Aktualności

Przypominamy: do końca 2024 r. czynsz w TBS Wrocław nie wzrośnie

Przypominamy: do końca 2024 r. czynsz w TBS Wrocław nie wzrośnie 28.05.2024

Szanowni Państwo, ostatnie dni przynoszą kolejne informacje o rosnących opłatach za mieszkania spółdzielcze. Podwyżki wprowadzają spółdzielnie w wielu polskich miastach, a różne opłaty związane z utrzymaniem mieszkania mogą wzrosnąć nawet o 25%. Te informacje na pewno trafiają do wielu z Państwa, dlatego chcemy uspokoić i przypomnieć naszą deklarację złożoną w kwietniu br. Do końca 2024 r. stawka czynszu za wynajem mieszkania w TBS Wrocław nie wzrośnie, pozostając na średnim poziomie 17,85 zł/mkw.

Warto podkreślić, że mieszkania spółdzielcze bardzo często są własnościowe. To oznacza, że spółdzielnia nie ponosi kosztów związanych z eksploatacją takich mieszkań i zajmuje się zarządzaniem m.in. częściami wspólnymi budynków oraz terenami zewnętrznymi. Co więcej, właściciele mieszkań spółdzielczych oprócz miesięcznych opłat za czynsz pokrywają także koszty funduszu remontowego, który wynosi od kilkudziesięciu do nawet kilkuset zł co miesiąc

Inaczej jest w budownictwie społecznym. W TBS Wrocław, spółka — jako właściciel — pokrywa koszty zarówno eksploatacji i utrzymania budynków, jak też wielu napraw w Państwa mieszkaniach. Zakres naszej odpowiedzialności w obszarze bieżącej eksploatacji oraz napraw jest więc większy od tej, która spoczywa na spółdzielniach. Przypomnimy, że nasz zasób obecnie liczy 112 budynków oraz 4434 mieszkania, będąc największym zasobem TBS w Polsce. 
 Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu