Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do SWZ z dnia 07.05.2021r

Dotyczy: Budowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu przy ul. Dolnobrzeskiej na dz. nr 3/5, AM-8, obręb Leśnica oraz sporządzeniem charakterystyki energetycznej budynków.

Data dodania:

07.05.2021

Wyjaśnienia do SWZ z dnia 29.03.2021r Numer postępowania ZZP.360.1.2021

Dotyczy: Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w zasobach TBS Wrocław sp. z o.o. w okresie do 31.12.2021. Zamówienie podzielone na części

Data dodania:

29.03.2021

Wyjaśnienia do SWZ z dnia 25.03.2021r Numer postępowania ZZP.360.1.2021

Dotyczy: Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w zasobach TBS Wrocław sp. z o.o. w okresie do 31.12.2021. Zamówienie podzielone na części

Data dodania:

25.03.2021

Wyjaśnienia do siwz z dnia 16.12.2020

Dotyczy: Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży instalacyjnej: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej

Data dodania:

16.12.2020

Wyjaśnienia do siwz z dnia 03.08.2020 r

Dotyczy: Świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.”.

Data dodania:

03.08.2020

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 10.04.2020r

Dotyczy: Usługi w zakresie wykonywania konserwacji dźwigów osobowych zamontowanych w budynkach mieszkalnych TBS Wrocław Sp. z o. o. we Wrocławiu oraz całodobowego dyżuru pogotowia dźwigowego i usuwania usterek technicznych(1)

Data dodania:

10.04.2020

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 08.04.202r

Dotyczy: Usługi w zakresie wykonywania konserwacji dźwigów osobowych zamontowanych w budynkach mieszkalnych TBS Wrocław Sp. z o. o. we Wrocławiu oraz całodobowego dyżuru pogotowia dźwigowego i usuwania usterek technicznych(1)

Data dodania:

08.04.2020

Wyjasnienie do SIWZ z dnia 06.04.2020r

Dotyczy: Usługi w zakresie wykonywania konserwacji dźwigów osobowych zamontowanych w budynkach mieszkalnych TBS Wrocław Sp. z o. o. we Wrocławiu oraz całodobowego dyżuru pogotowia dźwigowego i usuwania usterek technicznych(1)

Data dodania:

07.04.2020

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 05.12.2019r

Dotyczy: Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.(4)

Data dodania:

05.12.2019

Uwaga -Zmiana treści SIWZ w dniu 04.12.2019r

Dotyczy: Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.(4)

Data dodania:

04.12.2019