Inspektor nadzoru robót budowlanych (oferta z 31 sierpnia 2021 roku)Powrót

TBS Wrocław Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko inspektora nadzoru robót budowlanych.  

Opis stanowiska i pożądanych przez nas kompetencji, a także to, co oferujemy, prezentujemy poniżej.

TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW BĘDZIE WYGLĄDAŁ TAK:

 • prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami realizowanymi przez Spółkę zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ustawą o własności lokali, ustawą o gospodarce nieruchomościami i innymi obowiązującymi przepisami.
 • planowanie i nadzorowanie wykonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych wraz z rozliczaniem prac wykonanych przez jednostki zewnętrzne,
 • planowanie remontów, przygotowywanie postępowań przetargowych na potrzeby wyłonienia wykonawców robót remontowych, nadzór nad ich wykonaniem wraz z rozliczeniem remontów nieruchomości należących do Spółki,
 • przygotowanie postępowań przetargowych na potrzeby wyłonienia wykonawców konserwacji, drobnych napraw i robót usuwających awarie oraz nadzór nad ich wykonywaniem wraz z rozliczaniem usług wykonanych przez firmy zewnętrzne,
 • przygotowanie postępowań przetargowych na potrzeby wyłaniania wykonawców usług z zakresu serwisowania urządzeń zamontowanych w nieruchomościach Spółki oraz nadzór nad wykonawcami realizującymi prace serwisowe na rzecz Spółki,
 • pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji mieszkaniowych Spółki.

CZEGO WYMAGAMY?

 • uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane, niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • wykształcenia wyższego inżynieryjno-budowlanego,
 • co najmniej 3 lat stażu pracy, w tym 2 lat na stanowisku inspektora nadzoru robót budowlanych w ostatnich 3 latach kalendarzowych,
 • bardzo dobrej znajomości ustawy Prawo budowlane i przepisów techniczno-budowlanych,
 • wiedzy z zakresu Prawa zamówień publicznych,
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera i programów do kosztorysowania (Norma Pro 04),
 • członkostwa w Izbie Inżynierów Budownictwa, potwierdzonego aktualnym zaświadczeniem,
 • stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • inne: wymagane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, urbanistów (Dz. U. z 2001 roku nr 5 poz. 42, z poźn. zm.),
 • prawa jazdy kat. B.

TO OFERUJEMY:

 • pracę w siedzibie TBS Wrocław Sp. z o.o. oraz na terenie miasta Wrocławia,
 • umowę o pracę na pełny etat,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • system pracy jednozmianowy, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:30,
 • telefon służbowy oraz przyznany limit kilometrów na używanie samochodu prywatnego w celach służbowych.

Razem z nami, jako członek zespołu TBS Wrocław, będziesz budować rzeczywistość Wrocławia – najlepszego miasta w Polsce! 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: a.kornat@tbs-wroclaw.com.pl

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu