Pliki do pobrania

Klauzula informacyjna RODO

01

Klauzula Informacyjna RODO

Wnioski

01

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego

02

Wniosek o najem lokalu zwalnianego w zasobie mieszkaniowym TBS Wrocław

Deklaracje

01

Deklaracja o przystąpieniu do partycypacji na nowe inwestycje

02

Deklaracja o dochodach

03

Deklaracja o przystąpieniu do partycypacji na lokal zwalniany

Wzory umów

01

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

02

Umowa partycypacyjna

03

Umowa partycypacyjna z pracodawcą rynek pierwotny

04

Umowa partycypacyjna z pracodawcą rynek wtórny

05

Umowa poręczenia

06

Wzór umowy najmu lokalu użytkowego

07

Przedwstępna umowa najmu lokalu użytkowego

Przepisy prawne

01

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

02

Ustawa o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

03

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

Pozostałe druki

01

Oświadczenie do umowy partycypacyjnej

02

Regulamin rozliczania energii cieplnej oraz wody i ścieków

03

Regulamin porządku domowego

04

Dane do Urzędu Skarbowego

05

Klauzula w celu rekrutacji

06

REGULAMIN PORZĄDKU PIKNIK RODZINNY 2019 r