Aktualności

Wkrótce uruchomimy dla Państwa nowoczesne e-usługi w TBS Wrocław

Wkrótce uruchomimy dla Państwa nowoczesne e-usługi w TBS Wrocław 29.12.2022

Szanowni Państwo, przekazujemy ważną informację dotyczącą internetowego systemu służącego do sprawdzania salda należności w ramach opłaty za mieszkanie w TBS Wrocław. Wkrótce uruchomimy dla Państwa nowoczesne e-usługi. 

Czym będą e-usługi w TBS Wrocław? 

Nasze nowe e-usługi to nowoczesne, kompleksowe narzędzie informatyczne, które stworzyliśmy dzięki przyznanemu nam dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, o które staraliśmy się przez 2 ostatnie lata.

E-usługi, oparte na systemie DOM 5, pozwolą Państwu między innymi na sprawdzenie bieżącego salda w TBS Wrocław. Dodatkowe informacje na temat tego narzędzia znajdą Państwo TUTAJ.

Kto będzie mógł skorzystać z e-usług w TBS Wrocław?

E-usługi w TBS Wrocław będą dostępne dla każdego naszego mieszkańca. 

Kiedy e-usługi w TBS Wrocław będą aktywne?

Możliwość logowania do nowego systemu e-usług w TBS Wrocław nastąpi w drugiej połowie stycznia 2023 roku. Oczywiście, poinformujemy Państwa w odrębnych komunikatach, w jaki sposób będą przyznawane loginy oraz hasła, a także jaki będzie adres logowania do systemu e-usług w TBS Wrocław. Udostępnimy też przydatną instrukcję obsługi nowego narzędzia. 

W pierwszym okresie funkcjonowania e-usług, udostępnimy możliwość logowania do systemu za pomocą narzędzi publicznych:

  • usługi MObywatel,
  • Profilu Zaufanego, 

Co ważne, należy wcześniej zadbać o uruchomienie i skonfigurowanie wymienionych wyżej usług. 

Instrukcja założenia Profilu Zaufanego

Informacje o usłudze i aplikacji MObywatel

Jaka zatem będzie przyszłość systemu PROBIT w TBS Wrocław i gdzie znajdą Państwo rozliczenie za styczeń? 

System PROBIT, który przez wcześniejsze lata służył Państwu do pozyskiwania informacji m.in. o sumie należności za wynajem mieszkania w TBS Wrocław, zostanie za kilka tygodni wyłączony i zastąpiony przez wspomniany system e-usług. Obecnie jesteśmy na ostatnim etapie wdrożenia nowego narzędzia do obsługi naszych mieszkańców. Dlatego też, styczniową należność będą mogli sprawdzić Państwo jeszcze w dotychczasowym systemie PROBIT, który wskaże naliczenia na dzień 31 grudnia 2022 i od nowego roku będzie służył wyłącznie do przeglądania historii dotychczasowych wpłat.

Prosimy o wpłacenie należnej kwoty, w wysokości wskazanej w PROBICIE, do 10 stycznia 2023 roku, za pomocą wygodnej dla Państwa metody płatności. 

Czy dane do logowania do systemu PROBIT ulegną zmianie?

Jeszcze przez kilka najbliższych tygodni system PROBIT pozostanie dostępny dla mieszkańców, a dane do logowania (login, hasło) nie zmienią się. Za jego pośrednictwem będą mogli Państwo sprawdzić dane archiwalne dotyczące np. opłat w TBS Wrocław. 

Docelowo, system PROBIT w TBS Wrocław zostanie całkowicie wyłączony, nie mamy jednak ustalonej daty. Natomiast dane archiwalne dotyczące każdego najemcy zostaną przeniesione do nowego systemu e-usług, aby zachować informatyczną ciągłość dla Państwa dokumentacji związanej z najmem mieszkania w naszej spółce.  

***
TBS Wrocław Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie e-usług świadczonych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.“. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do e-usług dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych – klientów Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej — Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Wnioskodawcą, Inwestorem, Beneficjentem i Operatorem projektu jest TBS Wrocław Sp. z o.o. – Spółka 100% Miasta Wrocław.

Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 859 881,60 PLN Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu