Uwaga -Zmiana treści SIWZ w dniu 04.12.2019r


Data wyjaśnienia: 04.12.2019

Dotyczy: Usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.(4)


Treść zmian w załączniku nr 7