Rozstrzygnięcia przetargów

1.Usługi w zakresie prowadzenia serwisu eksploatacyjnego kotłowni gazowych centralnego ogrzewania i węzłów cieplnych w budynkach stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.

Data ogłoszenia

16.07.2020

Termin składania ofert

27.07.2020

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony

Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.

Data ogłoszenia

27.03.2019

Termin składania ofert

06.05.2019

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony

Wymiana urządzeń pomiarowych - wodomierzy zamontowanych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Wrocław sp. z o.o., zlokalizowanych we Wrocławiu

Data ogłoszenia

05.11.2018

Termin składania ofert

15.11.2018

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Budynek 1, Budynek 2) z usługami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, w rejonie ul. Afgańskiej

Data ogłoszenia

26.07.2018

Termin składania ofert

11.09.2018

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony

Usługi w zakresie prowadzenia serwisu eksploatacyjnego kotłowni gazowych centralnego ogrzewania i węzłów cieplnych oraz zestawów hydroforowych i przepompowni, w budynkach stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.

Data ogłoszenia

07.06.2018

Termin składania ofert

18.06.2018

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony

Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączeniem do sieci miejskich i drogą wewnętrzną na terenie osiedla Nowe Żerniki

Data ogłoszenia

14.04.2018

Termin składania ofert

25.05.2018

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony

Remont piwnic, wiatrołapów i klatek schodowych w budynkach mieszkalnych położonych we Wrocławiu przy ul. Krępickiej nr 44-44F i ul.Brzezińskiej nr 31-43

Data ogłoszenia

10.04.2018

Termin składania ofert

23.04.2018

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony

Wykonanie izolacji przeciwwodnej typu ciężkiego ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ul. Falzmanna 27-33 – Kamieńskiego 200 we Wrocławiu, wykonanie odwodnienia przed wejściami do klatek schodowych, wymiana rynien i rur spustowych

Data ogłoszenia

04.04.2018

Termin składania ofert

23.04.2018

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony

Przebudowa drenażu opaskowego i remont izolacji przeciwwodnych fundamentów i ścian piwnic budynku mieszkalnego położonego przy ul. Dolnobrzeskiej nr 24-30 we Wrocławiu.

Data ogłoszenia

02.03.2018

Termin składania ofert

22.03.2018

Tryb zamówienia

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.