Ogłoszenia przetargów

Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży instalacyjnej elektrycznej w budynkach mieszkalnych, biurowych i kotłowni.

Data ogłoszenia

16.02.2018

Termin składania ofert

27.02.2018

Tryb zamówienia

Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży budowlanej w budynkach mieszkalnych, biurowych i kotłowni, a także urządzeń na terenach przyległych do tych budynków.

Data ogłoszenia

15.02.2018

Termin składania ofert

26.02.2018

Tryb zamówienia

Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży instalacyjnej: wodno-kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, biurowych i kotłowni

Data ogłoszenia

15.02.2018

Termin składania ofert

27.02.2018

Tryb zamówienia

Usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni oraz nasadzeń drzew i krzewów na terenach zewnętrznych przy budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o. położonych we Wrocławiu

Data ogłoszenia

30.01.2018

Termin składania ofert

12.02.2018

Tryb zamówienia

Usługi w zakresie wykonywania konserwacji dźwigów osobowych zamontowanych w budynkach mieszkalnych TBS Wrocław Sp. z o. o we Wrocławiu oraz całodobowego dyżuru pogotowia dźwigowego i usuwania usterek technicznych

Data ogłoszenia

29.11.2017

Termin składania ofert

08.12.2017

Tryb zamówienia