Aktualności

Oświadczenie TBS Wrocław po publikacji w

Oświadczenie TBS Wrocław po publikacji w "Gazecie Wyborczej Wrocław" 02.06.2022

Przedstawiamy oświadczenie spółki po publikacji w „Gazecie Wyborczej Wrocław“.

TBS Wrocław nie odmawiał najemcom swoich mieszkań prawa do wystąpienia na drogę sądową. Dowodzi tego fakt, że wszelkie wątpliwości interpretacyjne przepisów regulujących sposób ustalania czynszów w zasobie TBS, o których informowaliśmy,  rozstrzygane są obecnie właśnie przed sądami powszechnymi. Do TBS Wrocław wpłynęły 83 takie pozwy. Spółka udzieliła odpowiedzi, a sąd wydaje pierwsze postanowienia. Spółka nie ma wiedzy o - zapowiadanych w dyskusjach medialnych - pozwach w liczbie 1700, których TBS Wrocław ma być stroną. 

Ze względu na skalę rozbieżności w liczbie pozwów, w siedzibie  TBS Wrocław uruchomiliśmy dyżury pracowników, tak aby każda z osób, która udzieliła swojego pełnomocnictwa do złożenia indywidualnego pozwu i go opłaciła, podając nam sygnaturę akt sądowych złożonego za pośrednictwem pełnomocnika powództwa, mogła skorzystać zgodnie z ustawą z zawieszenia podwyżki czynszu do czasu wydania prawomocnego wyroku przez sąd. Spółka w ramach naszych rozliczeń z najemcami musi posiadać taką wiedzę, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji. Najemcy mogą także sprawdzić osobiście w siedzibie spółki, czy pozew wpłynął do TBS. 

W sprawach związanych z czynszem za najem mieszkania TBS zastosowanie ma art. 9a ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Stanowi on, że do mieszkań w zasobach towarzystw budownictwa społecznego w zakresie czynszu stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. 

Interpretację przepisów zastosowaną przez TBS Wrocław dwukrotnie potwierdziło Ministerstwo Rozwoju i Technologii w pismach skierowanych do spółki. Treść obu pism MRiT jest dostępna na stronie internetowej spółki, przekazano je też do najemców mieszkań TBS Wrocław. 

fot. Pixabay.com.Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu