0 0

Mieszkania na wynajem

UWAGA !!!!! zmiana w składanych dokumentach — dotyczy ogłoszeń umieszczonych po 15.08.2019 r.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia dwóch dokumentów:

  • Wniosku o najem lokalu mieszkaniowego
  • Zaświadczenia właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym przez osobę ubiegającą się o najem lokalu oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania,

Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego  z dnia 15.08.2019 r.

ul. Krzywoustego 91

ul. Wojanowska 48

ul. Wileńska 3

 

 

 

     Ogłoszenie o wynikach wyboru partycypanta i najemcy na lokal mieszkalny:

- ul. Prochowicka 1


- ul. Wojanowska 18

- ul. Rodzynkowa 2

- ul. Rodzynkowa 1

- ul. Wileńska 2