Ogłoszenia przetargów

"Dostawa i montaż siłowników na zaworach regulacyjnych w węzłach cieplnych w budynkach TBS Wrocław Sp. z o.o. na osiedlu Stabłowice we Wrocławiu” Nr postępowania:ZZP.360.24.2021

Data ogłoszenia

27.10.2021

Termin składania ofert

08.11.2021

Tryb zamówienia

tryb podstawowy Numer postępowania: ZZP.360.24.2021

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży budowlanej. Zamówienie podzielone na części.- Numer postępowania: ZZP.360.26.2021

Data ogłoszenia

22.10.2021

Termin składania ofert

03.11.2021

Tryb zamówienia

tryb podstawowy Numer postępowania: ZZP.360.26.2021

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży sanitarnej oraz wod -kan - Numer postępowania: ZZP.360.25.2021

Data ogłoszenia

22.10.2021

Termin składania ofert

03.11.2021

Tryb zamówienia

tryb podstawowy Numer postępowania: ZZP.360.25.2021

Dostawa i montaż manualnych stacji naprawy rowerów

Data ogłoszenia

12.10.2021

Termin składania ofert

20.10.2021

Tryb zamówienia

tryb podstawowy Numer postępowania: ZZP.360.22.2021

Świadczenia usług napraw bieżących oraz remontów dźwigów budynkach TBS Wrocław Sp. z o.o. zlokalizowanych na terenie Miasta Wrocławia”

Data ogłoszenia

11.10.2021

Termin składania ofert

19.10.2021

Tryb zamówienia

tryb podstawowy Numer postępowania: ZZP.360.19.2021

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży budowlanej. Numer postępowania : ZZP.360.21.2021

Data ogłoszenia

08.10.2021

Termin składania ofert

18.10.2021

Tryb zamówienia

tryb podstawowy

Wymiana stolarki budowlanej w budynkach stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o Numer postępowania: ZZP.360.18.2021(2)

Data ogłoszenia

21.09.2021

Termin składania ofert

06.10.2021

Tryb zamówienia

tryb podstawowy Numer postępowania:ZZP.360.18.2021

Dostawa i montaż podzielników kosztów ciepła w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o.

Data ogłoszenia

09.08.2021

Termin składania ofert

18.08.2021

Tryb zamówienia

tryb podstawowy Numer postępowania: ZZP.360.13.2021

Budowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu przy ul. Dolnobrzeskiej na dz. nr 3/5, AM-8, obręb Leśnica oraz sporządzeniem charakterystyki energetycznej budynków.

Data ogłoszenia

21.04.2021

Termin składania ofert

24.05.2021

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu