Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław TBS Wrocław Sp. z o. o. zarządza na zlecenie Wspólnot Mieszkaniowych 139 nieruchomościami z ok. 2000 mieszkań o powierzchni użytkowej ok. 105 tys. m2 oraz 79 lokalami użytkowymi o powierzchni ok. 5,0 tys. m2, należącymi do Wspólnot Mieszkaniowych oraz właścicieli prywatnych.

Przejście do okna logowania systemu PWI  (Platformy Wymiany Informacji)  — dotyczy lokali wspólnot mieszkaniowych (wykupionych)