Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Wrocław spółka z o.o.

ul. Przybyszewskiego 102/104
51-148 Wrocław

Kontakt

Siedziba Zarządu Spółki: ul. Przybyszewskiego 102-104

51-148 Wrocław

e-mail:tbs@tbs-wroclaw.com.pl

nr tel.    71/325-33-38, 325-21-04,325-28-44  nr fax:  71/325-22-96

 

 

Siedziba administracji i służb technicznych: ul. Tylna 14

51-313 Wrocław

e-mail :   tbs.tylna@tbs-wroclaw.com.pl

nr tel./fax:  71/345-80-52, 345-70-82, 345-69-18

 

Godziny pracy Spółki

Pracownicy Działu Obsługi Eksploatacyjnej i Działu Obsługi Technicznej,  których zakres obowiązków służbowych, obejmuje obsługę eksploatacyjną i techniczną budynków mieszkalnych i pomieszczeń użytkowych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. oraz budynków mieszkalnych Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych na zlecenie, wykonują swoją pracę

1) w dni robocze tygodnia, z wyjątkiem środy, od godz. od 730 do  godz. 1530

2) w środy od godz. 730 do  godz. 1730

Pracownicy  Działu Inwestycyjno - Technicznego, których zakres obowiązków służbowych, obejmuje m in. obsługę osób zainteresowanych wynajmem mieszkań, partycypantów i przyszłych najemców lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.  wykonują swoje pracę:

1) w dni robocze tygodnia, z wyjątkiem środy, od godz. od 730 do  godz. 1530

2) w środy: od godz. 930 do godziny 1730.

Dla umożliwienia Państwu zgłaszania problemów o charakterze eksploatacyjnym i technicznym pracownicy  Działów Obsługi Eksploatacyjnej i Obsługi Technicznej dodatkowo, pełnią dyżury w siedzibie Społki przy ul. Tylnej nr 14,  w środy, od godz. od 1530 do  godz. 1730 

Pozostali pracownicy Spółki  wykonują swoją pracę, w dni robocze tygodnia: od poniedziałku do piątku od godz. 730 do  godz. 1530.


Telefony alarmowe dla najemców lokali mieszkalnych w zasobach TBS

Miejskie służby alarmowe
 

FORTUM
(w przypadku brak cw. i co. w całym budynku)
993
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Centrum Zarządzania Kryzysowego 770-22-22

Alarmowe służby  awaryjne  TBS przyjmujące zgłoszenia po godzinach pracy TBS oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta):

Pogotowie wodno-kanalizacyjne                                                        348-53-14

Pogotowie elektryczne                                                                        348-65-11

Obsługa kotłowni i węzłów cieplnych (po godzinach pracy TBS oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta)

                                                                                                                 505-195-017, 505-195-018, 505-195-019, 505-195-016

Całodobowe pogotowie dźwigowe                                                      783-002-500


Telefony alarmowe dla członków Wspólnot mieszkaniowych właścicieli lokali mieszkalnych w nieruchomościach zarządzanych przez TBS Wrocław Sp. z o.o.

Miejskie służby alarmowe

FORTUM
(w przypadku brak cw. i co. w całym budynku)
993
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Centrum Zarządzania Kryzysowego 770-22-22
Pogotowie Dźwigowe dla nieruchomości przy ul. Żmigrodzka 44-54 668-009-681 całodobowy dyżur 344-10-22

 

Informacje dotyczące inwestycji prowadzonych przez TBS:

Dział Inwestycyjno-Techniczny - tel. (71) 325-28-95
ul. Przybyszewskiego 102/104
e-mail:inwestycje@tbs-wroclaw.com.pl

Informacje dotyczące zarządzania nieruchomościami:
Dział Obsługi Eksploatacyjnej - tel. (71) 345-80-52
ul. Tylna 14
e-mail:tbs.tylna@tbs-wroclaw.com.pl

 

 

Nasze dane:

NIP 895-16-33-275

Regon 931934621

Kapitał zakładowy:

173.146.962,00

Ilość udziałów: 339

Wpisana w rejestrze Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000117724

Formularz kontaktowy