Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do siwz z dnia 16.12.2020

Dotyczy: Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży instalacyjnej: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej

Data dodania:

16.12.2020

Wyjaśnienia do siwz z dnia 03.08.2020 r

Dotyczy: Świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.”.

Data dodania:

03.08.2020

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 10.04.2020r

Dotyczy: Usługi w zakresie wykonywania konserwacji dźwigów osobowych zamontowanych w budynkach mieszkalnych TBS Wrocław Sp. z o. o. we Wrocławiu oraz całodobowego dyżuru pogotowia dźwigowego i usuwania usterek technicznych(1)

Data dodania:

10.04.2020

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 08.04.202r

Dotyczy: Usługi w zakresie wykonywania konserwacji dźwigów osobowych zamontowanych w budynkach mieszkalnych TBS Wrocław Sp. z o. o. we Wrocławiu oraz całodobowego dyżuru pogotowia dźwigowego i usuwania usterek technicznych(1)

Data dodania:

08.04.2020

Wyjasnienie do SIWZ z dnia 06.04.2020r

Dotyczy: Usługi w zakresie wykonywania konserwacji dźwigów osobowych zamontowanych w budynkach mieszkalnych TBS Wrocław Sp. z o. o. we Wrocławiu oraz całodobowego dyżuru pogotowia dźwigowego i usuwania usterek technicznych(1)

Data dodania:

07.04.2020

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 05.12.2019r

Dotyczy: Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.(4)

Data dodania:

05.12.2019

Uwaga -Zmiana treści SIWZ w dniu 04.12.2019r

Dotyczy: Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.(4)

Data dodania:

04.12.2019

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 02.12.2019

Dotyczy: Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.(4)

Data dodania:

02.12.2019

Wyjaśnienie do siwz z dnia 05.11.2019r

Dotyczy: Wymiana urządzeń pomiarowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Wroclaw sp.z o.o. zlokalizowanych we Wrocławiu (2)

Data dodania:

05.11.2019

Wyjasnienia do specyfikacji z dnia 04.04.2019r

Dotyczy: Budowa budynku biurowego w zabudowie plombowej przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu

Data dodania:

04.04.2019