Aktualności

IOK w TBS Wrocław: jak rozwiązać problemy z logowaniem do usługi?

IOK w TBS Wrocław: jak rozwiązać problemy z logowaniem do usługi? 14.06.2023

Otrzymujemy od Państwa pytania dotyczące logowania do usługi Internetowa Obsługa Kontrahenta (IOK) w TBS Wrocław. Przygotowaliśmy więc krótki poradnik, w którym wyjaśniamy, jakie kroki należy wykonać w przypadku pojawienia się najczęściej zgłaszanych nam problemów związanych z dostępem do tej usługi. 

Nie znam adresu do logowania do IOK w TBS Wrocław 

IOK w TBS Wrocław jest dostępny pod adresem https://ebok.tbs-wroclaw.com.pl

Nie mam dostępu do loginu i hasła

Dane dostępowe (login i hasło), niezbędne do korzystania z usługi IOK w TBS Wrocław, w styczniu tego roku był doręczane do skrzynki pocztowej każdego naszego najemcy. 

W sytuacji, w której przesyłka nie została odebrana, prosimy o kontakt mailowy na adres bok@tbs-wroclaw.com.pl

Wiadomość mailową prosimy zatytułować “IOK TBS Wrocław - prośba o login oraz hasło”. W treści wiadomości prosimy przesłać następujące dane:

  • imię i nazwisko osoby wnioskującej o przesłanie danych dostępowych do IOK TBS Wrocław,
  • adres mieszkania wynajmowanego w TBS Wrocław

Nie mogę się zalogować do IOK w TBS Wrocław przez Profil Zaufany

Pierwsze logowanie do systemu IOK powinno się odbyć za pomocą loginu oraz hasła, które otrzymał każdy z naszych najemców. Po zalogowaniu się do IOK i skonfigurowaniu konta, można - przy następnych logowaniach - skorzystać z opcji “Zaloguj przez login.gov.pl”, przechodząc wszystkie kolejne kroki w ramach procedury logowania się. 

Nie mogę zresetować hasła

Po pierwszym zalogowaniu się do IOK w TBS Wrocław za pomocą loginu oraz hasła, należy wejść w zakładkę “Profil” i podać adres mailowy, którzy zostanie przypisany do konta użytkownika w tej usłudze. Dodanie adresu mailowego do IOK w TBS Wrocław jest zawsze zatwierdzane przez administratora. 

Kiedy dodany adres mailowy jest zatwierdzony, wówczas można korzystać z procedury resetowania hasła.

Żeby to zrobić, należy wykonać następujące kroki:

Po wykonaniu tych czynności, nowe hasło zostanie wysłane na wskazany adres mailowy, który musi się zgadzać z podanym w usłudze IOK w TBS Wrocław. 

Jeśli użytkownik wcześniej nie przypisał swojego adresu mailowego w usłudze IOK w TBS Wrocław, opcja resetowania hasła nie będzie dostępna. W takiej sytuacji, prosimy o kontakt mailowy z Biurem Obsługi Klienta TBS Wrocław: bok@tbs-wroclaw.com.pl i przesłanie następujących danych:

  • imię i nazwisko osoby wnioskującej o przesłanie danych dostępowych do IOK TBS Wrocław, 
  • adres mieszkania wynajmowanego w TBS Wrocław.

Wówczas wygenerujemy login i hasło, które zostanie doręczone do skrzynki pocztowej mieszkańca. 
 Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu