Aktualności

Sejm zdecydował o ustawie o

Sejm zdecydował o ustawie o "pomocy dla kredytobiorców". To szansa na obniżkę czynszów w TBS Wrocław 09.06.2022

W czwartek (9 czerwca br.) Sejm przyjął ustawę "o pomocy kredytobiorcom". Wcześniej Komisja Finansów Publicznych zaopiniowała poprawki złożone podczas sejmowej debaty i głosowanie nad projektem może się odbyć jeszcze na trwającym posiedzeniu Sejmu. Samorządowcy z udziałem Polskiej Izby Gospodarczej TBS wywalczyli w Ministerstwie Rozwoju i Technologii wprowadzenie do projektu ustawy zapisów korzystnych dla najemców lokali wybudowanych za kredyty w systemie TBS. W czasie szalejącej inflacji i seryjnych podwyżek stóp procentowych to rozwiązanie tymczasowe, ale dające możliwość okresowego zawieszenia spłat kredytowych.

Kiedy przepisy wejdą w życie, spółki budujące z kredytów mieszkania na wynajem w systemie budownictwa społecznego będą mogły zawiesić spłatę do 8 rat kredytowych:

  • 4 w 2022 r.,
  • 4 w 2023 r. 

W związku z tym, Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zobowiązał Zarząd TBS Wrocław do przedstawienia analiz i rekomendacji obniżki czynszów dla najemców mieszkań od spółki

Po ostatecznym przyjęciu ustawy przez parlament i podpisaniu jej przez Prezydenta RP w TBS Wrocław, obniżą się w trakcie roku koszty kredytowe spółki. Co za tym idzie, będzie możliwe obniżenie czynszów dla najemców mieszkań. Wszystko za sprawą propozycji nowego prawa, wypracowanej przez samorządowców i Polską Izbę Gospodarczą TBS w konsultacjach resortu rozwoju i technologii.

Decyzja w TBS Wrocław zostanie podjęta po wejściu w życie przepisów ustawy, ale Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zobowiązał już teraz Zarząd TBS Wrocław do przedstawienia analiz i rekomendacji obniżki czynszów.

Jakie przepisy w ustawie "o pomocy kredytobiorcom" wywalczyli samorządowcy wraz z Polską Izbą Gospodarczą TBS?

W związku ze stale rosnącym poziomem stóp procentowych w naszym kraju, od miesięcy radykalnie zmieniają się koszty kredytów spłacanych przez TBS Wrocław, które zaciągnięto na budowę budynków i mieszkań spółki. Podwyżka poziomu stóp procentowych z 8 czerwca br., a co za tym idzie, wzrost wskaźnika WIBOR3M, po raz kolejny podnosi wysokość spłat kredytów za wybudowane budynki. Szansą na okresowe obniżenie obciążeń jest proponowane w ustawie ograniczenie liczby rat spłacanych w latach 2022-2023.

W projekcie ustawy "o pomocy kredytobiorcom” są rozwiązania, o które postulowali samorządowcy wspólnie z Polską Izbą Gospodarczą TBS: 

  • na wniosek kredytobiorcy (TBS - przypis własny), BGK zawiesi spłatę kredytu udzielonego na budowę mieszkań powstałych np. w systemie TBS, w ramach finansowania zwrotnego lub ze środków zlikwidowanego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, 
  • zawieszenie spłaty nastąpi na okres nie dłuższy niż: cztery miesiące w drugim półroczu 2022 r., trzy miesiące w pierwszym półroczu 2023 r., dwa miesiące w drugim półroczu 2023 r. Łącznie nie dłużej niż 8 miesięcy,
  • w czasie, kiedy będzie obowiązywało zawieszenie spłaty kredytu, kredytobiorca (np. TBS Wrocław) nie będzie musiał płacić rat kapitałowo-odsetkowych kredytu wynikających z umowy. 


Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu