Aktualności

Ważna informacja! Wprowadzamy dyżury informacyjne dla najemców w sprawach czynszowych

Ważna informacja! Wprowadzamy dyżury informacyjne dla najemców w sprawach czynszowych 31.05.2022

Od 1 czerwca br. (a dla części z Państwa od 1 lipca br., ze względu na późniejszy upływ terminu wypowiedzenia) zacznie obowiązywać nowa wysokość stawki czynszu za wynajem mieszkania w TBS Wrocław. Aby ułatwić każdemu z Państwa zdobycie rzetelnych informacji o wysokości aktualnych opłat czynszowych i ewentualnym statusie indywidualnej sprawy sądowej, uruchomiliśmy dyżury w siedzibie TBS Wrocław przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 102-104 we Wrocławiu. Dokładny harmonogram dyżurów znajdą Państwo na końcu tego komunikatu. 

Odpowiedzi na Państwa pytania będą udzielane podczas osobistego spotkania na pisemny wniosek o informację, który będzie można wypełnić na miejscu. Odpowiedź na taki wniosek otrzymają Państwo od ręki. Dodamy jednocześnie, że nie możemy zaoferować Państwu konsultacji telefonicznych ze względu na przepisy prawne. 

Z relacji, które w ostatnich tygodniach przekazywano w mediach wynika, że część z Państwa zadeklarowała złożenie - za pośrednictwem pełnomocników prawnych - pozwu o ustalenie, czy ogłoszona w lutym br. podwyżka czynszu jest nieważna, niezasadna lub zasadna, ale w innej wysokości. A co za tym idzie, zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów (...), wysokość stawki czynszu za najem mieszkania dla nich zostaje “zawieszona” na poprzedniej wysokości. 

Informujemy, że zgodnie ze stanem na dzień 31 maja 2022 r. do TBS Wrocław wpłynęła znacznie mniejsza liczba pozwów sądowych niż podają media. Do spółki wpłynęły bowiem 83 pozwy. 

Przekazywane Państwu doniesienia o domniemanej liczbie pozwów wytoczonych TBS Wrocław wprowadzają chaos komunikacyjny. Podkreślamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za treść tych przekazów. 

Naszą intencją jest, aby ograniczyć ryzyko narażenia Państwa na dodatkowe komplikacje. Dlatego podjęliśmy decyzję o uruchomieniu dyżurów w siedzibie TBS Wrocław przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 102-104 we Wrocławiu. Dyżurni pracownicy spółki udzielą zainteresowanym osobistej informacji o aktualnej wysokości opłaty za mieszkanie. Podczas dyżuru będą mogli też Państwo osobiście ustalić, czy Państwa pozew wpłynął do spółki i czy w związku z tym doszło do zawieszenia wysokości stawki czynszu na dotychczasowym poziomie do czasu rozstrzygnięcia sądowego.

Dyżury pracowników TBS Wrocław w najbliższych dniach: 

  • środa (1 czerwca) w godz. 7.30-17.00;
  • czwartek — piątek (2-3 czerwca) w godz. 7.30-18.00;
  • sobota (4 czerwca) w godz. 8.00-15.00;

Zapraszamy do korzystania z dodatkowych dyżurów informacyjnych pracowników TBS Wrocław. 

fot. Pixabay.com.Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu