Aktualności

Tablica ogłoszeń: informacje bieżące o awariach i usterkach

Tablica ogłoszeń: informacje bieżące o awariach i usterkach 15.05.2023

W tej sekcji naszej strony internetowej znajdą Państwo najnowsze informacje o wszelkich awariach, usterkach oraz utrudnieniach w dostępie do mediów (elektryczność, ogrzewanie, woda), wynikających zarówno z prac prowadzonych przez nas, jak też przez podmioty zewnętrzne (np. MPWiK Wrocław lub dostawców energii elektrycznej lub gazu).

23 — 27 lutego: możliwe przerwy w dostępie do centralnego ogrzewania i ciepłej wody przy ul. Wojanowskiej nr 2, 4 i 6

Szanowni Państwo, w dniach 23 — 26 lutego br. w budynkach przy ul. Wojanowskiej 2, 4 i 6 mogą wystąpić przerwy w dostępie do centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Utrudnień spodziewamy się w tych dniach, w godz. 9:00 — 18:00. Będą one wynikały z prac serwisowych prowadzonych na węzłach cieplnych, które obsługują wymienione wyżej budynki. 

Dokładny harmonogram prac prezentuje się następująco:

  • 23 lutego (piątek), ul. Wojanowska 2, godz. 9:00-18:00,
  • 26 lutego (poniedziałek), ul. Wojanowska 4, godz. 9:00-18:00,
  • 27 lutego (wtorek), ul. Wojanowska 6, godz. 9:00-18:00.

Przepraszamy za utrudnienia i zapewniamy, że wykonawca prac dołoży wszelkich starań, aby wykonać niezbędne konserwacje najszybciej, jak to będzie możliwe. 

19 — 21 lutego: kolejny etap wymiany wodomierzy (ulice: Cedrowa, Topolowa, Pionierów)

Szanowni Państwo, w dniach 19 — 21 lutego 2024 r. planujemy zrealizować kolejny etap wymiany wodomierzy w budynkach TBS Wrocław. 

Harmonogram planowanych prac prezentuje się następująco:

  • 19 lutego (poniedziałek), godz. 9:00 — 16:00, ul. Cedrowa 5-13; 
  • 20 lutego (wtorek), godz. 9:00 — 16:00, ul. Cedrowa 15-23, ul. Topolowa 5; 
  • 21 lutego (środa), godz. 9:00 — 16:00, ul. Cedrowa 2-12, ul. Pionierów 8 ;

W czasie wykonywania prac w budynkach i mieszkaniach nie będzie dostępu do ciepłej i zimnej wody. Dlatego prosimy, aby przygotowali Państwo odpowiednio wcześniej zapas wody do picia oraz do celów sanitarnych, aby zredukować do minimum wszelkie utrudnienia wynikające z wymiany wodomierzy.

Przepraszamy za utrudnienia! 

Do 12 lutego 2024 r.: możliwe utrudnienia w dojeździe na parking pod budynkiem TBS Wrocław przy ul. Kasztelańskiej

Szanowni Państwo, wykonawca nowego basenu, który powstaje przy ul. Wilanowskiej — po sąsiedzku z budynkiem TBS Wrocław przy ul. Kasztelańskiej — przekazał nam informację, że w najbliższych dniach rozpocznie się budowa właściwego zjazdu prowadzącego do inwestycji. 

Prace mają potrwać do 12 lutego 2024 r.  W tym czasie będą możliwe utrudnienia w poruszaniu się samochodem po ulicach położonych przy naszym budynku przy ul. Kasztelańskiej. 

Zaznaczamy przy tym, że w kolejnym etapie prac polegających na budowie infrastruktury drogowej obsługującej nowy basen przy ul. Wilanowskiej powstanie droga pożarowa. Te prace będą się wiązały z utrudnieniami przy wyjeździe z parkingu przy ul. Kasztelańskiej oraz spowodują, że szlaban zostanie przeniesiony w inne miejsce. O szczegółach tych zmian poinformujemy Państwa w najbliższym czasie. 

22 stycznia 2024 r.: zmiana organizacji ruchu w pobliżu budynków TBS Wrocław przy ulicach: ul Zielnej 4-22, 4A-D i Bolesława Krzywoustego 285

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem przebudowy skrzyżowania ul. Zielnej i Rycerskiej, zaplanowanym  na 22 stycznia 2024 r. (poniedziałek), informujemy o zmianach w organizacji ruchu drogowego  w tym rejonie i na parkingu przy nieruchomościach TBS Wrocław. 

Ruch uliczny odbywać się będzie dwukierunkowo w relacji: ul. Zielna – ul. Rycerska - nowa droga (ul. Nowolitewska) – ul. Krzywoustego.

Nowa organizacja ruchu drogowego zacznie obowiązywać od 20 stycznia 2024 r. (sobota).

Schemat organizacji ruchu przekazany do TBS przez wykonawcę robót (HYDRO-KAMEL, Wrocław):

 

10 stycznia 2024 r.: awaria windy w budynku przy ul. Rodzynkowej 3

Szanowni Państwo — informujemy, że doszło do poważnej usterki windy w budynku przy ul. Rodzynkowej 3. Konieczna będzie wymiana lin nośnych, a obecnie terminy dostaw tego typu elementów są wydłużone. Szacujemy, że naprawa uszkodzonej windy zostanie przeprowadzona pod koniec stycznia br. Następnie, pracownicy Urzędu Dozoru Technicznego muszą dopuścić windę do użytku, a te czynności będą mogły się odbyć prawdopodobnie na początku lutego br. Przez ten czas, czyli przez ok. 3 tygodnie, winda będzie nieczynna.

Przepraszamy za utrudnienia i wydłużony czas naprawy — wydłużenie terminu dostawy części zamiennych jest czynnikiem niezależnym od nas. 

12 października: awaria szlabanu wjazdowego na parking przy ul. Kasztelańskiej

Szanowni Państwo — mieszkańcy TBS Wrocław z ul. Kasztelańskiej, informujemy, że obecnie zainstalowany szlaban przy ul. Kasztelańskiej 13-21 uległ poważnej awarii i został podniesiony ze względów bezpieczeństwa. Jako, że na rynku nie są dostępne części zamienne, naprawa usterki byłaby nieopłacalna, dlatego zdecydowaliśmy o zamontowaniu nowego szlabanu i oczekujemy na dostawę. Zaznaczamy przy tym, że obecnie nie możemy go zamontować z uwagi na przebudowę drogi pożarowej przy budowanym obok Aquaparku oraz na trwające prace remontowo-budowlane w węźle ciepłowniczym przy ul. Kasztelańskiej 19. 

Przewidywany termin zakończenia prac i montażu szlabanu to koniec listopada 2023 r. Przepraszamy za utrudnienia!

2 października: rozpoczęcie budowy sieci ciepłowniczej przy ul. Kasztelańskiej

Szanowni Państwo, w dniu 4 października 2023 r. rozpoczną się prace polegające na budowie sieci ciepłowniczej, zasilającej budowany węzeł cieplny w budynku przy ul. Kasztelańskiej 19. Utrudnienia potrwają do 31 października 2023 r. 

Budowie sieci ciepłowniczej będą towarzyszyły utrudnienia w ruchu samochodów. Poniżej znajdą Państwo mapkę, która obrazuje organizację ruchu pojazdów na tym terenie obowiązującą od 4 października br. Prosimy, aby nie parkować samochodów na terenie wskazanym na mapie. Auta pozostawione w tym miejscu mogą zostać odholowane na koszt właściciela.

Przepraszamy za utrudnienia! 

17 sierpnia: prośba do mieszkańców z ul. Dolnobrzeskiej 40-40a o uporządkowanie balkonów

Szanowni Państwo — mieszkańcy TBS Wrocław z ul. Dolnobrzeskiej 40-40a, zwracamy się Państwa z prośbą o uporządkowanie balkonów i udostępnienie tych przestrzeni pracownikom firmy, która wykonuje ich remont. 

Prosimy o niezwłoczne usunięcie z balkonów wszelkich przechowywanych na nim przedmiotów takich, jak m.in. rowery, donice z kwiatami, stoliki lub krzesła. Prosimy również o to, aby w trakcie wykonywania prac nie korzystać z balkonów. 

Zdajemy sobie sprawę, że remontowi balkonów towarzyszą pewne utrudnienia w codziennym życiu. Te prace mają jednak się zakończyć we wrześniu 2023 r., a więc już za kilka tygodni. Aby firma, która wykonuje je na nasze zlecenie, mogła zrealizować to zadanie zgodnie z planem, potrzebna jest Państwa współpraca. 

Wszelkie utrudnienia w dostępie do balkonów mogą się wiązać z opóźnieniami w realizacji remontu, a co za tym idzie, niedogodności wynikające z prac się przedłużą. 

Kolejne wpisy będą dodawane w tym miejscu na bieżąco, wyświetlane od najnowszego do najstarszego.

16 sierpnia: remont balkonów przy ul. Leonarda da Vinci 5a-10a we Wrocławiu 

Szanowni Państwo, w dniu 16 sierpnia 2023 r. (środa) rozpoczynamy oczekiwany przez Mieszkańców remont balkonów przylegających do mieszkań przy ul. Leonarda da Vinci 5a-10a we Wrocławiu. 

Aby prace mogły zostać zrealizowane sprawnie, prosimy o pilne usunięcie – w terminie do 16 sierpnia 2023 r. – wszystkich przedmiotów przechowywanych na balkonach. Prosimy również o to, aby podczas remontu nie korzystali Państwo z balkonów. Dzięki temu, pracownicy zajmujący się modernizacją balkonów będą mogli wykonać wszystkie przewidziane prace bez zakłóceń. 

Wierzymy, że będą Państwo zadowoleni z jakości wykonanych prac, a odnowione balkony przy ul. Leonarda da Vinci 5a-10a będą Państwu służyły dobrze przez długie lata. 

Planujemy, że prace zakończą się w listopadzie 2023 roku. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia wynikające z remontu balkonów!

16 sierpnia: remont balkonów przy ul. Dolnobrzeskiej 40-40A

Szanowni Państwo, rozpoczął się oczekiwany przez naszych Mieszkańców remont 40 balkonów przylegających do mieszkań przy ul. Dolnobrzeskiej 40-40A we Wrocławiu. Wykonawca rozpoczął już prace, m.in. stawiając rusztowania na placu budowy. 

Aby prace mogły zostać zrealizowane sprawnie, prosimy o pilne usunięcie – w terminie do 16 sierpnia 2023 r. – wszystkich przedmiotów przechowywanych na balkonach. Prosimy również o to, aby podczas remontu nie korzystali Państwo z balkonów. Dzięki temu, pracownicy zajmujący się modernizacją balkonów będą mogli wykonać wszystkie przewidziane prace bez zakłóceń. 

Wierzymy, że będą Państwo zadowoleni z jakości wykonanych prac, a odnowione balkony przy ul. Dolnobrzeskiej 40-40A będą Państwu służyły dobrze przez długie lata. 

Jeśli będą Państwo mieli pytania dotyczące prowadzonych prac, osobą do kontaktu wyznaczoną przez firmę realizującą prace jest Pan Robert Chmielewski: tel. 698 924 651.

Planujemy, że te prace zakończą się w listopadzie 2023 r. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia wynikające z remontu balkonów przy ul. Dolnobrzeskiej 40-40A we Wrocławiu. 

29 lipca: początek remontu ul. Dolnobrzeskiej na osiedlu Leśnica

W dniu 29 lipca br. (sobota) rozpocznie się remont ul. Dolnobrzeskiej w Leśnicy, na odcinku między ul. Krępicką i Błońską. To ważna droga osiedlowa, służąca jako trasa dojazdowa do budynków TBS Wrocław mieszczących się w tej części Wrocławia. Prace potrwają od 4 do 6 miesięcy.

Inwestycja obejmuje przebudowę skrzyżowań, modernizację sieci podziemnych oraz kanalizacji, budowę nowego chodnika, drogi rowerowej oraz przystanków autobusowych. 

Po rozpoczęciu remontu ul. Dolnobrzeskiej, na odcinku między ul. Krępicką i ul. Polkowicką, zachowany będzie ruch samochodów od centrum Leśnicy w stronę Brzeziny. 

Podczas modernizacji ul. Dolnobrzeskiej, autobusy komunikacji miejskiej linii 137 oraz 937 będą kursowały zmienioną trasą w stronę pętli w Leśnicy — przez ul. Mokrzańską i Krępicką, omijając przystanek „Owczarska“ oraz „Brzezińska“. W drugą stronę, czyli w kierunku Brzeziny, komunikacja miejska będzie kursowała po dotychczasowej trasie. 

Jako, że ta inwestycja będzie dotyczyła wielu mieszkańców TBS Wrocław z Leśnicy, już wkrótce w budynkach wywiesimy odpowiedni komunikat informujący o zmianach w organizacji ruchu, wynikających z przebudowy ul. Dolnobrzeskiej. 

Mapa nowej organizacji ruchu aut oraz komunikacji miejskiej w związku z rozpoczęciem remontu ul. Dolnobrzeskiej: 

3 lipca: Adaptacja części pomieszczenia wózkowni przy ul. Kasztelańskiej 19 na pomieszczenie węzła cieplnego

W związku z planowaną likwidacją kotłowni gazowej oraz realizacją inwestycji ciepłowniczej umożliwiającej przyłączenie węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej KOGENERACJI S.A. we Wrocławiu przy ul. Kasztelańskiej 13-21 informujemy, że w lipcu rozpoczniemy realizację robót budowlanych związanych z adaptacją części pomieszczenia wózkowni w klatce nr 19 na pomieszczenie węzła cieplnego.  Zmiana sposobu dostarczania ciepła, czyli likwidacja kotłowni gazowej i uruchomienie węzła cieplnego nastąpi w październiku 2023 r. W tym okresie wystąpią krótkotrwałe przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. W związku z powyższym prosimy o opróżnienie pomieszczenia wózkowni przy ul. Kasztelańskiej 19 i zabranie rowerów, wózków i innych przedmiotów stanowiących Państwa własność, do komórek lokatorskich w terminie do dnia 6 lipca br.  

Po zakończeniu prac podłączeniowych i odebraniu prac od wykonawcy, ponownie będą mogli Państwo schować swoje rowery i wózki do pomieszczenia wózkowni, jednak biorąc pod uwagę fakt, iż to pomieszczenie będzie mniejsze, będą Państwo mogli skorzystać z haków (przeznaczonych do mocowania rowerów na bezpiecznej lince), które zostaną zamontowane w korytarzu piwnicznym.

Równocześnie informujemy, że sieć ciepłownicza będzie prowadzona w ciągu drogi parkingowej, dlatego może się to wiązać z miejscowymi utrudnieniami dla kierowców i przechodniów. Po każdym zakończonym etapie prac pas drogowy będzie doprowadzony do stanu pierwotnego.
W trakcie realizacji robót będziemy przekazywać komunikaty z ważnymi sprawami na bieżąco.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

23 czerwca: informacja w sprawie obniżonego ciśnienia wody na osiedlu TBS Wrocław na Stabłowicach 

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie otrzymujemy sporo zgłoszeń od mieszkańców TBS Wrocław ze Stabłowic, wskazujących na problem niskiego ciśnienia wody w kranach. Rozumiemy, że zwłaszcza o tej porze roku ten problem może być szczególnie uciążliwy. Dlatego podjęliśmy niezbędne działania. 

Nasi pracownicy ds. technicznych obecnie analizują sytuację i sprawdzają, jakie rozwiązania możemy wdrożyć, aby rozwiązać ten problem. Zwracamy też Państwa uwagę na aktualne okoliczności. Wiemy bowiem, że taki problem wraca cyklicznie co roku, wraz z nadejściem upałów, kiedy zapotrzebowanie na bieżącą wodę w kranach wyraźnie wzrasta. W momencie, gdy duża liczba mieszkańców na danym osiedlu w podobnym czasie potrzebuje użyć większej ilości wody, wówczas jej ciśnienie w wodociągach się zmniejsza. I to właśnie odczuwają Państwo w swoich kranach. 

Co więcej, nasze osiedle na Stabłowicach sąsiaduje z terenami, na których znajdują się liczne domy z ogrodami. Podczas upałów, wiele z tych ogrodów jest intensywnie zraszanych wodą pochodzącą m.in. z wodociągów. To również ma wpływ na to, że ciśnienie w wodociągach, a potem także w domowych kranach, jest niższe. 

Zapewniamy że stale monitorujemy sytuację. Jeśli sytuacja będzie wymagała od nas np. ingerencji technicznej, aby poprawić ciśnienie wody w Państwa kranach, wówczas niezwłocznie podejmiemy takie działania. 

Poniżej znajdą Państwo informacje o metodach, za pomocą których mogą Państwo zgłaszać nam awarie lub usterki:


Platforma iMieszkaniec w TBS Wrocław Sp. z o.o. (Kliknij w obrazek, aby uruchomić system):
 

 

Telefonicznie (administracja TBS Wrocław przy ul. Tylnej 14 we Wrocławiu): 
(71) 345-70-82, (71) 345-80-52

Telefon komórkowy w sprawach pilnych: 
502 996 204 (dostępny w dni robocze, w godz. 7:30-20:00)

E-mail: tbs.tylna@tbs-wroclaw.com.pl

Przydatne linki do komunikatów od miejskich służb i instytucji  

Komunikaty i ostrzeżenia dla mieszkańców Wrocławia, pozyskiwane bezpośrednio ze źródeł: Policji, Straży Miejskiej, Centrum Zarządzania Kryzysowego czy dostawców mediów »KLIKNIJ« 

Planowane wyłączenia prądu i awarie sieci elektrycznej — KLIKNIJ I SPRAWDŹ 

Awarie sieci wodociągowej i informacje o przerwach w dostawie wody »KLIKNIJ I SPRAWDŹ« Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu