Aktualności

Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej z dnia 8 grudnia 2023 r. (sygnatura akt: I C 1448/22)

Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej z dnia 8 grudnia 2023 r. (sygnatura akt: I C 1448/22) 16.05.2024

Szanowni Państwo, przedstawiamy wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej z dnia 8 grudnia 2023 r. wraz z uzasadnieniem, dotyczący sprawy o wysokość czynszu w TBS Wrocław. Sygnatura akt: I C 1448/22. Dokumenty te dotyczą jednej ze spraw sądowych prowadzonych przez mec. Marcina Zatorskiego. 

Przypominamy, że przedmiotem sporu w pozwie przygotowanym przez mec. Marcina Zatorskiego jest podwyżka czynszu obowiązująca w TBS Wrocław jedynie przez 2 miesiące: w czerwcu i lipcu 2022 r.

Kluczowe elementy wskazanego wyżej wyroku sądu z dnia 8 grudnia 2023 r.: 

  • sąd zasądził od najemców na rzecz TBS Wrocław zwrot kosztów sądowych w wysokości 287 zł. To ok. 70% wartości przedmiotu sporu toczącego się przed sądem, a ta kwota dodatkowo obciąża najemców
  • sąd oddalił powództwo z uwagi na błąd formalny mec. Marcina Zatorskiego. Pozew nie został złożony w terminie 2 miesięcy. 
  • sąd potwierdził, że nawet gdyby pozew został złożony w terminie, to powództwo zostałoby również oddalone z uwagi na przesłanki merytoryczne.

Wszystkich klientów pełnomocnika mec. Marcina Zatorskiego informujemy, że w dniu 6 maja 2024 r. TBS Wrocław przedstawił mecenasowi warunki ugody możliwej do przyjęcia przez spółkę. Wszystkie osoby zainteresowane zawarciem ugody z TBS Wrocław prosimy o kontakt ze swoim pełnomocnikiem, czyli mec. Marcinem Zatorskim. 

Dokumenty do pobrania: 

Wyrok z dnia 8 grudnia 2023 r., sygnatura akt: I C 1448/22 » KLIKNIJ « 
Uzasadnienie wyroku z dnia 8 grudnia 2023 r., sygnatura akt: I C 1448/22 » KLIKNIJ «  Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu