Aktualności

Ustawa o pomocy kredytobiorcom korzystna dla TBS Wrocław przyjęta przez Senat RP

Ustawa o pomocy kredytobiorcom korzystna dla TBS Wrocław przyjęta przez Senat RP 30.06.2022

Senat przyjął ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. To oznacza, że jest coraz bliżej do przyjęcia rozwiązań prawnych, dzięki którym TBS-y w Polsce będą mogły zawiesić spłatę łącznie 8 rat kredytów, co wpłynie korzystnie na  koszty działalności. Kiedy ustawę podpisze Prezydent RP, wtedy otworzy się możliwość obniżenia wysokości czynszu za najem mieszkania w TBS Wrocław.

Za przyjęciem ustawy głosowało 98 senatorów, nie było głosów przeciw lub wstrzymujących się. To końcowy etap procesu legislacyjnego w pracach nad ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Teraz wróci ona do Sejmu, który rozpatrzy poprawki zgłoszone przez Senat. Po przegłosowaniu ustawy przez posłów, trafi ona do Prezydenta RP. Jeśli ją podpisze, wtedy zarząd TBS Wrocław - zobowiązany do tego przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka - podejmie  decyzję  w zakresie możliwej obniżki czynszu.

Od marca br. samorządowcy z Polską Izbą Gospodarczą TBS w konsultacjach Ministerstwa Rozwoju i Technologii pracowali nad przepisami ustawy o pomocy kredytobiorcom, które uwzględniały reakcję na wzrost kosztów spłaty kredytów TBS-ów w całej Polsce. Te starania przyniosły efekt, bo w projekcie ustawy "o pomocy kredytobiorcom” znalazły się rozwiązania, o które postulował m.in. TBS Wrocław: 

  • na wniosek kredytobiorcy (TBS - przypis własny), BGK zawiesi spłatę kredytu udzielonego na budowę mieszkań powstałych np. w systemie TBS, w ramach finansowania zwrotnego lub ze środków zlikwidowanego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, 
  • zawieszenie spłaty nastąpi na okres nie dłuższy niż: cztery miesiące w drugim półroczu 2022 r., trzy miesiące w pierwszym półroczu 2023 r., dwa miesiące w drugim półroczu 2023 r. Łącznie nie dłużej niż 8 miesięcy,
  • w czasie, kiedy będzie obowiązywało zawieszenie spłaty kredytu, kredytobiorca (np. TBS Wrocław) nie będzie musiał płacić rat kapitałowo-odsetkowych kredytu wynikających z umowy. 

Przeczytaj też:

Sejm zdecydował o ustawie o "pomocy dla kredytobiorców". To szansa na obniżkę czynszów w TBS Wrocław Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu