Aktualności

Prośba do mieszkańców w sprawie poprawnego segregowania odpadów komunalnych

Prośba do mieszkańców w sprawie poprawnego segregowania odpadów komunalnych 21.03.2024

Szanowni Państwo, zwracamy się do Państwa z prośbą w sprawie segregowania odpadów. Wątek, który poruszamy w niniejszym tekście, jest poważny, a sprawa może mieć dalsze konsekwencje — aż do dwukrotnego wzrostu kosztu wywozu odpadów komunalnych, który pokrywają Państwo co miesiąc w opłacie za mieszkanie. 

W ostatnim czasie firma ALBA, która zajmuje się wywozem odpadów komunalnych z tego terenu zwróciła nam uwagę, że odpady nie są segregowane w sposób selektywny. Taka informacja wpłynęła do nas w pięciu protokołach pokontrolnych, sporządzonych właśnie przez firmę ALBA.

Chodzi o następujące adresy w TBS Wrocław:

  • Falzmanna 17-33 i Kamieńskiego 200,
  • Trzebnicka 76 B-E
  • Krzywoustego 91 – 93 A
  • Kasztelańska 13 - 21
  • Zielna 4 - 22, Zielna 4A - D, Krzywoustego 285 (wspólna wiata śmietnikowa)

Wnioski ujęte w tych protokołach wskazują na dwa podstawowe problemy: 

  • Brak odpowiedniej segregacji odpadów komunalnych, które wyrzucają Państwo do pojemników na śmieci, zgodnie z wymogami selektywnej zbiórki odpadów (papier, plastik, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło);
  • Wrzucanie odpadów komunalnych każdego typu – także tych, które wymagają selektywnej zbiórki – do pojemników na odpady zmieszane. 

Przypominamy, że Regulamin Porządku Domowego obowiązujący mieszkańców TBS Wrocław (§ 5 ust. 20) stanowi, że jednym z obowiązków najemcy jest wynoszenie odpadów komunalnych oraz innych, odpowiednio je segregując, do śmietników i pojemników usytuowanych w wyznaczonych miejscach. Co więcej, selektywna zbiórka odpadów (a więc także ich odpowiednie segregowanie) jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Co więcej, takie podejście do dzielenia odpadów na poszczególne frakcje ma głęboki sens ekologiczny, co oznacza, że dzięki poprawnemu segregowaniu odpadów pracują Państwo na to, aby nasze środowisko naturalne było mniej zanieczyszczone. Dzięki segregowaniu odpadów można też ograniczyć liczbę surowców potrzebnych do tego, aby wyprodukować m.in. nowe opakowania szklane lub papierowe. 

Jak wylicza rządowy serwis internetowy Nasze Śmieci, stworzony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska:

— Recykling pozwala na oszczędność energii, surowców i środowiska naturalnego. Każda wykorzystana ponownie szklana butelka to oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia pokoju żarówką przez 4 godziny. Przetworzenie tony aluminium to oszczędność 4 ton boksytu i 700 kilogramów ropy naftowej. Poddane recyklingowi odpady to także mniej wysypisk

Oprócz argumentów ekologicznych, segregacja odpadów zgodnie z wymogami prawa działa też na korzyść Państwa portfeli. Nieruchomości, w których gospodarka odpadami komunalnymi jest prowadzona niezgodnie z wymogami, mają dwukrotnie wyższe stawki za wywóz odpadów komunalnych. 

Taka zasada została określona w uchwale nr LXIII/1631/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty:

  • § 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 41,24 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.
  • § 3. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka podwyższona opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 82,48 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość. 

Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą, aby zwrócili Państwo większą uwagę na to, w jaki sposób segregujecie odpady w mieszkaniach, a następnie oddajecie do je do pojemników na odpady. Jesteśmy w stałym kontakcie z firmą ALBA i wiemy, że jeśli problem nie zostanie rozwiązany, dla mieszkańców nieruchomości z adresów wskazanych na początku tekstu zostanie naliczona nowa, dwukrotnie wyższa stawka za gospodarowanie odpadów komunalnych.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, jak poprawnie segregować odpady i jak dzielić je na poszczególne kategorie, wystarczy zeskanować aparatem w telefonie komórkowym widoczny poniżej kod QR. Przeniesie on Państwa do internetowego poradnika, opracowanego przez wrocławską spółkę EKOSYSTEM.
 Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu