Specjalista ds. zamówień publicznychPowrót

TBS Wrocław Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych.  

Opis stanowiska i pożądanych przez nas kompetencji, a także to, co oferujemy, prezentujemy poniżej.  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie mailem CV do Agnieszki Kornat-Frąckiewicz z naszego działu kadr: a.kornat@tbs-wroclaw.com.pl.

TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW BĘDZIE WYGLĄDAŁ TAK:

 • Przygotowanie i formalne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Spółce.
 • Przyjmowanie zleceń od komórek merytorycznych na przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Udział w komisjach przetargowych w charakterze sekretarza, sporządzanie protokołów z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych, protestów i odwołań.
 • Ewidencjonowanie wydatków z prowadzonych postępowań.
 • Udział w przygotowaniu projektu planu finansowego oraz planu zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń i regulaminów z zakresu zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszczanie ogłoszeń na stronie Spółki.
 • Wydawanie i przyjmowanie dokumentów przetargowych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Weryfikowanie pod względem formalnym projektów dokumentów przygotowanych przez komórki merytoryczne, zlecające przeprowadzenie postępowania.
 • Publikacja ogłoszeń, zmian i wyników postępowań.
 • Archiwizacja dokumentacji zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie umów z wykonawcami.
 • Prowadzenie sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej.

CZEGO OCZEKUJEMY OD KANDYDATKI/KANDYDATA?

 • Wykształcenia wyższego
 • Co najmniej 3 lat stażu pracy na podobnym stanowisku
 • Wiedzy z zakresu Prawa zamówień publicznych.
 • Komunikatywności, odporności na stres i wielozadaniowości.
 • Sumienności i samodzielności w wykonywaniu zleconych zadań.
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej.

CO OFERUJEMY?

 • Stabilną pracę w przyjaznym środowisku.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Umowę o pracę na pełny etat.
 • Pracę w systemie jednozmianowym, od poniedziałku do piątku (w godzinach: 7:30 – 15:30).
 • Miejsce pracy: Wrocław, ul. Tylna 14.
 • Razem z nami będziesz budować rzeczywistość Wrocławia – najlepszego miasta w Polsce!
Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu