Aktualności

1-30 września 2023 r.: dodatkowy nabór mieszkańców osiedla Leśnica IX

1-30 września 2023 r.: dodatkowy nabór mieszkańców osiedla Leśnica IX 28.08.2023

W dniach 1 września — 30 września 2023 r., Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia będzie prowadził dodatkowy nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na osiedlu Leśnica IX — inwestycji mieszkaniowej TBS Wrocław, której realizacja powoli dobiega końca. 

Celem dodatkowego naboru jest wyłonienie przyszłych najemców na lokal pozostałe do zadysponowania po naborach przeprowadzonych w IV kwartale 2022 r. i w I, II i III kwartale 2023 r. W naborze dodatkowym dostępne będą mieszkania dwupokojowe o powierzchni od ok. 49 m.kw. do ok. 52 m.kw. Mieszkania zostaną wykończone „pod klucz” i będą gotowe do umeblowania. Z każdego lokalu przewiduje się wyjście na taras, balkon lub loggię.

Kiedy będzie można się wprowadzić do mieszkań w Leśnicy IX?

Planujemy, że mieszkańcy osiedla Leśnica IX będą mogli się wprowadzić do lokali w październiku 2023 r.

Obecnie na budowie trwają jeszcze prace wykończeniowe, następnie będziemy musieli przeprowadzić wszystkie odbiory i uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Te procesy mogą się przedłużyć z przyczyn niezależnych od nas. Jeśli pojawi się szansa, aby mieszkańcy wprowadzili się wcześniej — np. pod koniec września — na pewno poinformujemy o tym wszystkich zainteresowanych. 

Wysokość czynszu i partycypacji

Stawka czynszu została ustalona przed zawarciem umowy najmu, zgodnie z zasadami obowiązującymi w TBS Wrocław, na poziomie 26,40 zł za m.kw. Wysokość opłat za inne usługi (telefon, media lub Internet) będzie uzależniona od indywidualnych umów zawartych z dostawcami.

Gmina przewiduje stworzenie najemcom możliwości skorzystania z dopłat do czynszu z Funduszu Dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start. Dopłaty mogą wynieść do 12 zł za m.kw. mieszkania. To sprawi, że po przyznaniu dopłaty, faktyczna kwota czynszu za 1 m.kw. mieszkania w Leśnicy IX zmieści się w przedziale 14,4 zł — 16,4 zł za m.kw. 

Zgodnie z zasadami systemu budownictwa społecznego, najemcy mieszkań wpłacają partycypację. W przypadku osiedla Leśnica IX, wyniesie ona 1960 zł za 1 m.kw. Kwota partycypacji podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu (po wypowiedzeniu umowy najmu), a wysokość zwracanej kwoty jest ustalana zgodnie z art. 29a ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 790 z późn. zm.). 

Jak się ubiegać o wynajem mieszkania na osiedlu Leśnica IX?

Za przeprowadzenie naboru mieszkańców osiedla Leśnica IX TBS Wrocław odpowiada Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia, który weryfikuje złożone dokumenty, ich zgodność z wymogami przepisów i przyznaje punkty. TBS Wrocław kontaktuje się z osobami wskazanymi przez Urząd, aby ustalić szczegóły zawarcia najpierw umowy partycypacji, a następnie — po uregulowaniu wpłaty w ramach partycypacji — zawiera umowę najmu, pobiera kaucję i przekazuje mieszkanie najemcy. 

Wszystkie szczegółowe zasady o warunkach najmu mieszkania w Leśnicy IX oraz wzory dokumentów do złożenia w naborze są dostępne na tej stronie internetowej. >>KLIKNIJ <<

Wnioski należy składać w Wydziale Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu w COM II, parter, pok. 12. Wszystkie wzory dokumentów, które należy złożyć w ramach naboru mieszkańców osiedla Leśnica IX, są dostępne na tej stronie internetowej » KLIKNIJ «

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami może zostać również przesłany za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do Urzędu) oraz platformy ePUAP (adres /umwroclaw/SkrytkaESP).

Więcej informacji mogą Państwo zasięgnąć w Wydziale Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia: 

pod numerem telefonu: (71) 777 71 94
lub mailowo, pod adresem e-mail: lesnica.nabor@um.wroc.pl

Osiedle Leśnica IX TBS Wrocław w pigułce:

  • 12 budynków
  • 301 mieszkań na wynajem
  • 10 lokali usługowych na wynajem
  • 259 drzew, 4883 krzewy na terenie osiedla Leśnica IX
  • 379 miejsc parkingowych na terenie osiedla
  • 50 drzew i 300 m.kw. krzewów na okolicznych osiedlach TBS Wrocław w Leśnicy
  • instalacja fotowoltaiczna na każdym budynku

Najnowsze zdjęcia z osiedla Leśnica IX (jeszcze w budowie): 

 Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu