Aktualności

IOK w TBS Wrocław: instrukcja obsługi dla naszych mieszkańców

IOK w TBS Wrocław: instrukcja obsługi dla naszych mieszkańców 01.02.2023

Prezentujemy krótką instrukcję obsługi Internetowej Obsługi Kontrahenta (IOK) - nowego narzędzia internetowego, służącego do obsługi naszych najemców. Stworzyliśmy je w ramach projektu „Wdrożenie e-usług świadczonych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.“, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej — Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Aby się zalogować do IOK, należy wejść na stronę https://ebok.tbs-wroclaw.com.pl i skorzystać z dwóch dostępnych metod logowania:

  • za pomocą loginu i hasła, które otrzymali Państwo w kopercie przekazanej do skrzynki pocztowej,
  • za pomocą Profilu Zaufanego; co ważne - Państwa konto w Profilu Zaufanym musi wykorzystywać takie same dane osobowe, jakie mają Państwo w umowie najmu mieszkania w TBS Wrocław. Dzięki temu, nasz system powiąże te dane i umożliwi Państwu zalogowanie do IOK. 
     

Po zalogowaniu, zobaczą Państwo ekran informujący o bieżącym stanie salda/opłat za wynajem w TBS Wrocław. Saldo, historię płatności i dane konta bankowego do regulowania opłat mogą Państwo znaleźć również w sekcji Finanse, widocznej w panelu bocznym po lewej stronie ekranu. 
 

Po kliknięciu w informację o saldzie, otworzy się nowy widok na ekranie. Będzie to informacja o saldzie bieżącym i kwocie do zapłaty. 

Po kliknięciu tej informacji, przejdą Państwo do historii wpłat. Każdą z widocznych pozycji można kliknąć, aby zobaczyć historię wpłaty lub sprawdzić numer rachunku bankowego, na który należy uregulować bieżącą opłatę za wynajem mieszkania lub lokalu usługowego w TBS Wrocław. 


 

Nowością w systemie IOK, odróżniającą go od stosowanego wcześniej narzędzia PWI, jest możliwość regulowania czynszu z poziomu aplikacji, za pomocą płatności internetowych.

To nowoczesne, stosowane dziś powszechnie narzędzie, które skraca do minimum cały proces płatności przez Internet. Operatorem płatności w IOK TBS Wrocław jest firma Blue Media. Każda transakcja prowadzona za pośrednictwem Blue Media wiąże się z drobną opłatą dla operatora — niezależną od TBS Wrocław. 

Aby użyć płatności internetowych, należy wybrać opcję „Płacę“: 

Wyświetli nam się widok ze szczegółowym naliczeniem opłaty za dany miesiąc. Następnie wybieramy opcję „Zapłać“, aby przenieść się do modułu płatności internetowych:  

Oczywiście stale dostępna będzie możliwość przelania należności za mieszkanie za pomocą przelewu na rachunek bankowy TBS Wrocław. Dane konta do płatności są widoczne w zakładce „Finanse“. 

Kolejną pozycją w panelu bocznym IOK, widocznym po lewej stronie ekranu, jest pozycja Lokale. Po kliknięciu, przejdą Państwo do informacji o szczegółach umowy najmu w TBS Wrocław, liczbie liczników, powierzchni (użytkowej i ogrzewanej), oraz o statusie segregowania odpadów komunalnych. 


W sekcji “Korespondencja” znajduje się narzędzie, za pomocą którego mogą Państwo zgłosić swoją sprawę do pracowników TBS Wrocław. W tym miejscu znajdą Państwo także historię swojej dotychczasowej korespondencji prowadzonej ze spółką. 

Aby wysłać nam wiadomość przez IOK, należy kliknąć zielony przycisk “Dodaj korespondencję”. Kiedy to Państwo zrobią, wyświetli się lista spraw, które aktualnie można nam zgłosić za pomocą IOK. Ta lista będzie przez nas stale aktualizowana. Oczywiście, mogą Państwo wysłać również pismo ogólne do spółki. 
 

Co ważne, w zależności od rodzaju sprawy w polu wysyłania wiadomości znajdą Państwo gotowe wzory dokumentów. Należy je pobrać, wypełnić zgodnie z zaleceniami, zapisać i załączyć do wiadomości, którą chcą Państwo przesłać do TBS Wrocław. 
 

Pytania dotyczące IOK

Jeśli będą Państwo mieli problem w korzystaniu z IOK w TBS Wrocław, prosimy przekazać nam informację w tej sprawie mailowo: mieszkancy@tbs-wroclaw.com.pl, opisując dokładnie utrudnienia, które mają Państwo w korzystaniu z tej usługi. Przekażemy zgłoszenie do pracowników spółki odpowiedzialnych za e-usługi, aby wyjaśnili Państwu krok po kroku, jak można rozwiązać dany problem. 

Instrukcja obsługi IOK w formie wideo:

 

***
TBS Wrocław Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie e-usług świadczonych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.“. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do e-usług dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych – klientów Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej — Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 



Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu