Aktualności

Porozumienie TBS Wrocław i mec. Grzegorza Prigana ws. ugodowego zakończenia spraw sądowych o wysokość czynszu

Porozumienie TBS Wrocław i mec. Grzegorza Prigana ws. ugodowego zakończenia spraw sądowych o wysokość czynszu 19.04.2024

Szanowni Państwo: informujemy, że TBS Wrocław osiągnął porozumienie z mecenasem Grzegorzem Priganem w sprawie ugodowego zakończenia sporów sądowych, dotyczących zmiany wysokości czynszu w TBS Wrocław wprowadzonej w 2022 r. 

W najbliższym czasie TBS Wrocław i mec. Grzegorz Prigan - pełnomocnik grupy lokatorów TBS Wrocław - podejmą dalsze kroki, aby zawrzeć formalnie ugody z lokatorami, co pozwoli zakończyć polubownie trwające sprawy sądowe prowadzone w imieniu najemców przez mec. Prigana. 

Zapraszamy do rozmów o zawarciu ugody także tych naszych mieszkańców, których w sporze sądowym ze spółką reprezentują inni radcy prawni.

Jesteśmy otwarci na dialog, aby również Państwa sprawy sądowe zakończyć porozumieniem i zakończyć ten długotrwały spór, który w sądach może potrwać jeszcze przez wiele miesięcy, generując koszty dla obu stron sporu. 
 Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu