E-usługi dla mieszkańców

WDROŻENIE E-USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WROCŁAW SP. Z O.O.

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania nr  2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania nr 2 - 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF w Osi Priorytetowej nr 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie 16 e-usług publicznych dedykowanych osobom fizycznym A2C i przedsiębiorcom A2B. Projekt polega na wdrożeniu Systemu Informatycznego oraz integracji tego Systemu z Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP. Jednak by możliwe było wdrożenie i system mógł sprawnie działać konieczny jest zakup wyposażenia i wytworzenie niezbędnej infrastruktury informatycznej. Zaplanowane e-usługi umożliwią elektroniczną obsługę interesariuszy Spółki w poszczególnych obszarach funkcjonowania.

Po realizacji projektu uruchomionych zostanie 16 e-usług, a ich dojrzałość wzrośnie do poziomu:

  • 3 e-dojrzałości - 9 e-usług,
  • 4 e-dojrzałości - 3 e-usługi
  • 5 e-dojrzałości - 4 e-usługi

W długoterminowej perspektywie projekt wpłynie na m.in. poprawę dostępności do:

  • usług publicznych – 24 h na dobę 7 dni w tygodniu
  • e-usług w zakresie bezpieczeństwa kryzysowego
  • informacji sektora publicznego i możliwości ich wykorzystania

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do e-usług dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych – klientów Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Projekt adresowany jest do szerokiej grupy klientów Spółki: najemcy lokali mieszkalnych, usługowych i miejsc garażowych, podwykonawcy realizujący zlecane naprawy, a także do pracowników Spółki, którzy będą obsługiwali interesariuszy w sposób on-line. 

Wnioskodawcą, Inwestorem, Beneficjentem i Operatorem projektu jest TBS Wrocław Sp. z o.o. – Spółka 100% Miasta Wrocław.

Wartość projektu: 2 215 746,60 złotych
Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 859 881,60 złotych

TBS Wrocław Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie e-usług świadczonych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.“. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do e-usług dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych – klientów Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej — Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Polecamy też:

E-usługi w TBS Wrocław: nowa jakość obsługi naszych mieszkańców.

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu