Specjalista ds. Zamówień PublicznychPowrót

TBS Wrocław zatrudni pracownika na stanowisku: Specjalista ds. Zamówień Publicznych. 

Jeśli chcesz z nami pracować, zapraszamy — wyślij CV na adres mailowy a.kornat@tbs-wroclaw.com.pl

TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW BĘDZIE WYGLĄDAŁ NASTĘPUJĄCO: 

 • Przygotowanie i formalne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Spółce;
 • Przyjmowanie zleceń od komórek merytorycznych na przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Udział w komisjach przetargowych w charakterze sekretarza, sporządzanie protokołów z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych, protestów i odwołań;
 • Ewidencjonowanie wydatków z prowadzonych postępowań;
 • Udział w przygotowaniu projektu planu finansowego oraz planu zamówień publicznych;
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń i regulaminów z zakresu zamówień publicznych;
 • Samodzielne przygotowywanie dokumentów zamówienia i ogłoszeń w publikatorach, w szczególności SWZ oraz wzorów umów;
 • Wydawanie i przyjmowanie dokumentów przetargowych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Weryfikowanie pod względem formalnym projektów dokumentów przygotowanych przez komórki merytoryczne, zlecające przeprowadzenie postępowania;
 • Publikacja ogłoszeń, zmian i wyników postępowań;
 • Archiwizacja dokumentacji zamówień publicznych;
 • Przygotowywanie umów z wykonawcami;
 • Prowadzenie sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych;
 • Przygotowywanie wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej.

NASZE WYMAGANIA: 

 • Wykształcenie wyższe;
 • Co najmniej, 3 lata stażu pracy na podobnym stanowisku;
 • Wiedza z zakresu Prawa zamówień publicznych;
 • Komunikatywność, odporność na stres i wielozadaniowość;
 • Sumienność i samodzielność w wykonywaniu zleconych zadań;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.

TO OFERUJEMY: 

 • Stabilną pracę w przyjaznym środowisku;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Umowę o pracę na pełny etat;
 • Pracę w systemie jednozmianowym, od poniedziałku do piątku (w godzinach: 7:30 – 15:30);
 • Miejsce pracy: Wrocław, ul. Tylna 14.

Razem z nami będziesz budować rzeczywistość Wrocławia – najlepszego miasta w Polsce!

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu