Tablica ogłoszeń dla Mieszkańców

W tej sekcji naszej strony internetowej znajdą Państwo najnowsze informacje o wszelkich awariach, usterkach oraz utrudnieniach w dostępie do mediów (elektryczność, ogrzewanie, woda), wynikających zarówno z prac prowadzonych przez nas, jak też przez podmioty zewnętrzne (np. MPWiK Wrocław lub dostawców energii elektrycznej lub gazu). 

Stworzymy żywopłot, aby chronić piękny, mający blisko 100 lat dąb w pobliżu ul. Prochowickiej 10-12 

Szanowni Państwo, w najbliższych dniach w sąsiedztwie dębu, który rośnie w pobliżu przedeptu przez chodnik przy ul. Prochowickiej 10-12, powstanie żywopłot. Wszystko po to, aby chronić układ korzeniowy dębu (który ma już ok. 100 lat).

W ten sposób chcemy wzmocnić to okazałe, piękne drzewo, które towarzyszy Państwu od wielu lat i wrosło na stałe w krajobraz Leśnicy. Sam przedept zniknie, dlatego prosimy, aby w ramach codziennych podróży w tej okolicy korzystali Państwo w tym miejscu wyłącznie z chodnika.

22 kwietnia — 7 maja: obowiązkowy, 5-letni przegląd instalacji elektrycznej w niektórych budynkach na osiedlu Stabłowice

Szanowni Państwo — mieszkańcy TBS Wrocław z osiedla na Stabłowicach, informujemy, że w dniach 16-30 kwietnia br. w niektórych budynkach na osiedlu będą wykonywane obowiązkowe, 5-letnie przeglądy instalacji elektrycznych zarówno w częściach wspólnych nieruchomości, jak też w mieszkaniach. Prace wykona, na nasze zlecenie, firma EL-TEAM. 

Przeglądy są obowiązkowe, aby zapewnić Państwu najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dlatego prosimy wszystkich lokatorów budynku o udostępnienie mieszkań, aby umożliwić wykonanie przeglądu. Niedopełnienie tego obowiązku przez lokatorów będzie się wiązało z powiadomieniem Nadzoru Budowlanego i będzie podstawą do odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z braku przeglądu instalacji elektrycznej, np. pożar lub porażenie prądem elektrycznym współmieszkańców.

Dogodny dla Państwa termin wykonania przeglądu można ustalić telefonicznie z firmą EL-TEAM pod numerem: 690-044-877. Jeśli data przeglądu zaplanowana dla Państwa budynku nie będzie odpowiednia, wówczas można ustalić indywidualnie nową datę oraz porę wykonania przeglądu w Państwa mieszkaniu. 

Harmonogram przeglądów instalacji elektrycznej prezentuje się następująco:

 • 22 kwietnia br. (poniedziałek), ul. Daktylowa 1, 3;
 • 23 kwietnia br. (wtorek), ul. Daktylowa 5, ul. Wojanowska 2;
 • 25 kwietnia br. (czwartek), ul. Wojanowska 4 i 6;
 • 26 kwietnia br. (piątek), ul. Wojanowska 8, 10, 12 i 14;
 • 29 kwietnia br. (poniedziałek), ul. Wojanowska 16, 18, 20, 22;
 • 30 kwietnia br. (wtorek), ul. Wojanowska 24, 26 i 28;
 • 7 maja br. (wtorek), ul. Rodzynkowa 2, 4 i 6;
 • 8 maja br. (środa), ul. Rodzynkowa 8, 10, 12, i 14;

Firma EL-TEAM zapowiada, że dołoży wszelkich starań, aby wykonać niezbędne prace tak szybko, jak to będzie możliwe. Przepraszamy za utrudnienia! 

Do 15 maja 2024 r.: prośba do lokatorów budynku z ul. Wojanowskiej 46

Szanowni Państwo – mieszkańcy budynku przy ul. Wojanowskiej 46 – prosimy, aby oznakowali Państwo na krótki czas (do 15 maja br.) należące do Was rowery i wózki dziecięce, które przechowujecie w rowerowni/wózkowni. 

Chcemy sprawdzić w ten sposób, które przedmioty tam przechowywane należą do aktualnych mieszkańców budynku, a które zostały porzucone. To pozwoli nam uporządkować to pomieszczenie i uwolnić dodatkową przestrzeń na Państwa potrzeby. 

Jednocześnie przypominamy, że pomieszczenia wspólnego użytkowania nie służą do przechowywania opon, mebli, kartonów, dywanów, sprzętów AGD i RTV, materiałów budowlanych, zabawek, fotelików samochodowych i innych rzeczy. Dziękujemy za współpracę! 

Do 17 kwietnia 2024 r.: odbiór pilotów do obsługi szlabanu na parkingu przy ul. Kasztelańskiej, zamówionych dla Mieszkańców

Szanowni Państwo, przypominamy, że mogą Państwo odebrać zamówione wcześniej piloty do obsługi szlabanu wjazdowego na parking. Urządzenia czekają na Państwa w biurze TBS Wrocław przy ul. Tylnej 14 we Wrocławiu do dnia 17 kwietnia br. (środa).

Zachęcamy, aby odebrać czekające na Państwa piloty, bo w dniu 18 kwietnia br. szlaban wjazdowy na parking zostanie ponownie uruchomiony, a do jego obsługi będzie konieczne posiadanie właśnie zamówionego pilota. 

Aby ułatwić Państwu odbiór urządzeń informujemy, że w środy nasze biuro jest czynne do godz. 17:30. 

 

25 marca — 14 kwietnia: ul. Dolnobrzeska (odcinek między ulicami: Błońską i Wolską) zamknięta dla ruchu

Szanowni Państwo - mieszkańcy TBS Wrocław z Leśnicy, przekazujemy ważną informację od Inwestycje we Wrocławiu, które nadzorują remont odcinka ul. Dolnobrzeskiej. Od 23 marca do 15 kwietnia br. ulica będzie zamknięta dla ruchu tranzytowego na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Wolskiej.   

Z drogi tej skorzystają wyłącznie autobusy MPK i obsługa budowy, będzie też możliwy dojazd do okolicznych posesji. Objazd wyznaczono - w obu kierunkach - przez ulice: Krępicką i Mokrzańską, do ul. Dolnobrzeskiej na skraju osiedla. Aby ułatwić Państwu podróże autem po tej części Leśnicy, przekazujemy schemat aktualnej organizacji ruchu:

ul. Daktylowa 1/3/5: prośba do mieszkańców w sprawie parkowania samochodów

Szanowni Państwo — mieszkańcy TBS Wrocław z ul. Daktylowej 1/3/5, wzywamy, aby nie parkowali Państwo samochodów bezpośrednio przy budynku.

Otrzymujemy wiele zgłoszeń od mieszkańców, potwierdzonych przez naszych administratorów w trakcie wizyt na osiedlach, że auta często stoją przy samym wejściu do budynku, są też parkowane np. na chodnikach. Powoduje to duże trudności w poruszaniu się pieszych, blokuje drogi ewakuacyjne, utrudnia przejazd pojazdów służb ratunkowych, a także niszczy teren. Chodniki nie są przystosowane do tego, aby regularnie przyjmować samochody ważące kilka ton, przez co są degradowane. 

Do Państwa dyspozycji jest wystarczająca liczba miejsc na parkingach. Przypominamy też, że zgodnie z obowiązującym w TBS Wrocław „Regulaminem korzystania z naziemnych miejsc parkingowych znajdujących się w budynkach i na terenach zewnętrznych“, w § 9 pkt. 7 jest ujęta zasada: „Obowiązuje zakaz parkowania na chodnikach, drogach dojazdowych oraz trawnikach”, natomiast w pkt. 9: „Parkowanie pojazdów jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych i w obrysie miejsc parkingowych. Ustawianie pojazdów niezgodne z przepisami przeciwpożarowymi, na ciągach pieszo-jezdnych albo w sposób utrudniający poruszanie się innym pojazdom jest na terenie nieruchomości zabronione i może, w sytuacjach zagrożenia spowodowanego takim zachowaniem, skutkować odholowaniem pojazdu na koszt użytkownika lub właściciela”.

Zastrzegamy, że jeśli auta będą dalej parkowane w sposób nieprawidłowy, będziemy musieli podjąć stosowne działania, określone w cytowanym wyżej regulaminie. Dziękujemy za zrozumienie!

ul. Kasztelańska: zamienne piloty do obsługi szlabanu wjazdowego na parking są dostępne do odbioru

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nie wszyscy uprawnieni mieszkańcy odebrali zamówione piloty, dlatego szlaban wjazdowy nie został uruchomiony w dniu 15 marca 2024 r.

Ponadto zgłosiło się do nas wielu najemców, którzy nie zamówili pilotów na wymianę w wyznaczonym terminie i musimy poczekać na dostawę kolejnego pakietu zamówionych pilotów.  O nowym terminie uruchomienia szlabanu poinformujemy Państwa w osobnym komunikacie.

Przypominamy, że zamówione przez Państwa wcześniej piloty na wymianę do obsługi szlabanu są dostępne od 6 marca 2024 r. w siedzibie TBS Wrocław przy ul. Tylnej 14. Uprzejmie przypominamy, że w środy nasze biuro jest czynne do godz. 17:30. 

Do 29 marca 2024 r.: prośba do mieszkańców budynku na Nowych Żernikach o usunięcie wszelkich przedmiotów składowanych niezgodnie z przeznaczeniem na klatkach schodowych, w rowerowni, suszarni oraz w garażu podziemnym

Szanowni Państwo — mieszkańcy TBS Wrocław z budynku na Nowych Żernikach (położonym przy ulicach: Tadeusza Brzozy 21-25, Kazimierza Bieńkowskiego 20-24, Maxa Berga 7-13), zwracamy się do Państwa z prośbą o usunięcie przedmiotów należących do Państwa, które są składowane na klatkach schodowych, w rowerowni, suszarni oraz w garażu podziemnym w sposób niezgodny z przeznaczeniem tych miejsc.

Państwa rzeczy należy zabrać ze wskazanych miejsc najpóźniej do 29 marca br. Po tym terminie, przedmioty pozostawione w tych miejscach zostaną potraktowane jako porzucone przez właściciela w zamiarze wyzbycia się ich własności (na podstawie art. 180 Kodeksu Cywilnego) i usunięte z pomieszczeń budynku. 

Kierujemy do Państwa tę prośbę w trosce o Wasze bezpieczeństwo w budynku. Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

 • surowo zabronione jest składowanie materiałów palnych na klatkach schodowych i korytarzach – drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych,
 • na korytarzach i klatkach schodowych nie mogą znajdować się żadne przedmioty, które mogą stanowić utrudnienie podczas ewentualnej akcji gaśniczej i ratunkowej,
 • bezwzględnie zabronione jest przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo w garażu, w komórkach lokatorskich, suszarni, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na balkonach i loggiach.

Przepisy krajowe mają odzwierciedlenie w zapisach Regulaminu Porządku Domowego w budynkach stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o. Podkreślamy, że każdy nasz mieszkaniec jest zobowiązany do przestrzegania tych zasad. Precyzuje je par. 6 Regulaminu:

 1. Wózkownie i rowerownie służą wyłącznie do przechowywania wózków i rowerów. Suszarnie przeznaczone są do suszenia prania. W wymienionych pomieszczeniach nie wolno przechowywać żadnych innych przedmiotów.
 2. Przy korzystaniu z pomieszczeń służących do wspólnego użytku oraz piwnic i komórek najemca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Niedozwolone jest przechowywanie w ww. pomieszczeniach materiałów wybuchowych i łatwopalnych, palenia papierosów oraz używania otwartego ognia.
 3. Najemcy nie mogą przechowywać w korytarzach piwnicznych lub klatkach schodowych jakichkolwiek zbędnych przedmiotów czy zużytego sprzętu, gdyż powoduje to zagrożenie pożarowe oraz zablokowanie drogi ewakuacyjnej. 

Raz jeszcze podkreślamy, że nasza prośba wynika wyłącznie z troski o Państwa komfort życia i bezpieczeństwo w budynku. Jesteśmy przekonani, że nikt nigdy nie chciałby się znaleźć w sytuacji, w której np. ratownicy medyczni lub strażacy nie mogliby zdążyć z pomocą, bo nie mogliby się dostać do mieszkania z odpowiednim sprzętem z powodu zastawienia klatki schodowej lub schodów przedmiotami, które w ogóle nie powinny tam się znaleźć. 

7 marca: prośba do mieszkańców TBS Wrocław z Brochowa w związku ze zniszczeniem słupów oświetleniowych na parkingach przy ul. Cedrowej i ul. Wileńskiej

Szanowni Mieszkańcy, w ostatnim czasie na parkingach przy budynkach przy ulicach: Cedrowej 1-28 i Wileńskiej 1- 37 zdewastowano słupy oświetleniowe. Zdemontowano osłony złącz kablowych na słupach. Brak tych elementów powoduje zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz spacerowiczów na terenach zielonych. 

Jeśli zauważą Państwo takie uszkodzenia, prosimy o pilne zgłoszenie sprawy do TBS Wrocław. Jeśli zaś będą Państwo świadkami takiej dewastacji, prosimy niezwłocznie zgłosić sprawę na Policję oraz powiadomić pracowników TBS Wrocław: mailowo na adres tbs.tylna@tbs-wroclaw.com.pl lub telefonicznie pod numerami (71) 345 70 82 oraz (71) 345 80 52.

Dziękujemy za współpracę! 

22 stycznia 2024 r.: zmiana organizacji ruchu w pobliżu budynków TBS Wrocław przy ulicach: ul Zielnej 4-22, 4A-D i Bolesława Krzywoustego 285

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem przebudowy skrzyżowania ul. Zielnej i Rycerskiej, zaplanowanym  na 22 stycznia 2024 r. (poniedziałek), informujemy o zmianach w organizacji ruchu drogowego  w tym rejonie i na parkingu przy nieruchomościach TBS Wrocław. 

Ruch uliczny odbywać się będzie dwukierunkowo w relacji: ul. Zielna – ul. Rycerska - nowa droga (ul. Nowolitewska) – ul. Krzywoustego.

Nowa organizacja ruchu drogowego zacznie obowiązywać od 20 stycznia 2024 r. (sobota).

Schemat organizacji ruchu przekazany do TBS przez wykonawcę robót (HYDRO-KAMEL, Wrocław):

 

 

Informacja w sprawie obniżonego ciśnienia wody na osiedlu TBS Wrocław na Stabłowicach 

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie otrzymujemy sporo zgłoszeń od mieszkańców TBS Wrocław ze Stabłowic, wskazujących na problem niskiego ciśnienia wody w kranach. Rozumiemy, że zwłaszcza o tej porze roku ten problem może być szczególnie uciążliwy. Dlatego podjęliśmy niezbędne działania. 

Nasi pracownicy ds. technicznych obecnie analizują sytuację i sprawdzają, jakie rozwiązania możemy wdrożyć, aby rozwiązać ten problem. Zwracamy też Państwa uwagę na aktualne okoliczności. Wiemy bowiem, że taki problem wraca cyklicznie co roku, wraz z nadejściem upałów, kiedy zapotrzebowanie na bieżącą wodę w kranach wyraźnie wzrasta. W momencie, gdy duża liczba mieszkańców na danym osiedlu w podobnym czasie potrzebuje użyć większej ilości wody, wówczas jej ciśnienie w wodociągach się zmniejsza. I to właśnie odczuwają Państwo w swoich kranach. 

Co więcej, nasze osiedle na Stabłowicach sąsiaduje z terenami, na których znajdują się liczne domy z ogrodami. Podczas upałów, wiele z tych ogrodów jest intensywnie zraszanych wodą pochodzącą m.in. z wodociągów. To również ma wpływ na to, że ciśnienie w wodociągach, a potem także w domowych kranach, jest niższe. 

Zapewniamy że stale monitorujemy sytuację. Jeśli sytuacja będzie wymagała od nas np. ingerencji technicznej, aby poprawić ciśnienie wody w Państwa kranach, wówczas niezwłocznie podejmiemy takie działania. 

Poniżej znajdą Państwo informacje o metodach, za pomocą których mogą Państwo zgłaszać nam awarie lub usterki:


Platforma iMieszkaniec w TBS Wrocław Sp. z o.o. (Kliknij w obrazek, aby uruchomić system):
 

 

Telefonicznie (administracja TBS Wrocław przy ul. Tylnej 14 we Wrocławiu): 
(71) 345-70-82, (71) 345-80-52

Telefon komórkowy w sprawach pilnych: 
502 996 204 (dostępny w dni robocze, w godz. 7:30-20:00)

E-mail: tbs.tylna@tbs-wroclaw.com.pl

Przydatne linki do komunikatów od miejskich służb i instytucji  

Komunikaty i ostrzeżenia dla mieszkańców Wrocławia, pozyskiwane bezpośrednio ze źródeł: Policji, Straży Miejskiej, Centrum Zarządzania Kryzysowego czy dostawców mediów »KLIKNIJ« 

Planowane wyłączenia prądu i awarie sieci elektrycznej — KLIKNIJ I SPRAWDŹ 

Awarie sieci wodociągowej i informacje o przerwach w dostawie wody »KLIKNIJ I SPRAWDŹ« 

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu