Tablica ogłoszeń dla Mieszkańców

W tej sekcji naszej strony internetowej znajdą Państwo najnowsze informacje o wszelkich awariach, usterkach oraz utrudnieniach w dostępie do mediów (elektryczność, ogrzewanie, woda), wynikających zarówno z prac prowadzonych przez nas, jak też przez podmioty zewnętrzne (np. MPWiK Wrocław lub dostawców energii elektrycznej lub gazu). 

7 grudnia: przerwa w dostawie wody przy ul. Kasztelańskiej

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 7 grudnia (czwartek) w godz. 8:00-17:00 w budynku przy ul. Kasztelańskiej, numery: 13,15,17,19 i 21, nie będzie dostępu do ciepłej i zimnej wody. Przerwa w dostępie do wody będzie wynikała z prac polegających na podłączeniu instalacji wodnej do węzła cieplnego. 

Prosimy o uwzględnienie tej informacji w swoich planach i sugerujemy przygotowanie odpowiedniego zapasu wody w Państwa mieszkaniach. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby niedogodności potrwały tak krótko, jak to będzie możliwe. Przepraszamy za utrudnienia! 

23 listopada: przerwy w dostępie do elektryczności w niektórych budynkach przy ul. Wojanowskiej

Szanowni Państwo, w dniu 23 listopada 2023 r. (czwartek) w godzinach 8:00 - 13:00 w niektórych budynkach TBS Wrocław przy ul. Wojanowskiej należy się spodziewać chwilowych, całkowitych przerw w dostawie prądu.

Przerwy w dostępie do elektryczności będą wynikały z prowadzonych napraw zestawów przeciwpożarowych wyłączników prądu, które musimy wykonać w ramach zaleceń pokontrolnych po testach tych instalacji.  

Planowane wyłączenia prądu odbędą się według następującego harmonogramu:

 • godz. 8:00 - 11:00, ul. Wojanowska, numery: 34, 38, 40, 42, 44, 50, 52, 54, 56, 58,
 • godz. 10:00 – 13:00, ul. Wojanowska, numery: 62, 64, 66, 68, 74, 76, 78, 80, 82, 84

Wykonawcą prac na nasze zlecenie będzie firma EL-TEAM. Numer telefonu kontaktowego do wykonawcy: 660-478-939. Dołożymy wszelkich starań, aby niezbędne prace wykonać tak szybko, jak to możliwe. 

Przepraszamy za utrudnienia! 

17 listopada: przerwa w dostępie do ogrzewania oraz wody w budynku przy ul. Wojanowskiej 34-36

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 17 listopada (piątek) w godzinach 7:30-13:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie ciepła oraz wody w mieszkaniach znajdujących się w budynkach przy ul. Wojanowskiej 34-36 

Spodziewane przerwy w dostępie do mediów będą związane z trwającymi pracami naprawczymi w węźle ciepła, który znajduje się przy ul. Wojanowskiej 36 

Przepraszamy za utrudnienia!

15-17 listopada: montaż stacji ładowania aut elektrycznych na terenach TBS Wrocław

Szanowni Państwo, w dniach 15-17 listopada br. firma GreenWay rozpocznie budowę stacji ładowania aut elektrycznych na terenach należących do TBS Wrocław.

Harmonogram tych prac prezentuje się następująco:

 • 15-16 listopada: ul. Kazimierza Bieńkowskiego 20 (Nowe Żerniki),
 • 16-17 listopada: ul. Prężycka 66 (Leśnica)

Prace będą polegały na budowie przyłącza elektrycznego, montażu fundamentów pod stację ładowania, a na koniec na wybudowaniu właściwej stacji służącej do ładowania pojazdów elektrycznych. Wszelkie koszty tych prac poniesie firma GreenWay.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia!

25 października — 20 listopada: okresowy przegląd techniczny systemów oddymiania w niektórych budynkach TBS Wrocław

Szanowni Państwo, od 25 października będziemy prowadzili obowiązkowe, okresowe przeglądy techniczne systemów oddymiania grawitacyjnego w niektórych z naszych budynków. Ruszamy 25 października, a przeglądy planujemy zakończyć w drugiej połowie listopada br.

Prace, na nasze zlecenie, wykona firma RAJ GROUP Sp. z o.o. SERWIS Sp.k. Pracownicy tej firmy powinni legitymować się identyfikatorami imiennymi oraz posiadać stosowne upoważnienie do ich przeprowadzenia od Zarządu TBS Wrocław.

Adresy, pod którymi będą wykonywane przeglądy:

 • Stabłowice, ul. Wojanowska: numery parzyste od 2 do 84;
 • Stabłowice, ul. Rodzynkowa: numery 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 8, 10, 12, 14;
 • Stabłowice, ul. Daktylowa: 1, 3, 5;
 • Nowe Żerniki, ul. Tadeusza Brzozy: 21, 25;
 • Nowe Żerniki, ul. Kazimierza Bieńkowskiego: 20, 22

Terminy przeglądów:

 • Stabłowice, ul. Wojanowska: 25 października – 16 listopada 2023 r.,
 • Stabłowice, ul. Daktylowa i Rodzynkowa: 2 listopada -16 listopada 2023 r.,
 • Nowe Żerniki, ul. Tadeusza Brzozy i Kazimierza Bieńkowskiego 6 listopada - 20 listopada 2023 r.  

Dołożymy wszelkich starań, aby prace wykonać jak najszybciej, nie utrudniając przy tym Państwu codziennego funkcjonowania. Tym niemniej, z góry przepraszamy za wszelkie utrudnienia! 

12 października: awaria szlabanu wjazdowego na parking przy ul. Kasztelańskiej

Szanowni Państwo — mieszkańcy TBS Wrocław z ul. Kasztelańskiej, informujemy, że obecnie zainstalowany szlaban przy ul. Kasztelańskiej 13-21 uległ poważnej awarii i został podniesiony ze względów bezpieczeństwa. Jako, że na rynku nie są dostępne części zamienne, naprawa usterki byłaby nieopłacalna, dlatego zdecydowaliśmy o zamontowaniu nowego szlabanu i oczekujemy na dostawę. Zaznaczamy przy tym, że obecnie nie możemy go zamontować z uwagi na przebudowę drogi pożarowej przy budowanym obok Aquaparku oraz na trwające prace remontowo-budowlane w węźle ciepłowniczym przy ul. Kasztelańskiej 19. 

Przewidywany termin zakończenia prac i montażu szlabanu to koniec listopada 2023 r. Przepraszamy za utrudnienia!

2 października: rozpoczęcie budowy sieci ciepłowniczej przy ul. Kasztelańskiej

Szanowni Państwo, w dniu 4 października 2023 r. rozpoczną się prace polegające na budowie sieci ciepłowniczej, zasilającej budowany węzeł cieplny w budynku przy ul. Kasztelańskiej 19. Utrudnienia potrwają do 31 października 2023 r. 

Budowie sieci ciepłowniczej będą towarzyszyły utrudnienia w ruchu samochodów. Poniżej znajdą Państwo mapkę, która obrazuje organizację ruchu pojazdów na tym terenie obowiązującą od 4 października br. Prosimy, aby nie parkować samochodów na terenie wskazanym na mapie. Auta pozostawione w tym miejscu mogą zostać odholowane na koszt właściciela.

Przepraszamy za utrudnienia! 

 

17 sierpnia: prośba do mieszkańców z ul. Dolnobrzeskiej 40-40a o uporządkowanie balkonów

Szanowni Państwo — mieszkańcy TBS Wrocław z ul. Dolnobrzeskiej 40-40a, zwracamy się Państwa z prośbą o uporządkowanie balkonów i udostępnienie tych przestrzeni pracownikom firmy, która wykonuje ich remont. 

Prosimy o niezwłoczne usunięcie z balkonów wszelkich przechowywanych na nim przedmiotów takich, jak m.in. rowery, donice z kwiatami, stoliki lub krzesła. Prosimy również o to, aby w trakcie wykonywania prac nie korzystać z balkonów. 

Zdajemy sobie sprawę, że remontowi balkonów towarzyszą pewne utrudnienia w codziennym życiu. Te prace mają jednak się zakończyć we wrześniu 2023 r., a więc już za kilka tygodni. Aby firma, która wykonuje je na nasze zlecenie, mogła zrealizować to zadanie zgodnie z planem, potrzebna jest Państwa współpraca. 

Wszelkie utrudnienia w dostępie do balkonów mogą się wiązać z opóźnieniami w realizacji remontu, a co za tym idzie, niedogodności wynikające z prac się przedłużą. 

16 sierpnia: remont balkonów przy ul. Leonarda da Vinci 5a-10a we Wrocławiu 

Szanowni Państwo, w dniu 16 sierpnia 2023 r. (środa) rozpoczynamy oczekiwany przez Mieszkańców remont balkonów przylegających do mieszkań przy ul. Leonarda da Vinci 5a-10a we Wrocławiu. 

Aby prace mogły zostać zrealizowane sprawnie, prosimy o pilne usunięcie – w terminie do 16 sierpnia 2023 r. – wszystkich przedmiotów przechowywanych na balkonach. Prosimy również o to, aby podczas remontu nie korzystali Państwo z balkonów. Dzięki temu, pracownicy zajmujący się modernizacją balkonów będą mogli wykonać wszystkie przewidziane prace bez zakłóceń. 

Wierzymy, że będą Państwo zadowoleni z jakości wykonanych prac, a odnowione balkony przy ul. Leonarda da Vinci 5a-10a będą Państwu służyły dobrze przez długie lata. 

Planujemy, że prace zakończą się w listopadzie 2023 roku. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia wynikające z remontu balkonów!

16 sierpnia: remont balkonów przy ul. Dolnobrzeskiej 40-40A w Leśnicy 

Szanowni Państwo, rozpoczął się oczekiwany przez naszych Mieszkańców remont 40 balkonów przylegających do mieszkań przy ul. Dolnobrzeskiej 40-40A we Wrocławiu. Wykonawca rozpoczął już prace, m.in. stawiając rusztowania na placu budowy. 

Aby prace mogły zostać zrealizowane sprawnie, prosimy o pilne usunięcie – w terminie do 16 sierpnia 2023 r. – wszystkich przedmiotów przechowywanych na balkonach. Prosimy również o to, aby podczas remontu nie korzystali Państwo z balkonów. Dzięki temu, pracownicy zajmujący się modernizacją balkonów będą mogli wykonać wszystkie przewidziane prace bez zakłóceń. 

Wierzymy, że będą Państwo zadowoleni z jakości wykonanych prac, a odnowione balkony przy ul. Dolnobrzeskiej 40-40A będą Państwu służyły dobrze przez długie lata. 

Jeśli będą Państwo mieli pytania dotyczące prowadzonych prac, osobą do kontaktu wyznaczoną przez firmę realizującą prace jest Pan Robert Chmielewski: tel. 698 924 651.

Planujemy, że te prace zakończą się w listopadzie 2023 r. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia wynikające z remontu balkonów przy ul. Dolnobrzeskiej 40-40A we Wrocławiu. 

29 lipca: początek remontu ul. Dolnobrzeskiej na osiedlu Leśnica

W dniu 29 lipca br. (sobota) rozpocznie się remont ul. Dolnobrzeskiej w Leśnicy, na odcinku między ul. Krępicką i Błońską. To ważna droga osiedlowa, służąca jako trasa dojazdowa do budynków TBS Wrocław mieszczących się w tej części Wrocławia. Prace potrwają od 4 do 6 miesięcy. Inwestycja obejmuje przebudowę skrzyżowań, modernizację sieci podziemnych oraz kanalizacji, budowę nowego chodnika, drogi rowerowej oraz przystanków autobusowych. 

Po rozpoczęciu remontu ul. Dolnobrzeskiej, na odcinku między ul. Krępicką i ul. Błońską, zachowany będzie ruch samochodów od centrum Leśnicy w stronę Brzeziny. 

Podczas modernizacji ul. Dolnobrzeskiej, autobusy komunikacji miejskiej linii 137 oraz 937 będą kursowały zmienioną trasą w stronę pętli w Leśnicy — przez ul. Mokrzańską i Krępicką, omijając przystanek „Owczarska“ oraz „Brzezińska“. W drugą stronę, czyli w kierunku Brzeziny, komunikacja miejska będzie kursowała po dotychczasowej trasie. 

Jako, że ta inwestycja będzie dotyczyła wielu mieszkańców TBS Wrocław z Leśnicy, już wkrótce w budynkach wywiesimy odpowiedni komunikat informujący o zmianach w organizacji ruchu, wynikających z przebudowy ul. Dolnobrzeskiej. 

Mapa nowej organizacji ruchu aut oraz komunikacji miejskiej w związku z rozpoczęciem remontu ul. Dolnobrzeskiej:

3 lipca: Adaptacja części pomieszczenia wózkowni przy ul. Kasztelańskiej 19 na pomieszczenie węzła cieplnego

W związku z planowaną likwidacją kotłowni gazowej oraz realizacją inwestycji ciepłowniczej umożliwiającej przyłączenie węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej KOGENERACJI S.A. we Wrocławiu przy ul. Kasztelańskiej 13-21 informujemy, że w lipcu rozpoczniemy realizację robót budowlanych związanych z adaptacją części pomieszczenia wózkowni w klatce nr 19 na pomieszczenie węzła cieplnego.  Zmiana sposobu dostarczania ciepła, czyli likwidacja kotłowni gazowej i uruchomienie węzła cieplnego nastąpi w październiku 2023 r. W tym okresie wystąpią krótkotrwałe przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. W związku z powyższym prosimy o opróżnienie pomieszczenia wózkowni przy ul. Kasztelańskiej 19 i zabranie rowerów, wózków i innych przedmiotów stanowiących Państwa własność, do komórek lokatorskich w terminie do dnia 6 lipca br.  

Po zakończeniu prac podłączeniowych i odebraniu prac od wykonawcy, ponownie będą mogli Państwo schować swoje rowery i wózki do pomieszczenia wózkowni, jednak biorąc pod uwagę fakt, iż to pomieszczenie będzie mniejsze, będą Państwo mogli skorzystać z haków (przeznaczonych do mocowania rowerów na bezpiecznej lince), które zostaną zamontowane w korytarzu piwnicznym.

Równocześnie informujemy, że sieć ciepłownicza będzie prowadzona w ciągu drogi parkingowej, dlatego może się to wiązać z miejscowymi utrudnieniami dla kierowców i przechodniów. Po każdym zakończonym etapie prac pas drogowy będzie doprowadzony do stanu pierwotnego. W trakcie realizacji robót, będziemy przekazywać komunikaty z ważnymi sprawami na bieżąco.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Informacja w sprawie obniżonego ciśnienia wody na osiedlu TBS Wrocław na Stabłowicach 

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie otrzymujemy sporo zgłoszeń od mieszkańców TBS Wrocław ze Stabłowic, wskazujących na problem niskiego ciśnienia wody w kranach. Rozumiemy, że zwłaszcza o tej porze roku ten problem może być szczególnie uciążliwy. Dlatego podjęliśmy niezbędne działania. 

Nasi pracownicy ds. technicznych obecnie analizują sytuację i sprawdzają, jakie rozwiązania możemy wdrożyć, aby rozwiązać ten problem. Zwracamy też Państwa uwagę na aktualne okoliczności. Wiemy bowiem, że taki problem wraca cyklicznie co roku, wraz z nadejściem upałów, kiedy zapotrzebowanie na bieżącą wodę w kranach wyraźnie wzrasta. W momencie, gdy duża liczba mieszkańców na danym osiedlu w podobnym czasie potrzebuje użyć większej ilości wody, wówczas jej ciśnienie w wodociągach się zmniejsza. I to właśnie odczuwają Państwo w swoich kranach. 

Co więcej, nasze osiedle na Stabłowicach sąsiaduje z terenami, na których znajdują się liczne domy z ogrodami. Podczas upałów, wiele z tych ogrodów jest intensywnie zraszanych wodą pochodzącą m.in. z wodociągów. To również ma wpływ na to, że ciśnienie w wodociągach, a potem także w domowych kranach, jest niższe. 

Zapewniamy że stale monitorujemy sytuację. Jeśli sytuacja będzie wymagała od nas np. ingerencji technicznej, aby poprawić ciśnienie wody w Państwa kranach, wówczas niezwłocznie podejmiemy takie działania. 

Poniżej znajdą Państwo informacje o metodach, za pomocą których mogą Państwo zgłaszać nam awarie lub usterki:


Platforma iMieszkaniec w TBS Wrocław Sp. z o.o. (Kliknij w obrazek, aby uruchomić system):
 

 

Telefonicznie (administracja TBS Wrocław przy ul. Tylnej 14 we Wrocławiu): 
(71) 345-70-82, (71) 345-80-52

Telefon komórkowy w sprawach pilnych: 
502 996 204 (dostępny w dni robocze, w godz. 7:30-20:00)

E-mail: tbs.tylna@tbs-wroclaw.com.pl

Przydatne linki do komunikatów od miejskich służb i instytucji  

Komunikaty i ostrzeżenia dla mieszkańców Wrocławia, pozyskiwane bezpośrednio ze źródeł: Policji, Straży Miejskiej, Centrum Zarządzania Kryzysowego czy dostawców mediów »KLIKNIJ« 

Planowane wyłączenia prądu i awarie sieci elektrycznej — KLIKNIJ I SPRAWDŹ 

Awarie sieci wodociągowej i informacje o przerwach w dostawie wody »KLIKNIJ I SPRAWDŹ« 

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu