Aktualności

Działania TBS Wrocław w zakresie obniżenia ceny gazu kupowanego przez spółkę

Działania TBS Wrocław w zakresie obniżenia ceny gazu kupowanego przez spółkę 25.03.2022

Przedstawiamy szczegółową listę działań, które podjęliśmy, aby zapewnić jak najniższą cenę gazu kupowanego przez nas do ogrzewania budynków i mieszkań TBS Wrocław. Pytają nas Państwo o tę sprawę, dlatego też — aby ułatwić dostęp do informacji — zebraliśmy w całość wszystkie nasze inicjatywy, wraz z harmonogramem. 

15 października 2021 roku

Informacja na stronie internetowej TBS Wrocław wskazująca, że ceny gazu rosną do bardzo wysokich poziomów, co przełoży się na wysokość zaliczek za CO i ciepłą wodę, które będą opłacali nasi mieszkańcy. Początek 2022 r. potwierdził, że nasza diagnoza sprzed kilku miesięcy była słuszna, a ostrzeżenie - potrzebne. 

Informacja TBS Wrocław o rosnących cenach gazu z października 2021 roku — KLIKNIJ

12 stycznia 2022 roku

Wspólna konferencja prasowa w zajezdni MPK Wrocław przy ul. Obornickiej we Wrocławiu. z udziałem TBS Wrocław, MPK Wrocław, przedstawicieli Gminy Wrocław i Rady Miejskiej Wrocławia.

Przekazaliśmy m.in. informację o bardzo wysokiej cenie gazu na rok 2022 dla TBS-u, którą wyznaczyła nam spółka PGNiG. Podkreśliliśmy wtedy, że cena gazu przedstawiona nam przez PGNiG w 2022 r. stanowi aż 343% ceny z 2021 r., co zapowiada bardzo duże podwyżki opłat za ciepłą wodę i ogrzewanie dla naszych najemców. 

Zwróciliśmy się z apelem do Rady Ministrów o przyjęcie odpowiednich przepisów osłonowych dla TBS-ów i SIM-ów w Polsce. 

Relacja z konferencji w portalu Wroclaw.pl

13 stycznia 2022 roku

Sejm przyjmuje ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych. Na liście podmiotów uprawnionych do uzyskania od spółki Skarbu Państwa PGNiG tzw. taryfy dla gospodarstw domowych nie ma ani TBS-ów, ani SIM-ów. 

27 stycznia 2022 roku

Informacja dla Polskiej Izby Gospodarczej od Ministerstwa Rozwoju i Technologii

  • Resort poinformował, że wystąpił do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów o jednoznaczne uwzględnienie w tzw. tarczy gazowej także społecznych inicjatyw mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego. Powyższa propozycja nie została uwzględniona,
  • Pismo zawiera także informację, że w ocenie Ministerstwa Aktywów Państwowych zarówno zasób komunalny, jak również zasób TBS/SIM mieści się w proponowanych przepisach gwarantujących objęcie niższymi opłatami za dostawę gazu do lokalnych gazowych kotłowni podmiotom, które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe.

31 stycznia 2022 roku

Pismo TBS Wrocław do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ze wskazaniem wątpliwości prawnych, czy tzw. taryfa dla gospodarstw obejmuje TBS-y oraz SIM-y. 

31 stycznia 2022 roku 

Pismo TBS Wrocław do spółki Skarbu Państwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo:

W piśmie wskazaliśmy, że w przepisach w tym zakresie są duże niejasności wynikające ze specyfiki naszej działalności, np. faktu, że w niektórych mieszkaniach TBS są zarejestrowane działalności gospodarcze. Zwróciliśmy się o wyjaśnienie tych wątpliwości prawnych, podkreślając, że to bardzo ważne w kontekście naszej działalności i podwyżek, których koszt ponoszą nasi mieszkańcy.

3 lutego 2022 roku

Pismo TBS Wrocław do Kancelarii Premiera Rady Ministrów, aby podjęto działania legislacyjne nowelizujące przepisy dotyczące taryfy za gaz dla gospodarstw domowych. Zwróciliśmy się do premiera, aby towarzystwa budownictwa społecznego i społeczne inicjatywy mieszkaniowe wskazać WPROST, z nazwy, jako podmioty jednoznacznie uprawnionych do korzystania z tzw. tarczy gazowej rządu. 

22 lutego 2022 roku

Pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do TBS Wrocław z informacją, że w ocenie KPRM społeczne inicjatywy mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego w Polsce są uprawnione do korzystania z tzw. taryfy domowej na zakup gazu do ogrzewania budynków i mieszkań. 

11 marca 2022 roku

TBS Wrocław złożył do PGNiG wniosek o objęcie Spółki prawem do korzystania z taryfy za gaz dla gospodarstw domowych. 

Zgodnie z przepisami, decyzja ma zostać podjęta w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Po otrzymaniu odpowiedzi od PGNiG, będziemy mogli obniżyć wysokość comiesięcznych zaliczek na opłaty za ciepłą wodę i ogrzewanie w budynkach, które objęła marcowa podwyżka. 

Opłaty TBS Wrocław za gaz w 2022 roku

W styczniu i lutym TBS Wrocław opłacił faktury VAT za dostawę gazu od PGNiG po obowiązującej obecnie stawce, czyli ok. 28 groszy netto za 1 kWh gazu. W 2021 r., cena gazu kupowanego przez TBS Wrocław wynosiła ok. 8 groszy netto za 1 kWh. 

fot. zdjęcie ilustracyjne z Pixabay.com.
 Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu