Aktualności

TBS Wrocław wprowadza nowe kryteria wynajmu mieszkań z rynku wtórnego

TBS Wrocław wprowadza nowe kryteria wynajmu mieszkań z rynku wtórnego 08.09.2020

Od 1 września 2020 r. obowiązują nowe procedury i zasady wynajmu mieszkań TBS Wrocław Sp. z o.o. z rynku wtórnego. Zmiany, polegające na wprowadzeniu w procesie rekrutacji dodatkowych kryteriów, mają ułatwić wynajęcie mieszkania TBS podatnikom PIT we Wrocławiu, a także seniorom, rodzinom wielodzietnym i osobom z niepełnosprawnością. 

Jakie zmiany wprowadzono?
Nowe procedury i zasady wprowadzone przez TBS Wrocław Sp. z o.o. dotyczą wniosków o najem mieszkań Spółki z rynku wtórnego, dla których umowa najmu została wypowiedziana 1 września br. lub później. Ogłoszenia o możliwości wynajęcia takiego mieszkania pojawią się w ciągu najbliższego miesiąca i będą rozpatrywane już w oparciu o nowe procedury i zasady, w tym kryteria dodatkowe (poza ustawowymi) z przypisaną konkretną liczbą punktów. Im więcej punktów otrzyma dany wniosek, tym większa szansa, że wnioskodawca wynajmie mieszkanie od Spółki. 

Kryteria dodatkowe wprowadzone przez TBS Wrocław to: 

Kryterium Liczba punktów
Rozliczenie PIT we Wrocławiu (za rok poprzedzający złożenie wniosku) 35 punktów
Zwolnienie lokalu należącego do Gminy Wrocław przed podpisaniem umowy najmu z TBS Wrocław: 25 punktów
Niepełnosprawność 15 punktów
Wielodzietność; dla rodzin lub rodziców wychowujących samotnie 3 lub więcej dzieci 15 punktów
Wiek; dotyczy osób, które w dniu złożenia wniosku o najem mieszkania mają 60 lat lub więcej: 15 punktów
Aktywność w TBS Wrocław; adresowane do osób, które od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 br. złożyły w TBS Wrocław deklarację o chęci partycypacji w kosztach budowy lokalu lub składały wniosek na ogłoszenie o naborze najemców lokali na rynku wtórnym (nie dotyczy osób, które zawarły umowę najmu) 10 punktów


Warto zaznaczyć, że w mocy pozostają kryteria ustawowe dotyczące wynajmu mieszkań wybudowanych w systemie budownictwa społecznego. Są to: brak tytułu prawnego do innego mieszkania we Wrocławiu, spełnianie kryterium dochodowego określonego w ustawie, wpłacenie (po zawarciu umowy partycypacyjnej) do 30 proc. wartości kosztów budowy wybranego lokalu oraz uregulowanie kaucji przed podpisaniem umowy najmu. Nowe kryteria posłużą jako dodatkowy, bardzo ważny element oceny złożonego wniosku. 

Jaki jest cel wprowadzonych zmian?
Dodatkowe kryteria wyboru najemców mieszkań TBS Wrocław Sp. z o.o. pozwolą sprawić, że lokale mieszkalne częściej zaczną trafiać do osób, które są związane z Wrocławiem jako podatnicy i w ten sposób współtworzą miejski budżet. Zaktualizowane zasady wyboru najemców mają też zapewnić, że mieszkania TBS staną się łatwiej dostępne dla osób, które z różnych powodów – m.in. wieku senioralnego, wielodzietności lub niepełnosprawności – potrzebują mieszkania, a mają trudności w kupnie lub wynajęciu lokalu na rynku komercyjnym. Spodziewamy się, że do końca tego roku do dyspozycji przyszłych najemców pojawi się ok. 20 mieszkań TBS z rynku wtórnego, zaś w 2021 r. wolnych lokali Spółki z rynku wtórnego może być już ok. 100.

- TBS Wrocław zajmuje się budownictwem społecznym, więc w naszej działalności jesteśmy szczególnie wyczuleni na odpowiedzialność społeczną. Wprowadzając nowe kryteria wyboru najemców mieszkań z rynku wtórnego chcemy sprawić, że nasze mieszkania będą łatwiej dostępne dla seniorów, osób z niepełnosprawnością lub rodzin wielodzietnych. Jako spółka Gminy Wrocław wspieramy miejskie cele, dlatego zdecydowaliśmy się premiować również osoby, które płacą podatki we Wrocławiu – tłumaczy Paweł Inglot, członek zarządu TBS Wrocław Sp. z o.o.  

Ponadto TBS Wrocław wpisuje się swoimi działaniami w szerszą politykę mieszkaniową Wrocławia. 

- W nowych kryteriach naboru najemców mieszkań z rynku wtórnego premiujemy dodatkowo osoby, które zwolnią inny lokal należący do Gminy Wrocław i zwrócą go do miejskiej puli. Jesteśmy największym TBS-em w Polsce, stale powiększamy naszą bazę mieszkaniową. W roku 2020 oddaliśmy do użytku 270 nowych mieszkań i planujemy budowę kolejnych nowych lokali w standardzie pod klucz. Dzięki dodatkowym kryteriom wyboru najemców naszych lokali mieszkalnych chcemy zachęcić osoby wynajmujące mieszkania od Gminy Wrocław, aby zainteresowały się naszą ofertą – dodaje Paweł Inglot.

***

Na zdjęciu w tekście: biały budynek na tle osiedla mieszkaniowego we Wrocławiu, w tle widoczna perspektywa Wrocławia. Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu