Ogłoszenia przetargów

Wykonanie remontów dachów i kominów w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o.

Data ogłoszenia

15.06.2021

Termin składania ofert

30.06.2021

Tryb zamówienia

Tryb podstawowy Numer ogłoszenia 2021/BZP 00082867/01

Instalacja monitoringu kabin dźwigów osobowych funkcjonujących w budynkach TBS Wrocław sp. z o.o.

Data ogłoszenia

15.06.2021

Termin składania ofert

30.06.2021

Tryb zamówienia

tryb podstawowy Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00082878/01

Modernizacja osłon śmietnikowych na terenie osiedli zabudowanych budynkami mieszkalnymi TBS Wrocław sp.z o.o

Data ogłoszenia

14.05.2021

Termin składania ofert

07.06.2021

Tryb zamówienia

tryb podstawowy Numer postępowania: ZZP.360.3.2021

Budowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu przy ul. Dolnobrzeskiej na dz. nr 3/5, AM-8, obręb Leśnica oraz sporządzeniem charakterystyki energetycznej budynków.

Data ogłoszenia

21.04.2021

Termin składania ofert

24.05.2021

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony

Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w zasobach TBS Wrocław sp. z o.o. w okresie do 31.12.2021. Zamówienie podzielone na części

Data ogłoszenia

22.03.2021

Termin składania ofert

31.03.2021

Tryb zamówienia

tryb podstawowy

Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży instalacyjnej: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej (2020r)

Data ogłoszenia

29.12.2020

Termin składania ofert

12.01.2021

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony

Usługi w zakresie wykonywania konserwacji dźwigów osobowych zamontowanych w budynkach mieszkalnych TBS Wrocław Sp. z o. o. we Wrocławiu oraz całodobowego dyżuru pogotowia dźwigowego i usuwania usterek technicznych

Data ogłoszenia

28.12.2020

Termin składania ofert

11.01.2021

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony

Usługi w zakresie wykonywania konserwacji dźwigów osobowych zamontowanych w budynkach mieszkalnych TBS Wrocław Sp. z o. o. we Wrocławiu

Data ogłoszenia

26.06.2020

Termin składania ofert

06.07.2020

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony -unieważniony

Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży elektrycznej

Data ogłoszenia

11.12.2020

Termin składania ofert

22.12.2020

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony

Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży instalacyjnej: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej

Data ogłoszenia

11.12.2020

Termin składania ofert

22.12.2020

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony