ul. Kasztelańskiej 13-15

Szanowni Państwo, w dniu 3 lipca 2024 r. rozpoczniemy remont części balkonów przylegających do mieszkań w budynku TBS Wrocław przy ul. Kasztelańskiej 13-15 (elewacja szczytowa oraz tylna). Dlatego prosimy, aby najpóźniej do dnia 5 lipca br. opróżnili Państwo balkony ze wszelkich przechowywanych na nich przedmiotów.

Wszystko po to, aby wykonawca prac mógł wykonać je bez utrudnień i najszybciej, jak to będzie możliwe. 

Remont balkonów wykona – na zlecenie TBS Wrocław – firma Nowoczesne Technologie Budownictwa NTB Paweł Sojka. 

Dziękujemy za współpracę i przepraszamy za wszelkie utrudnienia! 

27 czerwca: początek remontu balkonów w niektórych budynkach TBS Wrocław w Leśnicy

Szanowni Państwo, w dniu 27 czerwca 2024 r. rozpoczniemy remont balkonów przylegających do mieszkań w wybranych budynkach TBS Wrocław w Leśnicy.

Balkony wyremontujemy w budynkach pod następującymi adresami:

 • ul. Prochowicka 2-4,
 • ul. Prochowicka 4-8,
 • Dolnobrzeska 36-36A,
 • ul. Dolnobrzeska 42-42A,
 • ul. Dolnobrzeska 44-44A

Prosimy, aby najpóźniej do dnia 1 lipca br. opróżnili Państwo balkony ze wszelkich przechowywanych na nich przedmiotów. Wszystko po to, aby wykonawca prac mógł wykonać je bez utrudnień i najszybciej, jak to będzie możliwe. 

Remont balkonów wykona – na zlecenie TBS Wrocław – firma Nowoczesne Technologie Budownictwa NTB Paweł Sojka. 

Dziękujemy za współpracę i przepraszamy za wszelkie utrudnienia! 

Szanujmy urządzenia, które stoją na straży bezpieczeństwa mieszkańców TBS Wrocław

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie odnotowaliśmy bardzo dużą liczbę przypadków celowego niszczenia infrastruktury przeciwpożarowej w budynkach TBS Wrocław. Dewastowane są drzwi i samozamykacze, a także elementy systemów oddymiania. To znacznie obniża poziom bezpieczeństwa mieszkańców budynków, w których infrastruktura przeciwpożarowa jest niszczona. 

Podkreślamy, że celowe działania prowadzące do uszkodzeń systemów i urządzeń bezpieczeństwa pożarowego stwarzają niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia wielu osób. Artykuł 165 Kodeksu Karnego przewiduje za taki czyn karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, a jeżeli następstwem czynu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, to kara wynosi od lat 2 do 15 lat pozbawienia wolności. 

Apelujemy o poszanowanie urządzeń, których zadaniem jest zapewnić Państwo odpowiedni poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zaznaczamy, że wszelkie przypadki niszczenia infrastruktury przeciwpożarowej będziemy zgłaszać na Policję. 

Informacja o nowych, wyższych kosztach ogrzewania oraz zakupu gazu od lipca 2024 r.

Szanowni Państwo, TBS Wrocław otrzymał informację od dostawców ciepła oraz paliwa gazowego o nowych, wyższych kosztach ogrzewania oraz gazu. Od lipca 2024 r. przestanie też obowiązywać rządowa „tarcza”, która pozwalała utrzymać koszty ogrzewania oraz zakupu gazu na niższym poziomie. To oznacza, że zmieni się prognozowana wysokość zaliczek za ogrzewanie i podgrzanie wody, które opłacają Państwo co miesiąc. 

Informację o nowej wysokości zaliczek za ogrzewanie i ciepłą wodę otrzymają Państwo do 10 lipca br. Przekażemy ją do Państwa skrzynek pocztowych, a także przez konta indywidualne w usłudze Internetowej Obsługi Kontrahenta (IOK) w TBS Wrocław

Zaznaczamy, że ostateczna wysokość opłat za ogrzewanie i podgrzanie wody będzie zależała od indywidualnego poziomu zużycia.

18 czerwca: drugi, obowiązkowy termin 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej w niektórych budynkach TBS Wrocław na Stabłowicach

Szanowni Państwo — mieszkańcy TBS Wrocław ze Stabłowic, informujemy, że w dniu 18 czerwca br. w niektórych naszych budynkach odbędzie się drugi obowiązkowy, 5-letni przegląd instalacji elektrycznych zarówno w częściach wspólnych nieruchomości, jak też w mieszkaniach. 

Termin przeglądu to 18 czerwca (wtorek), godz. 10:00 — 18:00. Prace wykona, na nasze zlecenie, firma EL-TEAM. 

Przeglądem będą objęte następujące adresy:

 • ul. Daktylowa 1, mieszkania: 1,2,12,17,20,21,25, 
 • ul. Daktylowa 3, mieszkania: 8, 11, 12, 17, 19, 21, 24,
 • ul. Daktylowa 5, mieszkania: 1,2,4,5,6,9,10,14,18,24,27,
 • ul. Rodzynkowa 2, mieszkania: 1,3,8,10,15,21,23,24,27,
 • ul. Rodzynkowa 4, mieszkania: 5,7,9,11,13,15,
 • ul. Rodzynkowa 6, mieszkania: 7,9,11, 
 • ul. Rodzynkowa 8, mieszkania: 6,9,10,14,15, 
 • ul. Rodzynkowa 10, mieszkania: 4, 13,
 • ul. Rodzynkowa 12, mieszkania: 6,14,
 • ul. Rodzynkowa 14, mieszkania: 5,7,8,12,13. 

Przeglądy są obowiązkowe, aby zapewnić Państwu najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dlatego prosimy wszystkich lokatorów budynku o udostępnienie mieszkań, aby umożliwić wykonanie przeglądu. Niedopełnienie tego obowiązku przez lokatorów będzie się wiązało z powiadomieniem Nadzoru Budowlanego i będzie podstawą do odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z braku przeglądu instalacji elektrycznej, np. pożar lub porażenie prądem elektrycznym współmieszkańców.

Dogodny dla Państwa termin wykonania przeglądu można ustalić telefonicznie z firmą EL-TEAM pod numerem: 690-044-877. Jeśli data przeglądu zaplanowana dla Państwa budynku nie będzie odpowiednia, wówczas można ustalić indywidualnie nową datę oraz porę wykonania przeglądu w Państwa mieszkaniu. 

Zastrzegamy, że jeśli nie przyjmą Państwo kontrolerów w ustalonym przez nas lub indywidualnie terminie, będziemy mogli obciążyć lokatorów danego mieszkania kosztami ponownego wykonania obowiązkowego przeglądu. 

Cedrowa 17, prośba o usunięcie drzew nasadzonych samodzielnie przed wejściem do budynku

Szanowni Państwo — mieszkańcy TBS Wrocław z ul. Cedrowej 17, prosimy o niezwłoczne usunięcie przez Państwa samodzielnie posadzonych drzew – a dokładnie bzów - przed wejściem do budynku.

Drzewa i inne rośliny, które sadzą Państwo na terenach zielonych osiedla, z czasem mogą niszczyć instalacje podziemne (np. elektryczne albo wodne) oraz naruszać fundamenty budynków. Dlatego informujemy, że wszelkie koszty ewentualnych napraw usterek powstałych w wyniku nieuzgodnionego z nami nasadzania roślinności zostaną pokryte przez TBS Wrocław z wpłat czynszowych mieszkańców. 

Wiemy, że zieleń jest potrzebna, aby osiedle było dobrym miejscem do życia, dlatego na terenie osiedla Brochów systematycznie powstają nowe nasadzenia drzew i krzewów. Pielęgnujemy tę zieleń na bieżąco i dbamy, aby rosła zdrowa. Potrzebę nasadzeń zieleni prosimy zgłaszać mailowo na adres: mieszkancy@tbs-wroclaw.com.pl

Stworzymy żywopłot, aby chronić piękny, mający blisko 100 lat dąb w pobliżu ul. Prochowickiej 10-12 

Szanowni Państwo, w najbliższych dniach w sąsiedztwie dębu, który rośnie w pobliżu przedeptu przez chodnik przy ul. Prochowickiej 10-12, powstanie żywopłot. Wszystko po to, aby chronić układ korzeniowy dębu (który ma już ok. 100 lat).

W ten sposób chcemy wzmocnić to okazałe, piękne drzewo, które towarzyszy Państwu od wielu lat i wrosło na stałe w krajobraz Leśnicy. Sam przedept zniknie, dlatego prosimy, aby w ramach codziennych podróży w tej okolicy korzystali Państwo w tym miejscu wyłącznie z chodnika.

22 kwietnia — 7 maja: obowiązkowy, 5-letni przegląd instalacji elektrycznej w niektórych budynkach na osiedlu Stabłowice

Szanowni Państwo — mieszkańcy TBS Wrocław z osiedla na Stabłowicach, informujemy, że w dniach 16-30 kwietnia br. w niektórych budynkach na osiedlu będą wykonywane obowiązkowe, 5-letnie przeglądy instalacji elektrycznych zarówno w częściach wspólnych nieruchomości, jak też w mieszkaniach. Prace wykona, na nasze zlecenie, firma EL-TEAM. 

Przeglądy są obowiązkowe, aby zapewnić Państwu najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dlatego prosimy wszystkich lokatorów budynku o udostępnienie mieszkań, aby umożliwić wykonanie przeglądu. Niedopełnienie tego obowiązku przez lokatorów będzie się wiązało z powiadomieniem Nadzoru Budowlanego i będzie podstawą do odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z braku przeglądu instalacji elektrycznej, np. pożar lub porażenie prądem elektrycznym współmieszkańców.

Dogodny dla Państwa termin wykonania przeglądu można ustalić telefonicznie z firmą EL-TEAM pod numerem: 690-044-877. Jeśli data przeglądu zaplanowana dla Państwa budynku nie będzie odpowiednia, wówczas można ustalić indywidualnie nową datę oraz porę wykonania przeglądu w Państwa mieszkaniu. 

Harmonogram przeglądów instalacji elektrycznej prezentuje się następująco:

 • 22 kwietnia br. (poniedziałek), ul. Daktylowa 1, 3;
 • 23 kwietnia br. (wtorek), ul. Daktylowa 5, ul. Wojanowska 2;
 • 25 kwietnia br. (czwartek), ul. Wojanowska 4 i 6;
 • 26 kwietnia br. (piątek), ul. Wojanowska 8, 10, 12 i 14;
 • 29 kwietnia br. (poniedziałek), ul. Wojanowska 16, 18, 20, 22;
 • 30 kwietnia br. (wtorek), ul. Wojanowska 24, 26 i 28;
 • 7 maja br. (wtorek), ul. Rodzynkowa 2, 4 i 6;
 • 8 maja br. (środa), ul. Rodzynkowa 8, 10, 12, i 14;

Firma EL-TEAM zapowiada, że dołoży wszelkich starań, aby wykonać niezbędne prace tak szybko, jak to będzie możliwe. Przepraszamy za utrudnienia! 

ul. Daktylowa 1/3/5: prośba do mieszkańców w sprawie parkowania samochodów

Szanowni Państwo — mieszkańcy TBS Wrocław z ul. Daktylowej 1/3/5, wzywamy, aby nie parkowali Państwo samochodów bezpośrednio przy budynku.

Otrzymujemy wiele zgłoszeń od mieszkańców, potwierdzonych przez naszych administratorów w trakcie wizyt na osiedlach, że auta często stoją przy samym wejściu do budynku, są też parkowane np. na chodnikach. Powoduje to duże trudności w poruszaniu się pieszych, blokuje drogi ewakuacyjne, utrudnia przejazd pojazdów służb ratunkowych, a także niszczy teren. Chodniki nie są przystosowane do tego, aby regularnie przyjmować samochody ważące kilka ton, przez co są degradowane. 

Do Państwa dyspozycji jest wystarczająca liczba miejsc na parkingach. Przypominamy też, że zgodnie z obowiązującym w TBS Wrocław „Regulaminem korzystania z naziemnych miejsc parkingowych znajdujących się w budynkach i na terenach zewnętrznych“, w § 9 pkt. 7 jest ujęta zasada: „Obowiązuje zakaz parkowania na chodnikach, drogach dojazdowych oraz trawnikach”, natomiast w pkt. 9: „Parkowanie pojazdów jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych i w obrysie miejsc parkingowych. Ustawianie pojazdów niezgodne z przepisami przeciwpożarowymi, na ciągach pieszo-jezdnych albo w sposób utrudniający poruszanie się innym pojazdom jest na terenie nieruchomości zabronione i może, w sytuacjach zagrożenia spowodowanego takim zachowaniem, skutkować odholowaniem pojazdu na koszt użytkownika lub właściciela”.

Zastrzegamy, że jeśli auta będą dalej parkowane w sposób nieprawidłowy, będziemy musieli podjąć stosowne działania, określone w cytowanym wyżej regulaminie. Dziękujemy za zrozumienie!

Informacja w sprawie obniżonego ciśnienia wody na osiedlu TBS Wrocław na Stabłowicach 

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie otrzymujemy sporo zgłoszeń od mieszkańców TBS Wrocław ze Stabłowic, wskazujących na problem niskiego ciśnienia wody w kranach. Rozumiemy, że zwłaszcza o tej porze roku ten problem może być szczególnie uciążliwy. Dlatego podjęliśmy niezbędne działania. 

Nasi pracownicy ds. technicznych obecnie analizują sytuację i sprawdzają, jakie rozwiązania możemy wdrożyć, aby rozwiązać ten problem. Zwracamy też Państwa uwagę na aktualne okoliczności. Wiemy bowiem, że taki problem wraca cyklicznie co roku, wraz z nadejściem upałów, kiedy zapotrzebowanie na bieżącą wodę w kranach wyraźnie wzrasta. W momencie, gdy duża liczba mieszkańców na danym osiedlu w podobnym czasie potrzebuje użyć większej ilości wody, wówczas jej ciśnienie w wodociągach się zmniejsza. I to właśnie odczuwają Państwo w swoich kranach. 

Co więcej, nasze osiedle na Stabłowicach sąsiaduje z terenami, na których znajdują się liczne domy z ogrodami. Podczas upałów, wiele z tych ogrodów jest intensywnie zraszanych wodą pochodzącą m.in. z wodociągów. To również ma wpływ na to, że ciśnienie w wodociągach, a potem także w domowych kranach, jest niższe. 

Zapewniamy że stale monitorujemy sytuację. Jeśli sytuacja będzie wymagała od nas np. ingerencji technicznej, aby poprawić ciśnienie wody w Państwa kranach, wówczas niezwłocznie podejmiemy takie działania. 

Poniżej znajdą Państwo informacje o metodach, za pomocą których mogą Państwo zgłaszać nam awarie lub usterki:


Platforma iMieszkaniec w TBS Wrocław Sp. z o.o. (Kliknij w obrazek, aby uruchomić system):
 

 

Telefonicznie (administracja TBS Wrocław przy ul. Tylnej 14 we Wrocławiu): 
(71) 345-70-82, (71) 345-80-52

Telefon komórkowy w sprawach pilnych: 
502 996 204 (dostępny w dni robocze, w godz. 7:30-20:00)

E-mail: tbs.tylna@tbs-wroclaw.com.pl

Przydatne linki do komunikatów od miejskich służb i instytucji  

Komunikaty i ostrzeżenia dla mieszkańców Wrocławia, pozyskiwane bezpośrednio ze źródeł: Policji, Straży Miejskiej, Centrum Zarządzania Kryzysowego czy dostawców mediów »KLIKNIJ« 

Planowane wyłączenia prądu i awarie sieci elektrycznej — KLIKNIJ I SPRAWDŹ 

Awarie sieci wodociągowej i informacje o przerwach w dostawie wody »KLIKNIJ I SPRAWDŹ« 

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu