Aktualności

PARTYCYPANCI nowych ŻERNIK

PARTYCYPANCI nowych ŻERNIK 08.10.2019

Uwaga!!!

Osoby, które podpisały umowy partycypacyjne na lokale mieszkalne przy ul. T. Brzozy, K. Bieńkowskiego (inwestycja ŻERNIKI) zapraszamy do siedziby Spółki przy ul. Przybyszewskiego 102/104 w celu złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego wraz z zaświadczeniem z właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych za rok poprzedni. Zaświadczenie musi złożyć osoba ubiegającą się o najem oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.

Średni miesięczny dochód brutto w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu na poszczególne gospodarstwa domowe zgodnie z ustawą – nie może przekraczać niżej wymienionych kwot:

 

jednoosobowe gospodarstwo

 5 808,07 zł

 

dwuosobowe

gospodarstwo

 8 712,10 zł

 

trzyosobowe

gospodarstwo

10 824,12 zł

 

czteroosobowe

gospodarstwo

12 672,14 zł

 

pięcioosobowe gospodarstwo

14 784,17 zł

 

Sześcioosobowe gospodarstwo i więcej…

16 896,19 zł

 

 

 

Informujemy, że wnioski o najem lokalu mieszkalnego i zaświadczenia z urzędu skarbowego mogą Państwo również przesyłać drogą mailową w formacie .doc lub .pdf na adres tbs@tbs-wroclaw.com.pl w tytule wpisując adres lokalu mieszkalnego.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego