Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 11.02.2019r

Dotyczy: Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.

Data dodania:

11.02.2019

Wyjaśnienia do siwz z dnia 05.02.2019r

Dotyczy: Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.

Data dodania:

05.02.2019

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 29.01.2019r

Dotyczy: Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.

Data dodania:

29.01.2019

Wyjaśnienie do siwz z dnia 23.01.2019 r

Dotyczy: Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.

Data dodania:

23.01.2019

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 15.11.2018r

Dotyczy: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (grupa E) obejmująca sprzedaż gazu i usługę dystrybucji do zasobów TBS Wrocław Sp. z o.o.

Data dodania:

15.11.2018

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 18.10.2018r

Dotyczy: Dostawa gazu ziemnego (grupa E) obejmująca sprzedaż gazu i usługę dystrybucji do zasobów TBS Wrocław Sp. z o.o.

Data dodania:

18.10.2018

Wyjaśnienie z dnia 09.08.2018r

Dotyczy: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Budynek 1, Budynek 2) z usługami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, w rejonie ul. Afgańskiej

Data dodania:

09.08.2018

Wyjaśnienie z dnia 06.08.2018r

Dotyczy: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Budynek 1, Budynek 2) z usługami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, w rejonie ul. Afgańskiej

Data dodania:

06.08.2018

Wyjaśnienie z dnia 18.05.2018

Dotyczy: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Budynek 1, Budynek 2) z usługami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, w rejonie ul. Afgańskiej

Data dodania:

18.05.2018

Wjaśnienie do SIWZ z dnia 17.05.2018_r

Dotyczy: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Budynek 1, Budynek 2) z usługami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, w rejonie ul. Afgańskiej

Data dodania:

17.05.2018