Warunki wynajmu w TBS

Najemcą lokalu w TBS Wrocław może zostać osoba  fizyczna, która:

  • nie posiada tytułu prawnego do innego mieszkania we Wrocławiu,
  • osiąga dochody pozwalające na regularne opłacanie czynszu i innych zobowiązań z tytułu najmu mieszkania ( w przypadku zbyt niskich dochodów przyszły najemca  wskazuje osobę trzecią, która przystąpi do zobowiązania najemcy z tytułu zapłaty czynszu najmu i opłat niezależnych od Wynajmującego),
  • wpłaci, po zawarciu umowy partycypacyjnej,  do 30 proc. wartości kosztów budowy wybranego lokalu,
  • wpłaci, w ciągu 7 dni przed podpisaniem umowy najmu, kaucję zabezpieczającą należności z tytułu najmu w wysokości miesięcznego czynszu (w starszych zasobach 12-krotnego).

Kaucja jest waloryzowana i zwracana w całości po wypowiedzeniu umowy najmu, o ile wynajmujący nie zalega z zapłatą czynszu.

O dochodzie

Poniżej wyliczyliśmy kwoty (w zł) dopuszczalnych wysokości dochodów na gospodarstwo domowe o różnej liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w oparciu o aktualne przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie dolnośląskim w 2017 r. z godnie z ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. 2018 poz. 1020).

Dopuszczalna wysokość dochodów na gospodarstwo domowe przy umowach najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego (ul. Pakistańska /Birmańska- Brochów oraz  ul. T. Brzozy/ M.Berga-  Nowe Żerniki)

 

 

jednoosobowe

5 808,07 zł

dwuosobowe

8 712,10 zł

trzyosobowe

10 824,12 zł

czteroosobowe

12 672,14 zł

pięcioosobowe

14 784,17 zł

        sześcioosobowe i więcej

16 896,19 zł

 

 

Dopuszczalna wysokość dochodów na gospodarstwo domowe przy umowach najmu lokalu wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków  o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r.

 

jednoosobowe

 6 864,08 zł

dwuosobowe

10 296,13 zł

trzyosobowe

12 584,15 zł

czteroosobowe

14 872,18 zł

pięcioosobowe

17 160,21 zł

 

sześcioosobowe i więcej

19 448,24 zł

 

 

Dopuszczalna wysokość dochodów na gospodarstwo domowe przy umowach najmu dla lokali gminnych Stabłowice II, III, IV, lokale MOPS , Leśnica

 

jednoosobowe

4 224,05 zł

dwuosobowe

6 336,07 zł

trzyosobowe

8 712,10 zł

czteroosobowe

10 560,12 zł

pięcioosobowe

12 672,14 zł

     sześcioosobowe i więcej

14 784,17 zł

 

Orientacyjne koszty związane z najmem mieszkania

Kwota partycypacji

Jest to jednorazowa wpłata do 30% kosztów budowy przedsięwzięcia uiszczana w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy Partycypacyjnej, czyli przed rozpoczęciem budowy mieszkania, zwykle około 18 miesięcy przed jego zasiedleniem. Kwota partycypacji jest waloryzowana i zwracana wpłacającemu, gdy ten np. zdecyduje się rozwiązać umowę najmu. 

Obecnie kwota partycypacji wynosi ok. 1 200,00 zł za 1 mkw. mieszkania.

Przykładowo - za mieszkanie o powierzchni  ok. 50 mkw. należy jednorazowo wpłacić  ok. 60 000,00 zł (50 mkw. x 1200 zł/mkw.). 

Kwota partycypacji jest każdorazowo wyliczana dla konkretnego mieszkania.

Kaucja mieszkaniowa

Jednokrotność  miesięcznego czynszu mieszkania, wpłacana przed zawarciem umowy najmu, zwykle 7 dni przed zasiedleniem mieszkania.
Kaucja jest waloryzowana i zwracana najemcy po rozwiązaniu umowy, jeśli najemca nie zalegał z zapłatą czynszu. 


Przykładowo - kaucja za mieszkanie o powierzchni ok. 50 mkw. wyniesie ok. 703 zł (50 mkw. x 14,05 zł x 1 miesiąc).

Koszty użytkowania lokalu

Przykładowo, przy stawce czynszu wynoszącej 14,05 zł za 1 mkw. mieszkania + koszty użytkowania (ogrzewanie, woda, ścieki, gospodarowanie odpadami komunalnymi)

opłata z tytułu najmu wyniesie około:


1) mieszkanie o powierzchni 36 mkw. (1 pokój + kuchnia)

kwota partycypacji -  ok. 43 200,00 zł,
kaucja mieszkaniowa -  ok. 506,00 zł
506 zł czynszu najmu + 200-300 zł kosztów użytkowania (dla 1-2 osób w gospodarstwie domowym)

2) 
mieszkanie o powierzchni 50 mkw. (2 pokoje + kuchnia lub 2 pokoje i aneksem kuchenny)

kwota partycypacji -  ok. 60 000,00 zł,
kaucja mieszkaniowa -  ok. 706,00 zł
706 zł czynszu najmu + 350-450 zł kosztów użytkowania (dla 2-3 osób w gospodarstwie domowym)

​3) mieszkanie o powierzchni 60 mkw. (3 pokoje + kuchnia lub 3 pokoje z aneksem kuchenny)

kwota partycypacji -  ok. 72 000,00 zł,
kaucja mieszkaniowa -  ok. 843,00 zł
843 zł czynszu najmu + 400-500 zł kosztów użytkowania (dla 3- 4 osób w gospodarstwie domowym)