Aktualności

Szanujmy urządzenia, które stoją na straży bezpieczeństwa mieszkańców TBS Wrocław

Szanujmy urządzenia, które stoją na straży bezpieczeństwa mieszkańców TBS Wrocław 26.06.2024

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie odnotowaliśmy bardzo dużą liczbę przypadków celowego niszczenia infrastruktury przeciwpożarowej w budynkach TBS Wrocław. Dewastowane są drzwi i samozamykacze, a także elementy systemów oddymiania. To znacznie obniża poziom bezpieczeństwa mieszkańców budynków, w których infrastruktura przeciwpożarowa jest niszczona. 

Podkreślamy, że celowe działania prowadzące do uszkodzeń systemów i urządzeń bezpieczeństwa pożarowego stwarzają niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia wielu osób. Artykuł 165 Kodeksu Karnego przewiduje za taki czyn karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, a jeżeli następstwem czynu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, to kara wynosi od lat 2 do 15 lat pozbawienia wolności. 

Apelujemy o poszanowanie urządzeń, których zadaniem jest zapewnić Państwo odpowiedni poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zaznaczamy, że wszelkie przypadki niszczenia infrastruktury przeciwpożarowej będziemy zgłaszać na Policję. Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu