Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Wrocław spółka z o.o.

ul. Przybyszewskiego 102/104
51-148 Wrocław

Kontakt

Siedziba Zarządu Spółki: ul. Przybyszewskiego 102-104

51-148 Wrocław

e-mail:tbs@tbs-wroclaw.com.pl

nr tel.    71/325-33-38, 325-21-04,325-28-44  nr fax:  71/325-22-96

 

 

Siedziba administracji i służb technicznych: ul. Tylna 14

51-313 Wrocław

e-mail :   tbs.tylna@tbs-wroclaw.com.pl

nr tel./fax:  71/345-80-52, 345-70-82, 345-69-18

 

Godziny pracy Spółki

Pracownicy Działu Obsługi Eksploatacyjnej i Działu Obsługi Technicznej,  których zakres obowiązków służbowych, obejmuje obsługę eksploatacyjną i techniczną budynków mieszkalnych i pomieszczeń użytkowych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. oraz budynków mieszkalnych Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych na zlecenie, wykonują swoją pracę

1) w dni robocze tygodnia, z wyjątkiem środy, od godz. od 730 do  godz. 1530

2) w środy od godz. 730 do  godz. 1730

Pracownicy  Działu Inwestycyjno - Technicznego, których zakres obowiązków służbowych, obejmuje m in. obsługę osób zainteresowanych wynajmem mieszkań, partycypantów i przyszłych najemców lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.  wykonują swoje pracę:

1) w dni robocze tygodnia, z wyjątkiem środy, od godz. od 730 do  godz. 1530

2) w środy: od godz. 930 do godziny 1730.

Dla umożliwienia Państwu zgłaszania problemów o charakterze eksploatacyjnym i technicznym pracownicy  Działów Obsługi Eksploatacyjnej i Obsługi Technicznej dodatkowo, pełnią dyżury w siedzibie Społki przy ul. Tylnej nr 14,  w środy, od godz. od 1530 do  godz. 1730 

Pozostali pracownicy Spółki  wykonują swoją pracę, w dni robocze tygodnia: od poniedziałku do piątku od godz. 730 do  godz. 1530.


Telefony alarmowe dla najemców lokali mieszkalnych w zasobach TBS

Miejskie służby alarmowe
 

FORTUM
(w przypadku brak cw. i co. w całym budynku; dotyczy ul. Falzmanna, ul. Kamieńskiego, ul. Przybyszewskiego, ul.Wileńska, ul. Cedrowa, ul. Pionierów, ul. Topolowa, ul. Syjamska)
993
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Centrum Zarządzania Kryzysowego 770-22-22

Alarmowe służby  awaryjne  TBS przyjmujące zgłoszenia po godzinach pracy TBS oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta):

 

 

Zakres działania

Wykonawca

nr telefonu

do kontaktu

osoba do kontaktu

Obsługa

nieruchomości

w zasobach mieszkaniowych

Spółki

 

(Tabela nr 1)

Dźwigi osobowe:

u. Bytomska,  ul. Kasztelańska,

ul. Świstackiego,

Platformy schodowe:

ul. Brzezińska 21, 23, ul. Dolnobrzeska 28, ul. Górnicza 50, Ul. Krępicka 44, 46

„ L I F T E C ”

724-800-801

726-808-801

Pogotowie dźwigowe

- całodobowo

Dźwigi osobowe:

Ul. Daktylowa, ul. Rodzynkowa,

ul. Wojanowska

„ T E C H L I F T ”

(71) 711-00-22

Pogotowie dźwigowe

- całodobowo

Dźwigi osobowe:

ul. Birmańska 1, ul. Mościckiego 42 A, B, C

ul. Pakistańska 5 - 11, ul. Wietnamska 3

" SCHINDLER POLSKA "

w zakresie uwalniania ludzi uwięzionych w kabinach od 07:00 - 22:00 z wyjątkiem 25-26.XII.; 01.I.; 01.XI; Święta Wielkanocne

801-707-401

Pogotowie dźwigowe

- całodobowo

Pogotowie wodno – kanalizacyjne

 

Pogotowie elektryczne

POGOTOWIE INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE I WOD - KAN

Marcin Muntowski

 

(71) 348-53-14

wod. – kan.

(71) 348-65-11

elektryczne

osoba dyżurna

Serwis kotłowni gazowych :

ul. Zielna, ul. Kasztelańska,

ul. Krzywoustego 91,93A, 285,ul. Bytomska,

ul. Brzezińska, ul. Krępicka, ul. Prochowicka,

ul. Dolnobrzeska, ul. Wojanowska 30/K

ul. Błońska, ul. Dolnobrzeska - nieparzysta,

Ul. Prężycka

Serwis węzłów cieplnych:

ul. Leonarda da Vinci, ul. Górnicza

ul. Birmańska, ul. Mościckiego,

ul. Pakistańska, ul. Wietnamska

ul. Świstackiego  +  osiedle STABŁOWICE

„ I N V E S T – I N P R O ”

505-195-016

osoba dyżurna

Serwis węzłów cieplnych:

ul. Cedrowa, ul. Pionierów, ul. Topolowa

ul. Syjamska, ul. Wileńska,

ul. Falzmanna, ul. Kamieńskiego 200,

ul. Przybyszewskiego 112 i 114

ul. Trzebnicka 76 b, c, d, e

„ F O R T U M ”

993

POGOTOWIE

 

Numery telefonów alarmowych dla nieruchomości zarządzanych przez TBS  Wrocław Sp. z o.o.

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 1530 do 730 oraz całodobowo w dni wolne od pracy

 

 

Zakres działania

Wykonawca

nr telefonu

do kontaktu

osoba do kontaktu

Obsługa

nieruchomości należących

do Wspólnot Mieszkaniowych

 

(Tabela nr 2)

Pogotowie dźwigowe:

ul. Żmigrodzka  44 - 54

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Dźwigowych Spółka z o.o.

(71) 344-10-22

 

668-009-681

Pogotowie dźwigowe

- całodobowo

Dariusz Brzeziak

Pogotowie wod. - kan.

 

Pogotowie elektryczne

POGOTOWIE INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE I WOD - KAN

Marcin Muntowski

(71) 348-53-14

wod. – kan.

(71) 348-65-11

elektryczne

osoba dyżurna

Serwis kotłowni gazowej:

ul. Kamieńskiego 190a – 190f

Kotłownia - Gminy Wrocław

„ I N T E L P L A S T ”

500-111-551

500-111-552

500-111-553

513-192-551

Artur Wrona

 

 

 

 

Telefony alarmowe dla członków Wspólnot mieszkaniowych właścicieli lokali mieszkalnych w nieruchomościach zarządzanych przez TBS Wrocław Sp. z o.o.

Miejskie służby alarmowe

FORTUM
(w przypadku brak cw. i co. w całym budynku)
993
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Centrum Zarządzania Kryzysowego 770-22-22
   

 

Informacje dotyczące inwestycji prowadzonych przez TBS:

Dział Inwestycyjno-Techniczny - tel. (71) 325-28-95
ul. Przybyszewskiego 102/104
e-mail:inwestycje@tbs-wroclaw.com.pl

Informacje dotyczące zarządzania nieruchomościami:
Dział Obsługi Eksploatacyjnej - tel. (71) 345-80-52
ul. Tylna 14
e-mail:tbs.tylna@tbs-wroclaw.com.pl

 

 

Nasze dane:

NIP 895-16-33-275

Regon 931934621

Kapitał zakładowy:

173.146.962,00

Ilość udziałów: 339

Wpisana w rejestrze Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000117724

Formularz kontaktowy