0 0

Mieszkania na wynajem

 

UWAGA !!!!! zmiana w składanych dokumentach — dotyczy ogłoszeń umieszczonych po 15.08.2019 r.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia dwóch dokumentów:

  • Wniosku o najem lokalu mieszkaniowego
  • Zaświadczenia właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym przez osobę ubiegającą się o najem lokalu oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania,

Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego  z dnia 15.08.2019 r.

 

 

Ogłoszenie o wynikach wyboru partycypanta i najemcy na lokal mieszkalny:

- ul. Wojanowska 64

- ul. Dolnobrzeska 44