0 0

Mieszkania na wynajem

Ogłoszenia o wolnych lokalach mieszkalnych:

- ul. Wojanowska 70

- ul. Prężycka 41 

- ul. Trzebnicka 76 B

 

Ogłoszenie o wynikach* wyboru partycypanta i najemcy na lokal mieszkalny:

- ul. Wileńska 15

* wyżej opublikowane wyniki mogą ulec zmianie, w skutek ewentualnych odwołań wniesionych w trybie wynikającym z obowiązujących zasad.

 

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu