Aktualności

Zmiana wysokości opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków - komunikat dla naszych mieszkańców

Zmiana wysokości opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków - komunikat dla naszych mieszkańców 03.07.2024

Szanowni Państwo — mieszkańcy TBS Wrocław, od lipca 2024 r. we Wrocławiu obowiązuje nowa, wyższa stawka Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji za dostarczenie wody oraz odbiór ścieków. Została ustalona na poziomie 14,1 zł brutto za metr sześcienny wody i odbioru ścieków i będzie wyższa o ok. 2 zł od stawki obowiązującej do tej pory. MPWiK we Wrocławiu otrzymało zgodę na zmianę tej opłaty od Wód Polskich, czyli państwowego regulatora. 

Nowa cena wody oraz odbioru ścieków we Wrocławiu zacznie obowiązywać od 6 lipca br. Zaznaczamy, że wzrost tej opłaty jest całkowicie niezależny od TBS Wrocław, ale musi być uwzględniany przez nas w opłatach, które co miesiąc pokrywają Państwo za mieszkanie. 

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na to, iż w TBS Wrocław dniem spłaty rachunków jest 10. dzień miesiąca, nową stawkę naliczenia za wodę oraz odbiór ścieków w rachunkach domowych zobaczą Państwo od 1 sierpnia br. Kwota będzie naliczona na Państwa kontach w systemie IOK TBS Wrocław

Jakie są powody wzrostu opłaty za wodę i odbiór ścieków we Wrocławiu? Nasi miejscy wodociągowcy tłumaczą to w tekście, który ukazał się na łamach portalu miejskiego Wroclaw.pl. Tych z Państwa, którzy chcą zapoznać się z motywacjami stojącymi za tą decyzją, zapraszamy do lektury

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia są też dostępne na stronie internetowej wrocławskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK)

fot. Pixabay.com.

 

 Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu