Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 05.12.2019r

Dotyczy: Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.(4)

Data dodania:

05.12.2019

Uwaga -Zmiana treści SIWZ w dniu 04.12.2019r

Dotyczy: Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.(4)

Data dodania:

04.12.2019

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 02.12.2019

Dotyczy: Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.(4)

Data dodania:

02.12.2019

Wyjaśnienie do siwz z dnia 05.11.2019r

Dotyczy: Wymiana urządzeń pomiarowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Wroclaw sp.z o.o. zlokalizowanych we Wrocławiu (2)

Data dodania:

05.11.2019

Wyjasnienia do specyfikacji z dnia 04.04.2019r

Dotyczy: Budowa budynku biurowego w zabudowie plombowej przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu

Data dodania:

04.04.2019

Wyjaśnienia do siwz z dnia 25.03.2019r

Dotyczy: Budowa budynku biurowego w zabudowie plombowej przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu

Data dodania:

27.03.2019

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 22.03.2019r

Dotyczy: Budowa budynku biurowego w zabudowie plombowej przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu

Data dodania:

22.03.2019

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 19.03.2019r

Dotyczy: Budowa budynku biurowego w zabudowie plombowej przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu

Data dodania:

19.03.2019

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 11.02.2019r

Dotyczy: Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.(I)

Data dodania:

11.02.2019

Wyjaśnienia do siwz z dnia 05.02.2019r

Dotyczy: Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.(I)

Data dodania:

05.02.2019