Aktualności

Zapraszamy do rozmów o ugodowym zakończeniu spraw sądowych najemców reprezentowanych przez mec. Zatorskiego

Zapraszamy do rozmów o ugodowym zakończeniu spraw sądowych najemców reprezentowanych przez mec. Zatorskiego 12.06.2024

Szanowni Państwo, przypominamy, jesteśmy otwarci na rozmowy o zawarciu ugód w sprawach sądowych o wysokość czynszu w TBS Wrocław z lokatorami, których pełnomocnikiem jest mec. Marcin Zatorski. Przekazujemy też informację o postępach w ugodowym kończeniu tych spraw z najemcami reprezentowanymi przez mec. Grzegorza Prigana. 

Zapraszamy do rozmów o ugodach najemców reprezentowanych przez mec. Zatorskiego

Przypominamy, że jesteśmy otwarci na zawarcie ugód w sprawach sądowych o wysokość czynszu w TBS Wrocław również z lokatorami, których pełnomocnikiem jest mec. Marcin Zatorski. Przygotowaliśmy dla Państwa propozycję ugody. Aby się z nią zapoznać, prosimy o kontakt mailowy z TBS Wrocław na adres tbs@tbs-wroclaw.com.pl. W wiadomości mailowej prosimy podać imię i nazwisko powoda lub powodów, adres zamieszkania w TBS Wrocław, a także - o ile to będzie możliwe - sygnaturę sprawy sądowej. 

Przesłanie powyższych danych pozwoli nam udostępnić - na drodze osobnej korespondencji - treść naszej propozycji ugodowego zakończenia trwającego sporu sądowego i podjąć dalsze rozmowy, dążące do skutecznego zawarcia ugody. 

Kiedy otrzymamy maila z prośbą o przesłanie ugody, wyślemy dokumenty przesyłką pocztową na podany adres do korespondencji. Prosimy o sprawdzanie skrzynek pocztowych. Przesyłkę z podpisaną ugodą (w 2 egzemplarzach) można odesłać pocztą w dołączonej, opłaconej kopercie zwrotnej lub dostarczyć nam osobiście do biura przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 102-104 we Wrocławiu. 

Ugody z najemcami reprezentowanymi przez mec. Grzegorza Prigana 

Wg stanu na dzień 11 czerwca br., TBS Wrocław zawarł już 19 ugód z najemcami reprezentowanymi przez mec. Grzegorza Prigana w sporach sądowych o zmianę wysokości czynszu za wynajem mieszkania, wprowadzonej w 2022 r. Co więcej, kancelaria mec. Prigana - w toku ustaleń z innymi powodami - przekazała nam informację, że 54 powodów przez nią reprezentowanych w tych sprawach wyraziło zainteresowanie przyjęciem ugody z TBS Wrocław na zaproponowanych warunkach. Łącznie mamy więc ponad 70 spraw, w których ugoda została już zawarta lub trwają formalności z jej zawarciem. 

Dziękujemy wszystkim najemcom, którzy zawarli już formalnie ugodę lub są w trakcie jej zawierania, za przyjęcie tej propozycji i polubowne zakończenie sporów przed sądem.

fot. Pixabay.Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu