Aktualności

Przypominamy o możliwości ugodowego zakończenia spraw sądowych

Przypominamy o możliwości ugodowego zakończenia spraw sądowych 02.07.2024

Szanowni Państwo, w dniu 1 lipca br. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok II instancji w sprawie dotyczącej sześciu powodów reprezentowanych przez mec. Marcina Zatorskiego o zmianę wysokości czynszu w TBS Wrocław wprowadzoną w 2022 r. Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok sądu I instancji o oddaleniu powództwa w całości

W kontekście wyroków Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 1 lipca br. przypominamy, że nadal jesteśmy otwarci na zawarcie ugód w sprawach sądowych o wysokość czynszu w TBS Wrocław z lokatorami reprezentowanymi przez mec. Marcina Zatorskiego, których sprawy są nadal w toku - na różnych etapach. 

Przygotowaliśmy dla Państwa propozycję ugody. Aby się z nią zapoznać, prosimy o kontakt mailowy z TBS Wrocław na adres tbs@tbs-wroclaw.com.pl. W wiadomości mailowej prosimy podać imię i nazwisko powoda lub powodów, adres zamieszkania w TBS Wrocław, a także - o ile to będzie możliwe - sygnaturę sprawy sądowej. 

Przesłanie powyższych danych pozwoli nam udostępnić - na drodze osobnej korespondencji - treść naszej propozycji ugodowego zakończenia trwającego sporu sądowego i podjąć dalsze rozmowy, dążące do skutecznego zawarcia ugody. 

Kiedy otrzymamy maila z prośbą o przesłanie ugody, wyślemy dokumenty przesyłką pocztową na podany adres do korespondencji. Prosimy o sprawdzanie skrzynek pocztowych. Przesyłkę z podpisaną ugodą (w 2 egzemplarzach) można odesłać pocztą w dołączonej, opłaconej kopercie zwrotnej lub dostarczyć nam osobiście do biura przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 102-104 we Wrocławiu
 Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu