Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Wrocław spółka z o.o.

ul. Przybyszewskiego 102/104
51-148 Wrocław

Kontakt

Siedziba Zarządu Spółki: ul. Przybyszewskiego 102-104

51-148 Wrocław

e-mail:tbs@tbs-wroclaw.com.pl

nr tel.    71/325-33-38, 325-21-04,325-28-44  nr fax:  71/325-22-96

 

 

Siedziba administracji i służb technicznych: ul. Tylna 14

51-313 Wrocław

e-mail :   tbs.tylna@tbs-wroclaw.com.pl

nr tel./fax:  71/345-80-52, 345-70-82, 345-69-18

 

Godziny pracy Spółki

Pracownicy Działu Obsługi Eksploatacyjnej i Działu Obsługi Technicznej,  których zakres obowiązków służbowych, obejmuje obsługę eksploatacyjną i techniczną budynków mieszkalnych i pomieszczeń użytkowych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. oraz budynków mieszkalnych Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych na zlecenie, wykonują swoją pracę

1) w dni robocze tygodnia, z wyjątkiem środy, od godz. od 730 do  godz. 1530

2) w środy od godz. 730 do  godz. 1730

Pracownicy  Działu Inwestycyjno - Technicznego, których zakres obowiązków służbowych, obejmuje m in. obsługę osób zainteresowanych wynajmem mieszkań, partycypantów i przyszłych najemców lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.  wykonują swoje pracę:

1) w dni robocze tygodnia, z wyjątkiem środy, od godz. od 730 do  godz. 1530

2) w środy: od godz. 930 do godziny 1730.

Dla umożliwienia Państwu zgłaszania problemów o charakterze eksploatacyjnym i technicznym pracownicy  Działów Obsługi Eksploatacyjnej i Obsługi Technicznej dodatkowo, pełnią dyżury w siedzibie Społki przy ul. Tylnej nr 14,  w środy, od godz. od 1530 do  godz. 1730 

Pozostali pracownicy Spółki  wykonują swoją pracę, w dni robocze tygodnia: od poniedziałku do piątku od godz. 730 do  godz. 1530.


Telefony alarmowe dla najemców lokali mieszkalnych w zasobach TBS

Miejskie służby alarmowe
 

FORTUM
(w przypadku brak cw. i co. w całym budynku; dotyczy ul. Falzmanna, ul. Kamieńskiego, ul. Przybyszewskiego, ul.Wileńska, ul. Cedrowa, ul. Pionierów, ul. Topolowa, ul. Syjamska)
993
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Centrum Zarządzania Kryzysowego 770-22-22

Alarmowe służby  awaryjne  TBS przyjmujące zgłoszenia po godzinach pracy TBS oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta):

Pogotowie wodno-kanalizacyjne                                                        348-53-14

Pogotowie elektryczne                                                                        348-65-11

Obsługa kotłowni i węzłów cieplnych przez «Inwest-Inpro» (po godzinach pracy TBS oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta dotyczy ul. Zielna, ul. Kasztelańska, ul. Krzywoustego, ul. Bytomska, ul. Brzezińska, ul. Krępicka, ul. Prochowicka, ul. Dolnobrzeska, ul. Wojanowska, ul. Leonarda da Vinci, ul. Górnicza, ul. Świstackiego, osiedle Stabłowice, osiedle nowy Brochów)

                                                                                                                 505-195-017, 505-195-018, 505-195-019, 505-195-016

Całodobowe pogotowie dźwigowe                                                      783-002-500


Telefony alarmowe dla członków Wspólnot mieszkaniowych właścicieli lokali mieszkalnych w nieruchomościach zarządzanych przez TBS Wrocław Sp. z o.o.

Miejskie służby alarmowe

FORTUM
(w przypadku brak cw. i co. w całym budynku)
993
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Centrum Zarządzania Kryzysowego 770-22-22
Pogotowie Dźwigowe dla nieruchomości przy ul. Żmigrodzka 44-54 668-009-681 całodobowy dyżur 344-10-22

 

Informacje dotyczące inwestycji prowadzonych przez TBS:

Dział Inwestycyjno-Techniczny - tel. (71) 325-28-95
ul. Przybyszewskiego 102/104
e-mail:inwestycje@tbs-wroclaw.com.pl

Informacje dotyczące zarządzania nieruchomościami:
Dział Obsługi Eksploatacyjnej - tel. (71) 345-80-52
ul. Tylna 14
e-mail:tbs.tylna@tbs-wroclaw.com.pl

 

 

Nasze dane:

NIP 895-16-33-275

Regon 931934621

Kapitał zakładowy:

173.146.962,00

Ilość udziałów: 339

Wpisana w rejestrze Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000117724

Formularz kontaktowy