Pliki do pobrania

Klauzula informacyjna RODO

01

Klauzula Informacyjna RODO

Deklaracje

01

Deklaracja o przystąpieniu do partycypacji na nowe inwestycje

02

Deklaracja o dochodach

03

Deklaracja o przystąpieniu do partycypacji na lokal zwalniany

04

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego - zwalnianego

Wzory umów

01

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

02

Umowa partycypacyjna

03

Umowa partycypacyjna z pracodawcą rynek pierwotny

04

Umowa partycypacyjna z pracodawcą rynek wtórny

05

Umowa poręczenia

06

Wzór umowy najmu lokalu użytkowego

Przepisy prawne

01

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

02

Ustawa o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

03

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

04

Kryteria i tryb wyboru mieszkań

Pozostałe druki

01

Oświadczenie do umowy partycypacyjnej

02

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego

03

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego - dla lokali zwalnianych

04

Regulamin rozliczania energii cieplnej oraz wody i ścieków

05

Regulamin porządku domowego

06

Dane do Urzędu Skarbowego

07

Klauzula w celu rekrutacji

08

REGULAMIN PORZĄDKU PIKNIK RODZINNY LEŚNICA 16.06.2018 r.