Aktualności

[WAŻNE INFORMACJE I ZASADY] Mieszkania TBS Wrocław są wyłącznie na wynajem

[WAŻNE INFORMACJE I ZASADY] Mieszkania TBS Wrocław są wyłącznie na wynajem 12.10.2023

W Internecie można znaleźć mnóstwo rzeczy - zarówno przydatnych, jak też niebezpiecznych. Do tych drugich zaliczamy różne oferty typu “sprzedam partycypację TBS”, “sprzedam mieszkanie TBS”, “mieszkanie w TBS - super oferta sprzedaży” i tym podobne. Rzecz w tym, że “oferty” tego typu są niezgodne z prawem. Korzystanie z nich oznacza ryzyko straty pieniędzy. Dlatego prosimy: nie dajcie się oszukać!

Najemca, nie właściciel, czyli kilka podstawowych zasad wynajmu mieszkania od TBS

Mieszkanie w TBS Wrocław jest mieszkaniem wynajętym. I tak, jak mieszkanie wynajęte od prywatnego właściciela przez cały czas należy do niego, tak też mieszkanie wynajęte w TBS Wrocław przez cały czas obowiązywania umowy najmu należy właśnie do TBS Wrocław. A to oznacza, że Spółka ma do niego wyłączne prawo, a najemca nie może nim dysponować w sposób inny niż pozwala na to zawarta umowa najmu. 
 
Z tego wynika jeden kluczowy wniosek: mieszkania wynajętego od TBS Wrocław nie można sprzedać, przekazać komuś w formie darowizny. Nie można również “sprzedać” swojego wkładu partycypacyjnego. 

“Kupujesz” TBS w Internecie? Możesz stracić pieniądze

Niestety, ogłoszeń o “sprzedaży mieszkania lub partycypacji w TBS Wrocław” jest sporo i stale pojawiają się nowe. Podkreślamy stanowczo, że skorzystanie z takiej “oferty” może narazić “kupca” na poważne straty finansowe, bo “oferty” tego typu są wyceniane na dziesiątki, czasem nawet setki tysięcy zł. Przekazanie “oferentowi” tych pieniędzy sprawia, że przejmuje się od niego (ale tylko faktycznie, bo nieformalnie i bez umowy z TBS Wrocław) mieszkanie, natomiast nie ma się żadnych praw, które przysługują najemcy na mocy umowy. 
 
Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, że osoba, która “kupi” takie mieszkanie w TBS lub partycypację w nim z ogłoszenia w Internecie, po jakimś czasie uzna, że chce się przeprowadzić i zrezygnować z “odkupionego” mieszkania TBS. Wówczas może uznać, że chce odzyskać pieniądze wpłacone w ramach “wykupu” mieszkania lub partycypacji i zwróci się do TBS Wrocław w tej sprawie. Tyle, że prośba zostanie odrzucona, bo taka osoba nie ma umowy z TBS-em, a co za tym idzie, Spółka nie ma żadnych podstaw, aby zwrócić mu choćby złotówkę. 
 
Warunki „wejścia” do systemu budownictwa społecznego są proste i określone w odpowiedniej ustawie (z dnia 26 października 1995 r. społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa):
 
1) Należy spełniać określone w przepisach kryteria: dochodowe i stanowiące, że nie można mieć tytułu prawnego do innego mieszkania we Wrocławiu; jeśli mamy tytuł prawny do mieszkania poza Wrocławiem, wtedy należy wykonywać pracę we Wrocławiu, co uznamy za związek z miastem kandydata na najemcę mieszkania od TBS Wrocław; 
2) Po wybraniu na nowego najemcę, konieczne jest wpłacenie partycypacji, która odpowiada określonemu procentowi kosztów budowy danego mieszkania, które chcemy wynająć od TBS Wrocław;
3) Po spełnieniu tych obowiązków, podpisuje się umowę najmu mieszkania i można mieszkać, pamiętając przy tym o regularnym płaceniu czynszu, przestrzeganiu umowy najmu i regulaminu. 

Jak bezpiecznie przejąć mieszkanie TBS Wrocław od innego partycypanta lub wskazać nowego najemcę? 

W życiu zdarzają się różne niespodzianki lub nieprzewidziane sytuacje. Zdarza się, że pojawia się potrzeba wskazania innego najemcy mieszkania wynajętego od TBS Wrocław lub przepisania (czyli cesji) naszej partycypacji. Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego - działając w oparciu o przepisy prawa i nasze wewnętrzne regulacje - mamy przyjęte odpowiednie zasady, które pozwalają zarówno przepisać partycypację, jak też wskazać nowego najemcę.
 
Kiedy można przepisać umowę partycypacyjną?

STARE ZASADY W “STARYCH” ZASOBACH TBS WROCŁAW*
Na „starych zasobach“ TBS Wrocław, gdzie partycypant nie mógł być najemcą (za to ma prawo wskazywania jedynie najemcy), istnieje możliwość przepisania umowy partycypacyjnej na obecnego najemcę.

W takiej sytuacji partycypant musi się zwrócić do zarządu TBS Wrocław o wyrażenie zgody na to, aby umowę partycypacyjną przepisać na nowego najemcę. Jeśli zarząd TBS Wrocław zgodzi się na takie rozwiązanie, wówczas nowy najemca podpisuje trójstronne porozumienie, stając się na jego mocy partycypantem-najemcą. Co ważne, w przyszłości nie będzie miał on prawa do wskazania kolejnego najemcy. 
 
W tym wypadku, jeśli ktoś chciałby skorzystać z “oferty” znalezionej na internetowych serwisach ogłoszeniowych, najpierw musi zostać najemcą w TBS Wrocław i wpłacić Spółce kaucję o wartości 12-krotnego czynszu za dane mieszkanie. Ponadto, potencjalny nowy najemca musi spełniać kryteria wynikające z ustawy i zasady najmu mieszkania od TBS Wrocław. Nie ma innej drogi: “przejmowanie mieszkania” od TBS Wrocław w oparciu o “ofertę” z serwisów internetowych jest niezgodne z prawem. 
 
NOWE ZASADY W “NOWYCH” ZASOBACH TBS WROCŁAW*
Partycypant będący jednocześnie najemcą mieszkania od TBS Wrocław może przepisać umowę najmu i umowę partycypacyjną tylko za zgodą zarządu Spółki. Co bardzo ważne, może wskazać jedynie osobę z najbliższej rodziny, a wskazana osoba musi spełniać kryteria ustawowe. To oznacza, że skorzystanie z “ofert sprzedaży mieszkania TBS Wrocław lub odkupienia partycypacji w TBS Wrocław” jest niezgodne z prawem.
 
Rezygnacja z mieszkania w TBS Wrocław
 
STARE ZASADY

Kiedy partycypant nie wskazuje kolejnego najemcy, wówczas rozwiązuje umowę partycypacyjną. Po załatwieniu tej formalności, mieszkanie przechodzi przegląd techniczny i kwota partycypacji zwracana jest partycypantowi. W tym miejscu warto pamiętać, że kwota partycypacji jest waloryzowana tylko w przypadku partycypantów z nowych zasobów TBS Wrocław. Natomiast mieszkanie wraca w nasze ręce i to TBS Wrocław, publikując ogłoszenie na swojej stronie internetowej, wyłania kolejnego partycypanta-najemcę. Opiera się to już na nowych zasadach, które nie przewidują możliwości wskazywania najemcy. 
 
NOWE ZASADY
Partycypant-najemca rozwiązuje umowy partycypacyjną i najmu, rozpoczyna się 3–miesięczny okres wypowiedzenia umowy najmu, w międzyczasie mieszkanie przechodzi przegląd techniczny. Po zdaniu mieszkania do TBS, w ciągu miesiąca zwracamy kaucję, a w ciągu 12 miesięcy zwracamy zwaloryzowaną kwotę partycypacji. 
 
Natomiast zwolnione mieszkanie “wraca do gry”. Ogłoszenie o możliwości jego wynajęcia jest publikowane na stronie internetowej www.tbs.wroc.pl, a nowy partycypant-najemca będzie wyłoniony zgodnie z ,,Zasadami wyboru kolejnych najemców dla zwalnianych lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym TBS Wrocław Sp. z o.o., których umowa najmu została wypowiedziana od dnia 1 września 2020 r.”
 
„Stare” zasoby TBS Wrocław to:

 • ul. Przybyszewskiego 112-114,
 • ul. Kamieńskiego 200,
 • ul. Falzmanna 17-33,
 • ul. Świstackiego 5-13, 5 A-C,
 • ul. Krzywoustego 91, 93, 93 A,
 • ul. Zielna 4-22,
 • ul. Krępicka 44-46 D,
 • ul. Brzezińska 13-43,
 • ul. Dolnobrzeska 24-30,
 • ul. Górnicza 24-50

 „Nowe” zasoby TBS Wrocław to:

 • budynek na osiedlu Nowe Żerniki,
 • osiedle TBS Wrocław na Stabłowicach (ulice: Daktylowa, Rodzynkowa, Wojanowska),
 • ul. Bolesława Krzywoustego 285,
 • ul. Kasztelańska 13-21,
 • ul. Zielna 4a-4d,
 • ul. Dolnobrzeska 36-44a,
 • Leśnica VI (Dolnobrzeska 39-49, Prężycka 66-76),
 • Leśnica VII (Dolnobrzeska 25-37, Prężycka 31-41), 
 • Leśnica VIII (Dolnobrzeska 13-21, Prężycka 19-29, Błońska 1-9),
 • ul. Prochowicka 1-17 i Prochowicka 2-12,
 • ul. Dolnobrzeska 36-44a,
 • ul. Bytomska 1-5, 
 • Brochów (ul. Pakistańska 5, 7, 9, 11; ul. Wietnamska 3; ul. Mościckiego 42 ABC; ul. Birmańska 1; ul. Afgańska 2-14; ul. Leonarda da Vinci 5a-12c; ul. Cedrowa 1-23; ul. Cedrowa 2-28; ul. Topolowa 3-5; ul. Pionierów 4,5,6,7,8,9; ul. Syjamska 4; ul. Wileńska 1-37; ul. Wileńska 2-12; ul. Trzebnicka 76 B-E; 

Macie wątpliwości? Porozmawiajcie z nami!

Jeśli znajdziecie w Internecie „wyjątkową ofertę kupna mieszkania TBS Wrocław“, prosimy — zachowajcie ostrożność. Najlepiej zwrócić się bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta TBS Wrocław i zgłosić nam takie ogłoszenie:

W każdej takiej sytuacji reagujemy i wyjaśniamy, dlaczego „skorzystanie“ z takiej oferty to prosta droga do kłopotów. 
 
Prosimy też, aby pamiętali Państwo o jednej kluczowej zasadzie w relacjach z TBS Wrocław: nic o nas bez nas. Mieszkania TBS są własnością Spółki. W wielu sprawach staramy się wyjść naprzeciw potrzebom naszych najemców lub potencjalnych klientów Spółki i znaleźć dobre rozwiązanie każdego problemu. Ale jeśli ktoś zdecyduje się na „zakup“ naszego mieszkania z oferty w Internecie, wówczas nie mamy pola manewru i nie będziemy mogli pomóc. Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu