Aktualności

Dlaczego zwiększyła się wysokość zaliczek za ogrzewanie, które opłacają mieszkańcy TBS Wrocław? Wyjaśniamy!

Dlaczego zwiększyła się wysokość zaliczek za ogrzewanie, które opłacają mieszkańcy TBS Wrocław? Wyjaśniamy! 10.07.2024

Szanowni Państwo - mieszkańcy TBS Wrocław, przedstawiamy Państwu szczegółowe wyjaśnienie dotyczące decyzji o zwiększeniu wysokości zaliczek za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody, która weszła w życie w lipcu tego roku. Wiemy, że dla wielu z Państwa ta sprawa jest niezwykle ważna, bo dotyczy wysokości miesięcznych opłat za mieszkanie, a tym samym Państwa domowych budżetów. Dlatego przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienia, dlaczego od lipca br. wzrosła wysokość opłat niezależnych w TBS Wrocław. 

Najważniejszą przyczyną tej decyzji jest wzrost kosztów ciepła - zarówno sieciowego, jak też gazu służącego do ogrzewania za pomocą kotłowni gazowych blisko 3/4 naszych budynków. TBS Wrocław nie ma wpływu na wysokość cen ciepła, co więcej - w żaden sposób nie zarabiamy na opłatach niezależnych, które wchodzą w skład Państwa miesięcznej opłaty za mieszkanie. Jesteśmy jedynie operatorem i pośrednikiem, a Państwo - nasi mieszkańcy - za pomocą zaliczek opłacają w całości koszty ogrzewania.  

Na lipcowy wzrost kosztów ogrzewania w TBS Wrocław miały też wpływ inne, ważne czynniki: 

  • wysokość zaliczek za ogrzewanie w TBS Wrocław nie zmieniła się od wiosny 2022 r.;
  • w 2023 r. wzrósł podatek VAT na gaz: z 0 do 23%, rosła także wysokość opłat dystrybucyjnych. Wzrosły więc koszty wynikające z opłat niezależnych, a zaliczki za ogrzewanie pozostały na takim samym poziomie; 
  • w czerwcu 2024 r. zakończyliśmy rozliczenie kosztów ogrzewania za poprzedni rok. Jest to bardzo szczegółowe rozliczenie, które pokazuje realnie poniesiony koszt ogrzewania w każdym z naszych budynków; 
  • rozliczenie za 2023 r. pokazało, że wysokość zaliczek za ogrzewanie była zbyt niska, aby pokryć faktyczne koszty ogrzewania Państwa mieszkań oraz budynków; 
  • wielu naszych mieszkańców w ramach rozliczenia kosztów ogrzewania za 2023 r. miało wysokie niedopłaty, sięgające nawet 2-3 tys. zł; każdą wysoką kwotę niedopłaty za ogrzewanie rozłożyliśmy na raty - tak, aby maksymalnie ułatwić spłatę zaległości. 
  • gdyby zaliczki za ogrzewanie w ramach opłat niezależnych w TBS Wrocław nie wzrosły od lipca tego roku, w 2025 r. - po kolejnym rozliczeniu kosztów ogrzewania - niedopłaty byłyby jeszcze wyższe. Dlatego musieliśmy już teraz podnieść ich wysokość, w oparciu o faktyczne koszty ogrzewania. 

Pytali nas też Państwo, dlaczego informowaliśmy o zmianie wysokości zaliczek za ogrzewanie już w czerwcu, zanim wygasła rządowa tarcza “mrożąca” ceny gazu. Głównym powodem były wyniki rozliczenia kosztów ogrzewania za rok 2023. Ale warto, aby Państwo wiedzieli, że nowa wysokość zaliczek za ogrzewanie uwzględnia także możliwą podwyżkę cen gazu oraz ciepła sieciowego, na poziomie +20%. Bo kiedy podejmowaliśmy tę decyzję, było jasne, że po wygaszeniu rządowej tarczy koszty ogrzewania wzrosną. 

Zasada rozliczania kosztów ogrzewania pozostaje bez zmian. Wiosną 2025 r. otrzymają Państwo rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów, zgodnie z realnym zużyciem ogrzewania. Wierzymy, że w przyszłym roku niedopłaty za ogrzewanie — o ile w ogóle wystąpią — będą na minimalnym poziomie. 

Poniżej przedstawiamy Państwu dokładne rozliczenie kosztów ogrzewania za 2023 r. w TBS Wrocław, ujęte w uchwale zarządu Spółki: 

Rozliczenie kosztów ogrzewania »POBIERZ PLIK« 

Zdjęcie ilustracyjne wygenerowane w narzędziach AI. Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu