Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 15.11.2018r

Dotyczy: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (grupa E) obejmująca sprzedaż gazu i usługę dystrybucji do zasobów TBS Wrocław Sp. z o.o.

Data dodania:

15.11.2018

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 18.10.2018r

Dotyczy: Dostawa gazu ziemnego (grupa E) obejmująca sprzedaż gazu i usługę dystrybucji do zasobów TBS Wrocław Sp. z o.o.

Data dodania:

18.10.2018

Wyjaśnienie z dnia 09.08.2018r

Dotyczy: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Budynek 1, Budynek 2) z usługami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, w rejonie ul. Afgańskiej

Data dodania:

09.08.2018

Wyjaśnienie z dnia 06.08.2018r

Dotyczy: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Budynek 1, Budynek 2) z usługami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, w rejonie ul. Afgańskiej

Data dodania:

06.08.2018

Wyjaśnienie z dnia 18.05.2018

Dotyczy: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Budynek 1, Budynek 2) z usługami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, w rejonie ul. Afgańskiej

Data dodania:

18.05.2018

Wjaśnienie do SIWZ z dnia 17.05.2018_r

Dotyczy: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Budynek 1, Budynek 2) z usługami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, w rejonie ul. Afgańskiej

Data dodania:

17.05.2018

Wjaśnienie do SIWZ z dnia 17.05.2018r

Dotyczy: Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączeniem do sieci miejskich i drogą wewnętrzną na terenie osiedla Nowe Żerniki

Data dodania:

17.05.2018

Wyjaśnienie z dnia 16.05.2018r ()

Dotyczy: Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączeniem do sieci miejskich i drogą wewnętrzną na terenie osiedla Nowe Żerniki

Data dodania:

16.05.2018

Wyjaśnienie z dnia 16.05.2018r

Dotyczy: Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączeniem do sieci miejskich i drogą wewnętrzną na terenie osiedla Nowe Żerniki

Data dodania:

16.05.2018

Wyjaśnienie z dnia 16.05.2018

Dotyczy: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Budynek 1, Budynek 2) z usługami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, w rejonie ul. Afgańskiej

Data dodania:

16.05.2018