Aktualności

Nowe mandaty za niewłaściwą opiekę nad psem w przestrzeni publicznej

Nowe mandaty za niewłaściwą opiekę nad psem w przestrzeni publicznej 16.04.2021

Na zdjęciu: duży pies podobny do psa rasy labrador, patrzący w lewą stronę, w tle widoczna zieleń.

Mamy ważną informację dla naszych najemców, którzy są posiadaczami psa. Od 10 kwietnia br. w Polsce obowiązuje nowy taryfikator mandatów za niewłaściwe sprawowanie opieki nad zwierzęciem.

Co się zmieniło?

Warto podkreślić, że ustawodawca zmienił jedynie przepisy regulujące wysokość mandatów za niewłaściwe sprawowanie opieki nad zwierzęciem. Inne zasady, które obowiązywały do tej pory, pozostają bez zmian. 

Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli opiekun psa nie dochowa zwykłych lub nakazanych środków ostrożności podczas trzymania zwierzęcia, może otrzymać mandat w wysokości od 50 do 250 zł

Z kolei mandat w wysokości 500 zł otrzyma opiekun psa, który zachowuje się agresywnie (stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia innych ludzi), a opiekun nie dochowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności. 

Co ważne — mandat za złamanie przepisów otrzyma osoba, która w danej chwili fizycznie trzyma zwierzę. Dla przykładu: jeśli znaleźliśmy bezpańskiego psa, próbujemy odszukać jego właściciela, a w tym czasie nie dochowamy zwykłych lub nakazanych środków ostrożności w trakcie opieki nad zwierzęciem, wówczas to na nas może zostać nałożony mandat. 

Zwykłe środki ostrożności

Jak tłumaczy Straż Miejska Wrocławia, zwykłe środki ostrożności w opiece nad zwierzęciem to „tradycyjne, przyjęte zwyczajowo, naturalne dla danego gatunku zwierzęcia, dodatkowo uzależnione od jego cech osobniczych i ewentualnego, potencjalnego zagrożenia“.  

 Spełnienie warunku panowania nad zwierzęciem w stopniu gwarantującym bezpieczeństwo publiczne – nie wymaga zawsze np. spacerowania z psem znajdującym się na smyczy lub w kagańcu. Prowadzenie na smyczy i w kagańcu psów niektórych ras także może nie zapewniać bezpieczeństwa. Ponadto, niektóre psy, niebędące na liście ras psów niebezpiecznych, a wykazujące agresywność, powinny być prowadzone na smyczy i w kagańcu. Trudno natomiast wymagać od właściciela używania kagańców wobec psów, które ze względu na swoją wagę i wielkość mogą być z łatwością trzymane na smyczy — czytamy w opracowaniu przygotowanym przez wrocławskich strażników miejskich.

Nakazane środki ostrożności

Nakazane środki ostrożności w opiece nad zwierzęciem są określone w przepisach lokalnych. We Wrocławiu stanowi o nich uchwała nr XXV/672/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r.  Ich lista jest obszerna, dlatego — za Strażą Miejską Wrocławia — zacytujemy niektóre z nich: 

  • Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest utrzymywać je w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia i uciążliwości dla ludzi,
  • Osoba utrzymująca zwierzę domowe, w szczególności mogące stanowić zagrożenie lub  uciążliwość  dla  ludzi,  powinna  zapewnić  utrzymanie zwierzęcia  w  sposób  zapobiegający  jego  wydostaniu  się  poza  teren nieruchomości, na której jest utrzymywane,
  • Osoba utrzymująca  zwierzę domowe zobowiązana jest zapewnić pełny nadzór nad zwierzęciem,
  • Na terenach  przeznaczonych  do użytku publicznego zwierzę domowe może  przebywać  wyłącznie  pod  nadzorem  osoby,  która  jest zdolna do sprawowania pełnej kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia,
  • Na terenach  przeznaczonych  do  użytku  publicznego  psy  należy prowadzić  na  smyczy,  zaś  psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz  psy,  które  zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt, należy prowadzić na smyczy i w kagańcu,
  • Zwolnienie psa ze  smyczy  na  terenach przeznaczonych do użytku publicznego jest dozwolone na terenie ogrodzonych wybiegów dla psów oraz w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że osoba, z którą przebywa pies, ma możliwość sprawowania nad  nim pełnej kontroli, a w przypadku psa należącego do rasy uznawanej za agresywną oraz psa zachowującego się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt, pies ma założony kaganiec.

Przeczytaj też: Jak bezpiecznie spacerować z psem? Przypominamy podstawowe zasady.

fot. Pixabay.comZmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu