Wyjaśnienia do SIWZ

Wjaśnienie do SIWZ z dnia 07.02.2018r

Dotyczy: Usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni oraz nasadzeń drzew i krzewów na terenach zewnętrznych przy budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o. położonych we Wrocławiu

Data dodania:

07.02.2018