Rozstrzygnięcia przetargów

Przebudowa drenażu opaskowego i remont izolacji przeciwwodnych fundamentów i ścian piwnic budynku mieszkalnego położonego przy ul. Dolnobrzeskiej nr 24-30 we Wrocławiu.

Data ogłoszenia

02.03.2018

Termin składania ofert

22.03.2018

Tryb zamówienia

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.