Aktualności

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sprawie czynszu w TBS Wrocław

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sprawie czynszu w TBS Wrocław 15.04.2022

W związku z nieprawdziwymi informacjami i wypowiedziami w sprawie podwyżek opłat za mieszkania w TBS Wrocław, które pojawiały się na forach internetowych oraz  są kolportowane przez niektóre media, a przez to wprowadzają w błąd naszych najemców, zwróciliśmy się ponownie do Ministerstwa Rozwoju i Technologii z wnioskiem o dokonanie wykładni obowiązujących przepisów. 

Z pisma Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które Spółka otrzymała 12 kwietnia br. wynika, co następuje: 

  • przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów (…) związane z wysokością stawek czynszu, tj. art. 8a ust. 4-8 (z wyjątkiem art. 8a ust. 5 pkt 1) nie mają zastosowania do najmu lokali mieszkalnych należących do TBS. Oznacza to, że:

- mimo, że TBS nie jest zobowiązany w ustawie do przedstawiania najemcom przyczyny podwyżki i jej kalkulacji, udzieliliśmy pełnej  informacji  o powodach jak i zakresie podwyżki;
- w ciągu 2 miesięcy od dnia wypowiedzenia stawki czynszu, najemca może odmówić przyjęcia podwyżki ze skutkiem wypowiedzenia przez niego umowy najmu (art. 8a ust.5 pkt.1); 
- najemca TBS nie może zakwestionować i wstrzymać podwyżki, np. wnosząc do sądu pozew o ustalenie, w jakim zakresie podwyżka jest zasadna czy też nie jest

  • w zakresie wysokości czynszu w TBS stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, 
  • wysokość stawek czynszów w TBS nie może przekroczyć 4% lub 5% wartości odtworzeniowej - w zależności od zastosowanej formy finansowania i terminu pozyskania finansowania na budowę mieszkań. Jest to jedyne prawne ograniczenie wysokości stawek czynszów w mieszkaniach TBS. Spółka może stosować czynsze na poziomie dopuszczalnym ustawowo. Tak jest w przypadku TBS Wrocław.  

Drugie pismo Ministerstwa Rozwoju i Technologii do TBS Wrocław >>POBIERZ PLIK<<

Przypominamy też, że w marcu br. TBS Wrocław otrzymał pierwsze pismo z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w którym resort również potwierdził pełną zgodność z prawem naszego sposobu kalkulowania stawki czynszu. Informację na ten temat udostępniliśmy Państwu 29 marca br., dostarczyliśmy ją także do każdego z Państwa w formie obszernej informacji. 

Informacja o pierwszym piśmie Ministerstwa Rozwoju i Technologii do TBS Wrocław >>KLIKNIJ«

fot. Pixabay.com.Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu