Wyjaśnienia z dnia 03.01.2022r


Data wyjaśnienia: 03.01.2022

Dotyczy: Utrzymanie, konserwacja i pielęgnację zieleni oraz wykonywania nasadzeń krzewów na terenach zewnętrznych przy budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Wrocław położonych we Wrocławiu [...]


Wrocław dnia, 03.01.2022r

 

Informacja

 

Zamawiający w trybie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm. ) dokonuje odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu

- informacja do pobrania (plik)

 

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu