Remont piwnic, wiatrołapów i klatek schodowych w budynkach mieszkalnych położonych we Wrocławiu przy ul. Krępickiej nr 44-44F i ul.Brzezińskiej nr 31-43

Wrocław, dnia 21.05.2018r.

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty na cześć zamówienia

oznaczoną jako Zadanie nr 1

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: remont  piwnic, wiatrołapów i klatek schodowych w  budynkach  mieszkalnych  położonych  we Wrocławiu przy ul. Krępickiej nr 44-44F i ul. Brzezińskiej nr  31-43

 

Działając na podstawie art.92 ust.2  ustawy Pzp  Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu na część zamówienia  oznaczoną jako Zadanie nr 1, które dotyczy wykonania robót budowlanych w budynku mieszkalnym, siedmioklatkowym,   czterokondygnacyjnym  przy ul. Krępickiej nr 44-44F we Wrocławiu, polegających na remoncie  posadzek, tynków, malowaniu ścian i sufitów pomieszczeń wspólnych i technicznych w piwnicach, wiatrołapach i na parterach klatek schodowych,
jako najkorzystniejsza  została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

Firma Budowlana

Rafał Kempa

Kaliszkowice Kaliskie 119

63-510 Mikstat

Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu , oferta na podstawie kryterium oceny ofert , którym jest cena 100 % , otrzymała 100 pkt.

Zestawienie ofert i punktacja przyznana ofertom:

Numer oferty

Nazwa /firma/ i adres Wykonawcy

Punktacja

Kryterium cena 100%

 

1

ZUTB Andżelika Bulak

ul. Chorzowska 7/2

52-023 Wrocław

 

87,60 pkt

 

2

 

 

Firma Budowlana Kempa Rafał

Kaliszkowice Kaliskie 119

63-510 Mikstat

 

100 pkt

 

Zamawiający informuje, że zwiększył kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

Wyjaśnienia do SIWZ dotyczące tego przetargu

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu