Ogłoszenia przetargów

Budowa budynku biurowego w zabudowie plombowej przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu

Data ogłoszenia

06.03.2019

Termin składania ofert

11.04.2019

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony

Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.

Data ogłoszenia

21.01.2019

Termin składania ofert

25.02.2019

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony

Wymiana urządzeń pomiarowych - wodomierzy zamontowanych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Wrocław sp. z o.o., zlokalizowanych we Wrocławiu

Data ogłoszenia

05.11.2018

Termin składania ofert

15.11.2018

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony

Dostawa gazu ziemnego (grupa E) obejmująca sprzedaż gazu i usługę dystrybucji do zasobów TBS Wrocław Sp. z o.o.

Data ogłoszenia

11.10.2018

Termin składania ofert

22.11.2018

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Budynek 1, Budynek 2) z usługami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, w rejonie ul. Afgańskiej

Data ogłoszenia

26.07.2018

Termin składania ofert

11.09.2018

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony

Usługi w zakresie prowadzenia serwisu eksploatacyjnego kotłowni gazowych centralnego ogrzewania i węzłów cieplnych, oraz zestawów hydroforowych i przepompowni, w budynkach stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.

Data ogłoszenia

07.06.2018

Termin składania ofert

18.06.2018

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony

Remont piwnic, wiatrołapów i klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Brzezińskiej nr 31-43 we Wrocławiu

Data ogłoszenia

22.05.2018

Termin składania ofert

06.06.2018

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Budynek 1, Budynek 2) z usługami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, w rejonie ul. Afgańskiej

Data ogłoszenia

14.04.2018

Termin składania ofert

25.05.2018

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony

Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączeniem do sieci miejskich i drogą wewnętrzną na terenie osiedla Nowe Żerniki

Data ogłoszenia

14.04.2018

Termin składania ofert

24.05.2018

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony