Aktualności

Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej w sprawie zmiany czynszu w TBS Wrocław

Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej w sprawie zmiany czynszu w TBS Wrocław 31.08.2023

W środę (30 sierpnia 2023 r.) Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, XIV Wydział Cywilny wydał wyroki w kolejnej grupie spraw o ustalenie zgodności z prawem i zasadności zmiany stawek czynszu w TBS Wrocław, wprowadzonych w 2022 r. Wyroki dotyczą powództw założonych przez grupę mieszkańców TBS Wrocław, reprezentowanych przez mecenasa Grzegorza Prigana. 

Jaki wyrok wydał sąd?

Sąd oddalił powództwa w całości, uznając zmiany stawki czynszu w TBS Wrocław wprowadzone w 2022 r. za zgodne z prawem i zasadne. Dotyczy to zarówno stawki, która obowiązywała w okresie czerwiec - lipiec 2022 r., jak też niższej stawki, którą spółka wprowadziła od 1 sierpnia ub.r. i która obowiązuje do dziś. Ponadto, w każdym z wyroków sąd zniósł koszty sądowe pomiędzy stronami postępowania.

Podczas rozprawy sąd zauważył, że stawki czynszu wprowadzone w ub.r. przez TBS Wrocław były poniżej limitu ustawowego, określonego w ustawie o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. 

Ponadto sąd orzekł, że przepisy o ochronie praw lokatorów, na które powołali się mieszkańcy wstępując na drogę sądową przeciwko TBS Wrocław, nie dotyczą spółki. Tym samym TBS Wrocław nie był zobowiązany do przedstawienia mieszkańcom - w ciągu 14 dni od otrzymania takiego wniosku - szczegółowej kalkulacji dotyczącej podwyższenia stawki czynszu. 

W ubiegłym roku spółka, powołując się m.in. na stanowisko Ministerstwa Rozwoju i Technologii, podnosiła ten argument. Tym niemniej, aby zachować pełną transparentność, wiosną 2022 r. każdy mieszkaniec, który oczekiwał od TBS Wrocław przestawienia takiej kalkulacji, otrzymał obszerne wyjaśnienie od spółki. Te informacje są nadal dostępne publicznie na stronie internetowej wrocławskiego TBS. 

Poniżej prezentujemy zanonimizowaną treść jednego z wyroków Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej, XIV Wydziału Cywilnego, w sprawie zmiany stawek czynszu w TBS Wrocław w 2022 r. Pełna treść wyświetli się po kliknięciu w obrazek.

 Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu