Rozstrzygnięcia przetargów

Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.

Data ogłoszenia

27.03.2019

Termin składania ofert

06.05.2019

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony

Remont piwnic, wiatrołapów i klatek schodowych w budynkach mieszkalnych położonych we Wrocławiu przy ul. Krępickiej nr 44-44F i ul.Brzezińskiej nr 31-43

Data ogłoszenia

10.04.2018

Termin składania ofert

23.04.2018

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony

Przebudowa drenażu opaskowego i remont izolacji przeciwwodnych fundamentów i ścian piwnic budynku mieszkalnego położonego przy ul. Dolnobrzeskiej nr 24-30 we Wrocławiu.

Data ogłoszenia

02.03.2018

Termin składania ofert

22.03.2018

Tryb zamówienia

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu