Platforma zakupowa

Zamawiający – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 lutego 2022 r. postępowania będą prowadzone na Platformie zakupowej pod adresem https://tbs-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy elektronicznej

 

https://tbs-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


Aby złożyć ofertę i poznać zasady działania Platformy wymagane jest zapoznanie się z informacjami zawartymi pod adresem:

 

https://tbs-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

 

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu