Odpowiedzi na pytania do postępowania "Świadczenia usług napraw bieżących oraz remontów dźwigów budynkach TBS Wrocław Sp. z o.o. zlokalizowanych na terenie Miasta Wrocławia"


Data wyjaśnienia: 15.10.2021

Dotyczy:


Wrocław, dnia 15.10.2021 r

 

 

 

Odpowiedzi na pytania oferentów (plik do pobrania)

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu